26 lutego 2019

Napisał
WTOREK SIÓDMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 9,30-37

Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.


     „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich.”
Niełatwo mówić o służbie w czasach współczesnych. Przeciwnie: dostrzegamy wiele sytuacji, w których wyraźnie widać, że ktoś chce być obsłużonym, domaga się szacunku, grzecznego traktowania, odpowiedniej pomocy. Na płaszczyźnie szacunku dla człowieka, dla jego ludzkiej godności jest to sprawa jak najbardziej słuszna. Słowa Jezusa skłaniają jednak do tego, by spojrzeć także na te sytuacje z drugiej strony. Nie tylko myśleć o tym, że chce się być we właściwy sposób potraktowanym przez innych, że domagamy się szacunku dla siebie. Trzeba się także zastanowić nad naszą gotowością, by innym okazywać ten szacunek, życzliwość, dobroć – których my sami chcielibyśmy od innych doznawać w różnych sytuacjach codziennego życia. Przypatrzmy się więc tym sytuacjom, które nam towarzyszą na drogach życia, sytuacjom małżeńskim i domowym, sytuacjom w miejscu pracy czy w szkole (na studiach), spotkaniom w gronie krewnych czy znajomych, sytuacjom w sklepie czy w urzędzie, sytuacjom na drodze (kiedy jesteśmy kierowcami czy też pasażerami), itp. Wiele jest takich właśnie miejsc i wydarzeń, w których domagamy się szacunku, kultury, dobrego traktowania dla siebie. Czy jednak potrafimy w ten sposób także odnosić się do innych, okazując im te postawy, których sami chcemy doświadczać od innych ludzi?
Czytany 74 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png