ks. Tomasz Trzaska

czwartek, 13 grudzień 2018 11:51

Zapal Światło Wolności ofiarom stanu wojennego

W czwartek 13 grudnia przypada 37. rocznica stanu wojennego. Tego dnia w Kościele w Polsce obchodzimy dzień modlitw za ofiary tego czasu. Znakiem pamięci o tragicznych wydarzeniach będzie zapalenie symbolicznego światełka w oknie o godz. 19.30 w ramach akcji „Ofiarom Stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. 

IPN, aby upamiętnić rocznicę wprowadzenia stanu wojennego prowadzi akcję społeczno-edukacyjną „Ofiarom Stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” i zachęca do postawieniu o 19:30 w oknach światełek dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń. Światło wolności będzie można zapalić także wirtualnie na: swiatlowolnosci.ipn.gov.pl.

Akcja prowadzona przez Instytut Pamięci Narodowej ma na celu upamiętnienie wszystkich tych, którzy stracili życie lub w inny sposób ucierpieli w wyniku wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego. W Warszawie na stadionie PGE Narodowym pojawi się okolicznościowa iluminacja. W całym kraju oddziały Instytutu przygotowują działania upamiętniające i edukacyjne. Światło wolności ma przypominać o wszystkich, którzy ucierpieli, tracąc pracę lub będąc zmuszonym do emigracji z kraju, o dzieciach, które wobec aresztowania rodziców, trafiły do domów dziecka i innych cichych ofiarach tamtego czasu.

Zainicjowana przez Instytut Pamięci Narodowej kilka lat temu akcja społeczna „Ofiarom Stanu Wojennego. Zapal Światło wolności” nawiązuje do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy, ale też wielu mieszkańców Wolnego Świata wyrażało sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL. Aby dać wyraz solidarności z tysiącami internowanych i ich rodzinami, w oknach stawiano symboliczne świeczki.

IPN/ BP KEP
poniedziałek, 10 grudzień 2018 18:34

Informacja Muzeum Diecezjalnego

Diecezja Łomżyńska, której podlega Muzeum Diecezjalne, otrzymała w bieżącym roku kalendarzowym dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konserwację prezentowanych w Muzeum Diecezjalnym muzealiów. W wyniku zakończenia pierwszego etapu prac zostały poddane badaniom i konserwacji obrazy przedstawiające biskupów sejneńskich: Księdza Biskupa Konstantego Ireneusza Łubieńskiego, Księdza Biskupa Piotra Pawła Wierzbowskiego oraz Księdza Biskupa Stanisława Kostkę Choromańskiego.

Obrazy przeszły pełen zakres prac badawczych i konserwatorskich. W wyniku badań pod portretem Biskupa Choromańskiego ujawniono inny(wcześniejszy obraz) przedstawiający Świętą Rodzinę. Dzięki zastosowaniu fotografii rentgenowskiej udało się obraz właściwie ocenić. Obiekty po konserwacji już 18 grudnia będzie można podziwiać w ekspozycji stałej Muzeum Diecezjalnego w Łomży. Reszta obiektów objętych dotacją z MKiDN jest w trakcie prac badawczych i konserwatorskich.
MKIDN
niedziela, 09 grudzień 2018 15:38

Akatyst ku czci Niepokalanej!

Ponad sto osób wzięło udział w uroczystym śpiewie Akatystu ku czci Bogurodzicy. Chór pod dyrekcją ks. Kazimierza Ostrowskiego składał się z kleryków Wyższego Seminarium Duchownego, studentów Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej oraz członków i przyjaciół Ruchu Światło-Życie diecezji łomżyńskiej.

Wierni zgromadzeni w piątkowy wieczór w kościele zakonnym sióstr Benedyktynek w Łomży rozpoczęli od Bogurodzicy, trzymając w dłoniach rozdawane przez młodzież świece. Słowo do przybyłych skierował ks. Paweł Nocko. Duchowny nawiązał do dzisiejszego sobotniego święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zaznaczył, że samo wpatrywanie się w oblicze Madonny oraz całowanie ikon nie wystarczy. Musimy robić wszystko, aby żyć jej przykładem. Naśladować pokorę i wytrwałość, dzięki którym Maryja towarzyszyła Jezusowi w chwilach radości i smutku. Duchowny zwrócił również uwagę na posłuszeństwo Matki Bożej. Nie ulega wątpliwości, że miała marzenia, własne plany i sposób na życie. Zrezygnowała dosłownie ze wszystkiego i dokładała starań, aby zapewnić Jezusowi najlepsze wychowanie – podsumował ks. Paweł Nocko.

