22 lutego 2019

Napisał
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA


Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.


     „Ty jesteś Piotr – Opoka (...)”
Dzisiejsze święto przypomina nam bardzo ważną prawdę dla uczniów Chrystusa Pana. Święto Katedry św. Piotra, Apostoła. Katedra: jako miejsce nauczania, miejsce dawania świadectwa o Jezusie i Jego Ewangelii. Miejsce, wokół którego gromadzą się uczniowie Zbawiciela. Mówiąc o katedrze Piotra myślimy od razu o mieście Rzym, bo tam udał się Piotr, by głosić Dobrą Nowinę i tam poniósł śmierć męczeńską za czasów panowania Nerona. Kolejni następcy Piotra, kolejni biskupi Rzymu byli tymi, którzy w ciągu wieków prowadzili lud Boży stojąc na jego czele. Zapewne różne to były osobowości i przychodziło im realizować powierzoną im misję w różnych konkretach współczesnego sobie świata. Jednak misja ich w swym zasadniczym rysie pozostawała ta sama: troska o całość Chrystusowej owczarni. Zadanie to pełni obecnie papież Franciszek, biskup Rzymu, wybrany prawie sześć lat temu. Zadanie niełatwe, zadanie odpowiedzialne, zadanie, w którym powinniśmy mu towarzyszyć naszą pamięcią w modlitwie. On o tę pamięć ustawicznie zresztą prosi. Wyrażamy to, że o nim pamiętamy w każdej Mszy św., w modlitwie różańcowej czy w innych momentach wspólnej modlitwy, kiedy prosimy „w intencjach Ojca św.” (polecając w modlitwie intencje, które on poleca Panu Bogu) czy też kiedy modlimy się za niego – powierzając Bożemu miłosierdziu posługę Piotra naszych czasów. Pamiętajmy o tej modlitwie!
Czytany 78 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png