25 stycznia 2019

Napisał
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA


Mk 16,15-18

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.


     „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.”
W dniu święta Nawrócenia św. Pawła liturgia nam przypomina polecenie Jezusa skierowane do apostołów: Idźcie na cały świat, głoście Dobrą Nowinę każdemu. Wiemy, że oni zadanie im powierzone spełnili, oddali się misji głoszenia Ewangelii, dawania świadectwa o Osobie i nauce Chrystusa Pana. Wypełniał to zadanie także św. Paweł, który wcześniej był gorliwym prześladowcą tych, którzy byli uczniami Jezusa. Jednak spotkanie z Chrystusem na drodze do Damaszku stało się początkiem wielkiej zmiany w jego życiu. Wielki prześladowca chrześcijan stał się uczniem Jezusa i człowiekiem całkowicie zaangażowanym w to, by słowo Jezusa docierało do ludzi całego ówczesnego świata – poprzez podróże apostolskie i przez słowa listów pisanych do różnych odbiorców. Dziękujemy Bogu za nauczanie i świadectwo pozostawione nam przez św. Pawła. A jednocześnie wsłuchujemy się w polecenie misyjne wypowiedziane przez Chrystusa Pana przez Jego wstąpieniem do nieba. Jest to polecenie skierowane także do nas. My też mamy być głosicielami Ewangelii w naszym życiu, w różnych sytuacjach naszej codzienności. Nasz Zbawiciel uczynił i nas Swoimi apostołami. Realizujmy więc jak najlepiej to zadanie poprzez nasze świadectwo życia – w każdym czasie i w każdym miejscu.
Czytany 134 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png