Na koniec młodzież podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowania muzyczne i liturgiczne uroczystości. Słowa wdzięczności skierowano do ks. Dawida Kuleszy – moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, ks. Sławomira Bartnickiego – kapelana benedyktynek, ks. Kazimierza Ostrowskiego – dyrektora Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej oraz ks. Pawła Nocko – kaznodziei. Symboliczne kwiaty otrzymała również Matka Janina Podsiad – ksieni Opactwa Sióstr Benedyktynek w Łomży.

pd
W intencji dobrze przeżytego Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia sprawowana była dziś w Katedrze łomżyńskiej Msza święta z udziałem młodzieży łomżyńskich Szkół Katolickich. Eucharystii przewodniczył ks. Grzegorz Kosiorek, wikariusz parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży.

W homilii duchowny podkreślił, że Bóg zawsze jest w stanie podnieść z tego, co słabe i grzeszne. Człowiek jednak musi zająć jasne stanowisko wobec planu Bożego i sam sobie odpowiedzieć na pytanie, po czyjej jest stronie: Każdy z nas może odnaleźć w Ewangelii obraz siebie. Czy jesteśmy tymi, którzy chcą nauczać innych, przybliżać im Chrystusa poprzez własne świadectwo życia? A może bliżej nam do postawy uczonych w prawie – faryzeuszy, którzy dużo wiedzą i czekają na potknięcia innych ludzi, aby w ten sposób przyznać sobie, że nie są jeszcze tacy najgorsi – mówił ks. Grzegorz Kosiorek.

Duchowny przestrzegał również przed postawą wypominania dobra. Objawia się to pretensją i skargą do Boga, dlaczego innym niesie pocieszenie, a wobec nas działa ospale lub mniej hojnie. Rokrocznie młodzież łomżyńskich szkół katolickich bierze udział w Mszy świętej, której intencją jest dobre przeżycie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia.

pd
poniedziałek, 10 grudzień 2018 15:35

Armia Matki Bożej powiększona o wyszkowian [FOTO]

 8 grudnia w kościele św. Wojciecha w Wyszkowie blisko 200 osób złożyło uroczysty Akt Ofiarowania się Jezusowi przez ręce Maryi. Uczestnicy przygotowywali się do tej chwili w trakcie 33-dniowych rekolekcji prowadzonych przez Wspólnotę Duchowych Niewolników Maryi.

Wspólnota Duchowych Niewolników Maryi działająca przy sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach cykle 33-dniowych rekolekcji prowadzi od 2016 roku. Tym razem do aktu zawierzenia mogli przygotować się również wyszkowianie. Chętnych zgłosiło się blisko 200 osób. Wspólne złożenie aktu odbyło się 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi podczas Mszy św. sprawowanej w Godzinę Łaski przez proboszcza parafii ks. kan. Romana Karasia. Eucharystię rozpoczęła procesja uczestników z białymi różami i Aktami Ofiarowania.

Jesteście tu, by jeszcze bardziej zaufać Maryi, powierzyć się, oddać, być niewolnikiem, sługą. Przez 33 dni rozważaliście Boże teksty, wsłuchiwaliście się w słowo. Boga trzeba słuchać nieustannie i jak Matka Maryja powtarzać „Niech mi się stanie według Twego swego”. Jesteście armią Matki Bożej. Armią wierną Bogu i Maryi. Ta armia też ma być świadkiem Chrystusa, posłusznym temu wszystkiemu, co mówi Bóg – podkreślił kapłan w homilii.

Wszystkie Akty Ofiarowania zostaną przewiezione na Jasną Górę. Jak mówią uczestnicy, dla nich rekolekcje, które doprowadziły do całkowitego oddania się Maryi to wyjątkowy czas – To jest coś niesamowitego być tak blisko Maryi i być jej niewolnikiem / zawierzenie to cudowna radość serca / to był ciężki czas przygotowań, bo trzeba było być wiernym w postanowieniu, ale zawierzenie to całkowite oddanie się Matce Bożej we wszystkim – mówili niewolnicy Matki Bożej.

Rekolekcje zostały opracowane na podstawie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, który był obowiązkową lekturą przed złożeniem Aktu Ofiarowania. Ponadto uczestnicy przez ponad 4 tygodnie rozważali indywidualnie przygotowane na każdy dzień treści wsparte o ćwiczenia duchowe i modlitwy, a raz w tygodniu spotykali się wspólnie na konferencji, modlitwie i adoracji. Jak czytamy w TraktacieOddać się w ten sposób Jezusowi przez Maryję – to naśladować Boga Ojca, który nam dał swojego Syna przez Maryję. Oznacza to również: naśladować Syna Bożego, który do nas przyszedł przez Maryję, i dając nam przykład, pobudza nas, by iść do Niego tą samą drogą, jaką On do nas przyszedł, a jest nią Maryja. To wreszcie naśladować Ducha Świętego, który udziela nam swych łask i darów tylko przez Maryję.

