15 stycznia 2019

Napisał
WTOREK PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 1,21-28

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.


     „Wiem, kto jesteś: Święty Boże.”
W dzisiejszej liturgii czytamy fragment z Ewangelii według św. Marka mówiący nam o wypędzeniu złego ducha przez Jezusa podczas nauczania w synagodze w Kafarnaum. Zwraca uwagę fakt, że ten zły duch zna Jezusa, potrafi powiedzieć kim On jest. Mówi, że jest „Świętym Bożym”. Jednak ta wiedza nie prowadzi go do tego, by oddać hołd Jezusowi, by zmienić w jakiś sposób swe postępowanie. Pozostaje złym duchem. Wiedza o sprawach religijnych, wiedza o sprawach Bożych nie musi koniecznie prowadzić do dobrego życia, do lepszego życia, do życia według nauki Bożej. Można z pamięci recytować nawet najdłuższe teksty z Pisma św., można zdobywać bardzo dobre, a nawet celujące oceny z wiadomości katechetycznych, można zdobywać nagrody w konkursach religijnych – ale w swym postępowaniu być dalekim od tego, by tę poznaną wiedzę stosować w praktyce dnia codziennego. Może więc trzeba by było, byśmy pomyśleli o tym, jak staramy się pogłębiać swoją wiedzę religijną – przez czytanie i słuchanie słowa Bożego, przez lekturę książek i prasy religijnej, przez korzystanie z katolickich audycji w radiu i TV. Czy naprawdę dbamy o poznanie prawd naszej wiary? A jednocześnie: na ile staramy się kształtować swoje życie według tej nauki, którą poznajemy. Może trzeba, byśmy o tym pomyśleli?
Czytany 153 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png