19 lutego 2019

Napisał
WTOREK SZÓSTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 8,14-21

Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden chleb mieli ze sobą w łodzi. Wtedy Jezus im przykazał: „Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda”.
Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba.
Jezus zauważył to i rzekł im: „Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?”
Odpowiedzieli Mu: „Dwanaście”.
„A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?”
Odpowiedzieli: „Siedem”.
I rzekł im: „Jeszcze nie rozumiecie?”


     „Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie?”
Dzisiaj czytamy w relacji ewangelicznej ostro brzmiące słowa Jezusa skierowane do uczniów. Są one jednak właściwie bardzo zrozumiałe. Jeśli mają oni „oczy” i „uszy”, a wiec mają możliwość widzenia i słuchania – przecież mogą sami się przekonać o tym, co Jezus czyni: uzdrawia chorych, wypędza złe duchy, wskrzesza umarłych, rozmnaża chleb i ryby, by nakarmić głodnych, tak że nawet zebrano pełne kosze ułomków (do czego zresztą Jezus nawiązuje w dzisiejszej Ewangelii). Mogą się sami przekonać o tym, czego Jezus naucza słuchając Jego słów. Trzeba jednak te czyny Jezusa (cuda, znaki) i słowa Jego nauki przyjąć z wiarą. My też mamy „oczy” i „uszy”. Ale jaki z niech użytek robimy w odniesieniu do spraw naszej wiary? Czy widzimy, czy słyszymy to, co powinniśmy widzieć, co powinniśmy usłyszeć? Mamy patrzeć na drugiego człowieka, dostrzegać w nim swego brata; dostrzegać w drugim człowieku Chrystusa (Jezus nam mówi: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”). Mamy patrzeć na piękno otaczającego nas świata, dostrzegając ład, harmonię – widzieć w ten sposób Boga-Stwórcę. Mamy słuchać słowa Bożego i przyjąć z wiarą to słowo jako drogowskaz życia. Jak korzystamy ze swoich oczu i uszu dla spraw naszej wiary?
Czytany 79 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png