Z zawierzeniem Maryi wiążą się praktyki wewnętrzne i zewnętrzne. Do wewnętrznych należy spełnianie wszystkich uczynków przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi. Zewnętrznymi praktykami są: całkowite ofiarowanie się samego siebie, swoich dóbr, modlitw, uczynków; odmawianie małej koronki do Najświętszej Dziewicy, szczególne nabożeństwo do tajemnicy wcielenia, a także noszenie małego żelaznego łańcuszka, po którym można rozpoznać duchowych niewolników. Łącznie poprzez rekolekcje wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi Jezusowi przez ręce Maryi zawierzyło się już prawie 3 000 osób.

Więcej zdjęć znajduje się TUTAJ.

MG

 
Zakończył się drugi etap Diecezjalnych Rozgrywek w Piłce Nożnej Ministrantów i Parafialnych Drużyn Sportowych. W  rozgrywkach uczestniczyło około tysiąca młodych piłkarzy. Podzieleni byli na 96 drużyn reprezentujących 53 parafie diecezji łomżyńskiej. Do tej pory rozegrano dwa etapy: dekanalny i rejonowy.

Księża, opiekunowie, sędziowie i sami młodzi bardzo chwalą atmosferę zawodów i panujący klimat fair play. W turniej włączyli się również rodzice i profesjonaliści. W jednym ze spotkań sędziował człowiek, który ma w swoim dorobku 10 lat sędziowania w pierwszej lidze. Bardzo pozytywnie mówił o zachowaniu chłopaków i był zbudowany faktem, że po meczach piłkarze szczerze sobie dziękują bez względu na wynik – podkreśla ks. Jarosław Traczyk, diecezjalny duszpasterz sportu i organizator turnieju.

Finał nastąpi po feriach zimowych, 23 lutego w Kadzidle. Rozegrany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: orły – czyli dzieci i młodzież urodzeni w latach 2003-2005 oraz wróble – rocznik 2006 i młodsi. Parafie Rząśnik i Sypniewo będą miały swoich przedstawicieli w obu kategoriach. Finaliści kategorii młodszej: Kadzidło, Śniadowo, Sokoły, Sypniewo i Rząśnik. Starsi: Kadzidło, Radziłów, Wysokie Mazowieckie (parafia pw. św. Jana Chrzciciela), Sypniewo i Rząśnik.

Najlepsi jeszcze zostają, a słabsi mogą już wyciągać wnioski na kolejną, trzecią edycję – motywuje ks. Jarosław Traczyk.

pd / fot. archiwum rozgrywek
Ruszyły zapisy na Kurs Małżeński prowadzony przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Theoforos w Łomży. Kurs przeznaczony jest dla małżeństw z każdym stażem, zarówno dla katolików, jak też osób niewierzących. O idei spotkań opowiedzieli Aneta i Janusz Ejsmont, którzy kilka lat temu sami przeszli taki kurs, a dziś są jednym z małżeństw zaangażowanych w jego organizacje.

Kurs małżeński to przede wszystkim randki małżeńskie. Warto też podkreślić, że nie jest to kurs przedmałżeński, z którym często jest on mylony. Wszystko odbywa się na zasadzie spotkania we dwoje, odskoczni od naszych codziennych obowiązków – mówi Aneta Ejsmont. Nie ma tam ocen, ani spotkań w grupach. Jest jedna książeczka, z którą małżeństwa pracują, ale to tylko do ich wglądu, ich oceny  – dodaje Janusz Ejsmont.

Spotkanie w cztery oczy, bez dzieci (które w innym pomieszczeniu maja zapewnioną opiekę) i bez osób towarzyszących rozmowie, sprzyja przepracowaniu prostych i trudnych tematów związanym z małżeństwem. Głównym celem spotkań jest właśnie budowanie relacji.

Odkrywamy różnice, które nas dzielą jako kobietę i mężczyznę, żonę i męża. W przeciągu dziesięciu lat małżeństwa nie zdawałam sobie sprawy z tych różnic. Dziś to widzę i to bardzo pomaga w rozwiązywaniu problemów i w poprawie naszej komunikacji – mówi Aneta Ejsmont.

Kurs składa się z siedmiu dwóch i pół godzinnych spotkań. Pierwsze z nich zaplanowano na 12 stycznia o godz. 17.30. (Miejscem kursu jest Dom Parafialny przy łomżyńskiej katedrze). Zapisów można dokonać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez stronę snelomza.theoforos.pl. Kurs jest bezpłatny.

