27 lutego 2019

Napisał
ŚRODA SIÓDMEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 9,38-40

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”.
Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.


     „Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.”
Jezus upomina jednego z grona apostolskiego, swego umiłowanego ucznia, św. Jana, kiedy ten mówi o tym, że uczniowie Jezusa zabraniali jakiemuś człowiekowi wyrzucania złych duchów, bo nie należał do ich grona („nie chodził z nimi” – a więc nie słuchał nauczania Jezusowego, nie otrzymał od Niego żadnego upoważnienia do głoszenia nauki...). Odpowiedź Jezusowa wzywa do tego, by nie oceniać pochopnie, by ze spokojem podejść do patrzenia na takie sprawy – bo w gruncie rzeczy, jeśli nie jest to człowiek „przeciwny”, to jest on w jakiś sposób w łączności z Jezusem i Jego uczniami. Może więc trzeba, byśmy i my sami zbyt pochopnie nie oceniali, nie osądzali drugiego człowieka. Dlaczego? Bo często potrafimy wydawać nasze sądy, które nie są obiektywne, gdyż nie znamy wszystkich okoliczności, nie znamy motywów działania. I jeśli mówimy o tym, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, to pewnie tym bardziej trudno to czynić w odniesieniu do drugiego człowieka. Może więc trzeba, byśmy to osądzanie bliźniego, ocenianie jego postawy, jego zachowania – zostawili Panu Bogu. On przecież zna ludzkie serca, On zna ludzkie myśli, On zna postępowanie każdego człowieka. On jest – jak mówimy w wyznaniu wiary – „Sędzią żywych i umarłych”. On – nie my. Niech ta myśl nam towarzyszy.
Czytany 77 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png