21 lutego 2019

Napisał
CZWARTEK SZÓSTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 8,27-33

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”
Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.
On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.


     „Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać.”
Dziwna jest ta scena, która miała miejsce zaraz po wyznaniu wiary przez Szymona Piotra pod Cezareą Filipową. Szymon bierze Jezusa na bok i upomina Go w związku z Jego słowami na temat czekających Go cierpień. Chrystus w odpowiedzi kieruje pod adresem ucznia słowa bardzo zdecydowane. Zauważmy w tym momencie przesłanie kryjące się w tych słowach także i dla nas. Szymon Piotr nie potrafił przyjąć słów Mistrza, bo miał on inną wizję istoty posłannictwa mesjańskiego, nie potrafił w swoim rozumowaniu połączyć, pogodzić tego, że Mesjasz, oczekiwany przez Izrael Pomazaniec Boży miałby cierpieć, być odrzucony, zostać zabity. Stąd sprzeciw, stąd upomnienie. To jednak, o czym mówił Jezus, było prawdą, było częścią Bożego planu, dla realizacji którego Jezus przyszedł na świat. Zbyt małe było w tym momencie zaufanie Piotra wobec słów nauki Jezusa. Odczytujemy w tym także podpowiedź dla nas samych. Nam potrzebna też jest ufność dla słuchania Bożego słowa, dla przyjmowania tego, co On chce nam objawić. Także i to, co trudne, także i to, co może nie jest zrozumiałe, nie do przeanalizowania ludzkim rozumem – powinno być przyjęte przez nas z zaufaniem wobec Pana, który nam tę naukę przekazał i wciąż przekazuje. Oby nasze serca były otwarte dla Chrystusowej nauki!
Czytany 81 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png