23 lutego 2019

Napisał
SOBOTA SZÓSTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 9,2-13

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
I pytali Go: „Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?”
Rzekł im w odpowiedzi: „Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane”.


     „Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy (...)».”
W ten sposób Szymon Piotr zareagował na sytuację, w której się znalazł razem z dwoma innymi uczniami Jezusa. Zauważmy: w pewien sposób jego słowa wyrażają zaskoczenie tym, co zobaczył i czego doświadczył będąc razem z Jezusem i synami Zebedeusza. Jednocześnie jego słowa wyrażają prawdę o tym, że rzeczywiście „dobrze” jest człowiekowi, który jest w bliskości z Bogiem, który troszczy się o zjednoczenie z Nim, który stara się przez codzienność swego życia podążać szlakami wyznaczonymi przez Jezusa. Bycie blisko Chrystusa, troska o to, by do Niego się ciągle zbliżać – powinno to być naszym pragnieniem. Mamy ku temu różne możliwości: udział w liturgii Mszy św., szczególnie wtedy, kiedy jest to pełny udział, a więc razem z przyjęciem Jezusa podczas Komunii św., a także: korzystanie z poszczególnych sakramentów św., w których spotykamy się z Chrystusem, który nas obdarza Swoimi łaskami, czas spędzony na adoracji Chrystusa Eucharystycznego, chwile poświęcone na osobistą modlitwę czy na lekturę i rozważanie Bożego słowa. Nie mamy możliwości być z Jezusem w ten sposób, jak mógł tego doświadczyć Piotr czy inni świadkowie ziemskiego życia Zbawiciela. Jednak naprawdę możemy być z Jezusem także i w czasach nam współczesnych. A wiec korzystajmy – bo „dobrze” jest być z Nim!
Czytany 63 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png