16 stycznia 2019

Napisał
ŚRODA PIERWSZEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 1,29-39

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest.
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”.
Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.


     „(...) całe miasto było zebrane u drzwi.”
Relacja św. Marka Ewangelisty o reakcji ludzi na słowa i czyny Jezusa jest bardzo żywa. Ludzi tak wiele przychodziło, że nie mieścili się w tym domu, w którym Chrystus się znajdował i dlatego „zebrani byli u drzwi”, gdzie mogli choć trochę zobaczyć i usłyszeć. Słysząc o ich zaangażowaniu w tym, by spotkać Jezusa – można by zastanowić się nad naszą gorliwością, nad naszym zaangażowaniem, by spotkać Pana. Przypomnijmy sobie w tym miejscu choćby to, że św. Jan Paweł II przed laty wezwał nas do tego, byśmy przeżyli w Kościele św. Rok Eucharystii, a więc wezwał nas do tego, byśmy w sposób szczególny rozważali tajemnicę Eucharystii. Byśmy zastanawiali się nad naszym udziałem w Eucharystii, udziałem we Mszy św. Chrystus Pan bowiem przychodzi do nas, jest obecny podczas każdej liturgii Najświętszej Ofiary. W czasie działalności publicznej (według relacji Ewangelisty) „cale miasto” przybyło słuchać, widzieć, spotkać się z Jezusem. A w naszych czasach? Podczas niedzielnej czy świątecznej Mszy św., szczególnie w większych parafiach, widzimy duże grupy ludzi obecnych w kościele, idących na Mszę św. czy z niej powracających. Jak to się jednak ma do całkowitej liczby ludzi wierzących w tej parafii? Choć minął już Rok Eucharystii – to jednak jest to pytanie wciąż aktualne, także i dla nas. Pamiętajmy, że Jezus na nas czeka podczas Mszy św.!
Czytany 152 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png