28 stycznia 2019

Napisał
PONIEDZIAŁEK TRZECIEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 3,22-30

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: „Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”.
Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: „Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi.
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”. Mówili bowiem: „Ma ducha nieczystego”.


     „Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać.”
Dzisiejszy tekst Bożego słowa przypomina nam słowa Jezusa wypowiedziane w ramach kontrowersji związanej z mocą wyrzucającą złe duchy, słowa przekazujące nam ważną prawdę, którą można wyrazić takim zwięzłym stwierdzeniem: „W jedności siła”. Każdy podział między ludźmi, każde rozbicie w ramach ludzkich więzi prowadzi do słabości, do różnego rodzaju trudności i problemów, które nie jest łatwo rozwiązywać. Doświadczamy tego w codzienności życia na płaszczyźnie małżeństw i rodzin, w środowiskach pracy czy nauki, w rożnych miejscach ludzkiego życia i działania. Stwierdzenie tej prawdy, czy też może lepiej nawet mówiąc: przypomnienie tej oczywistej prawdy niech nas zachęca do troski o nasze relacje, o relacje z Bogiem i z naszymi bliźnimi. Budowanie, pogłębianie, umacnianie naszych relacji z ludźmi – w rodzinie, w pracy, w gronie kolegów i koleżanek w pracy, na uczelni czy w szkole – jest nam bardzo potrzebne i może być bardzo pomocne w różnych momentach naszej codzienności. Pogłębianie naszej relacji z Bogiem – poprzez modlitwę, życie sakramentalne czy lekturę słowa Biblii może też nam pomóc w stawianiu czoła sprawom codzienności. Troszczmy się o to wszystko, co może budować tę właśnie jedność: z Bogiem i z bliźnimi!
Czytany 115 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png