Beata Borkowska

Biskup Stanisław Stefanek, ks. prał. Czesław Oleksy oraz ks. kan. Bogdan Malinowski odznaczeni Medalami 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

W jubileuszowym roku 100. rocznicy odzyskania Niepodległości premier Mateusz Morawiecki wyróżnił osoby szczególnie zasłużone, które swoją postawą rozsławiły dobre imię naszego kraju, aktywnie włączały się w budowę wspólnoty i wzmacniały suwerenność i tożsamość narodową.

W grupie wyróżnionych znalazło się też 50. Podlasian zasłużonych m.in. w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, mediów Kościoła oraz działalności społecznej i samorządowej, którzy w poniedziałek, 3 grudnia br. otrzymali Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Odznaki przyznane przez premiera Mateusza Morawieckiego wręczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Wśród uhonorowanych znaleźli się też kapłani posługujący w diecezji łomżyńskiej: Seniorzy: biskup Stanisław Stefanek i ks. prał. Czesław Oleksy wieloletni proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie oraz budowniczy kościoła pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Łysych. W gronie wyróżnionych znalazł się też ks. kan. Bogdan Malinowski proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kuleszach Kościelnych.

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości to polska odznaka okolicznościowa ustanowiona uchwałą Rady Ministrów z 8 maja 2018 r. dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego.

www.bialystok.uw.gov.pl / JE
18 młodych mężczyzn odpowiedziało na zaproszenie Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, by w ciągu trzech dni wziąć udział w zajęciach typowych dla seminaryjnej formacji. To dobra okazja do doświadczenia czym jest życie w seminarium, ale także możliwość rozmowy z klerykami i ojcami duchownymi, choć jak zaznaczają gospodarze, weekend otwarty to nie to samo co rekolekcje powołaniowe.

To co w ten weekend oferujemy młodym ludziom, to nie są rekolekcje powołaniowe. To czas wyjątkowy, jednak mniej w aspekcie formacji duchowej i rozeznawania swojego powołania, co doświadczenia życia kleryckiego, możliwość osobistego zaangażowania w to życie – mówi ks. Robert Bączek, ojciec duchowny łomżyńskiego seminarium.

O to, na ile takie weekendy pomagają w oswojeniu się z cyklem seminaryjnej formacji, zapytaliśmy kleryka, który przed wstąpieniem do seminarium kilkukrotnie korzystał z tego typu inicjatyw: Wiem ze swoich przyjazdów, że czułem się w tym domu dobrze i to pomogło mi podjąć decyzję o wstąpieniu do seminarium – mówi Łukasz Ciecierski, kleryk trzeciego roku.

Wzięcie udziału w weekendzie otwartym wiąże się z możliwością udziału w w codziennych zajęciach seminaryjnych. A jak wygląda zwykły plan dnia kleryka?

Dzień rozpoczynamy medytacją,czyli modlitwą Pismem Świętym. Kolejnym punktem dnia jest Msza Święta. Później mamy śniadanie, wykłady, obiad. Po obiedzie jest trochę czasu wolnego, następnie jest studium, kolacja, modlitwy wieczorne i tyle, generalnie nie ma się czego bać – mówi Łukasz Ciecierski.

Łomżyńskie seminarium gościć będzie przybyłych do niedzielnego popołudnia.
 
Zobacz fotorelację

Beata Borkowska/fot.Łukasz Brzostowski
sobota, 24 listopad 2018 11:03

Pogrzeb śp. ks. Tadeusza Górskiego

Zawiadomienie o śmierci Kapłana Diecezji Łomżyńskiej
Śp. Księdza Prałata Tadeusza Górskiego

Ś P
Ksiądz Prałat Tadeusz Górski

Odszedł do Pana w dniu 24 listopada 2018 r.
w wieku 88 lat, w kapłaństwie 62 lata
emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej
dyrektor administracyjny WSD w Łomży w latach 1966-1973
wykładowca WSD w Łomży w latach 1967-1973
proboszcz parafii Śniadowo w latach 1973 - 1979
dziekan i proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie w latach 1979 - 2002

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:
- dnia 27 listopada br. (wtorek) o godz. 10.00 wystawienie trumny z ciałem śp. Księdza Prałata Tadeusza Górskiego w Kaplicy Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży (Dom Księży Emerytów ul. Giełczyńska 20), gdzie o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. żałobna;
- dnia 28 listopada br. (środa) o godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego w kościele parafialnym pw. Krzyża Świętego w Przytułach. Następnie ciało śp. Ks. Prałata Tadeusza Górskiego zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym w Przytułach.
Śp. Księdza Prałata Tadeusza Górskiego polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o udział w uroczystościach pogrzebowych, a także o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

Ks. Artur Szurawski
Kanclerz Kurii
Łomża, dnia 24 listopada 2018 r.
Strona 1 z 43

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png