24 lutego 2019

Napisał
SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA


Łk 6,27-38

Jezus powiedział do swoich uczniów „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.


     „Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.”
Ostatnie zdanie tego fragmentu niedzielnej Ewangelii skłania nas do szczególnej refleksji: jaką miarą mierzymy na co dzień? Jaką miarą mierzymy to wszystko, co jest w jakiś sposób związane z naszymi relacjami z bliźnimi, z naszymi myślami, słowami, uczynkami wobec nich? Nieraz bywamy „oszczędni” w odniesieniu do naszych braci i sióstr jeśli chodzi o czas, który im poświęcamy, o dobre słowa, którymi moglibyśmy obdarzać, może nawet i wtedy, kiedy chodzi o jakiś materialny dar dla bliźniego... Przeciwnie zaś: chcemy, by inni mieli dla nas czas, by mieli dobre słowo – a w sytuacji jakiejś potrzeby, by inni z nami się podzielili, okazali serce, pomogli... Bywamy zaś hojni w naszych „złych słowach” o innych ludziach (plotki, obmowa, niepotrzebna krytyka...), a jednocześnie oburzamy się, kiedy nas samych ktoś ocenia, poddaje krytyce, powoduje w nas wielką złość czy gniew. Jezus nas zachęca do refleksji i do porównania tych „miar”, którymi się posługujemy w tych różnych sytuacjach codziennego życia. Szczególnie warto troszczyć się o tę miarę, którą odnosimy do tych ludzi, których – z różnych może względów – trudno jest obdarzyć naszą miłością. Jezus nas wzywa do miłości bliźniego i pozostawił nam przykład, w jaki sposób On tę miłość rozumie. Niech Jego przykład podpowiada nam jak powinniśmy postępować!
Czytany 83 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png