ks. Tomasz Trzaska

Kościół przygotowuje się do przyszłorocznego zgromadzenia Synodu Biskupów o młodzieży. W Rzymie, w piątek, zakończył się kongres poświęcony młodym.

Uczestniczący w nim rektor Instytutu Katolickiego w Paryżu zwrócił uwagę na napięcia, jakie występują w młodym człowieku. Są one czymś normalnym. Trzeba jednak towarzyszyć młodym, aby te napięcia prowadziły ich do rozwoju, a nie do destrukcji – podkreślił ks. prof. Philippe Bordeyne. Odniósł się również do wystąpienia na tym forum przedstawicielki Australii. Poinformowała ona, że w jej kraju główną przyczyną samobójstw wśród młodzieży jest poczucie osamotnienia.

„Żyjemy w społeczeństwie digitalnym, gdzie ludziom się wydaje, że są w stałym kontakcie z innymi – mówi ks. Bordeyne. – Jednak w rzeczywistości tylko prawdziwa ludzka wspólnota pozwala na pełne przyjęcie człowieka. Internet, sieci społecznościowe mogą oczywiście pomóc w spotkaniu. Może być to pierwszy krok, ale samo w sobie jest to spotkanie tylko wirtualne, brak w tym cielesności. Kolejna sprawa to szacunek dla słowa. Przyjąć młodego człowieka to znaleźć czas na to, by go wysłuchać. My dziś w Europie jesteśmy zafascynowani małymi dziećmi, tym, co one robią, jak mówią, ale o młodzieży zapominamy. Tymczasem to właśnie młodych trzeba przyjąć, z uwzględnieniem ich rozwijającej się osobowości” – powiedział Radiu Watykańskiemu rektor Instytutu Katolickiego w Paryżu.

W kongresie uczestniczyła też delegatka z Polski Dorota Andrzejewska. Myślę, że najważniejszym punktem jest praca w grupach, gdzie wymieszani są młodzież, księża, siostry zakonne i świeccy profesorowie. Możemy skonfrontować wizję nas młodych ludzi z wizją tych osób, które mają doświadczenie pracy z nami czy po prostu mają wykształcenie w danej dziedzinie i to jest, jak myślę, bardzo cenne – powiedziała Dorota.
Od 14 lat inicjatywa ewangelizacyjna „Alpha” organizuje swoje rekolekcje w Diecezji Łomżyńskiej, stając się popularną metodą ewangelizacji. Jawi się również jako odpowiedź na poszukiwanie ożywienia wiary i miejsca Pana Boga w życiu współczesnego człowieka. Tak zwane „Kursy Alpha” prowadzone są w naszej Diecezji dla różnych grup wiekowych i w różnych miejscach.

Są one adresowane zarówno do dorosłych jak też do młodych, także w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Podczas ich trwania poruszane są następujące tematy: „Czy jest w życiu coś więcej?”, „ Kim jest Jezus?”, „Dlaczego Jezus umarł?”, Dlaczego i jak się modlić?”, „Jak najpełniej przeżyć życie?”, „Kim jest Duch Święty?”. W środowisku „Alpha” powstał również projekt Kursu Małżeńskiego będącego propozycją dla małżeństw pragnących rozwijać swoje wzajemne relacje. W naszej Diecezji prowadzony jest on przez Kościół Domowy, pod nazwą „Randka Małżeńska”. W czasie tego kursu porusza się kwestie budowania relacji, rozwiązywania konfliktów małżeńskich, komunikacji małżeńskiej czy okazywania miłości.

W związku z tym Wspólnota Theoforos wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego pragnie zaprosić wszystkich prowadzących Kursy Alpha, Kurs Małżeński i tych, którzy są zainteresowani ich poprowadzeniem na Konferencję Alpha. Odbędzie się ona 30 września 2017 r. (sobota) o godz. 10.00 w budynku Wyższego Seminarium w Łomży (Plac Papieża Jana Pawła II nr 1).
 
Konferencja adresowana jest do następujących grup:

1. Do tych, którzy już prowadzą Alpha i chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami
2. Do tych, którzy byliby zainteresowani rozpoczęciem Alpha i chcą dowiedzieć się czegoś więcej o samej metodzie. Szczególnie zapraszamy duszpasterzy młodzieży i katechetów.
3. Do zainteresowanych Kursem Małżeńskim.

W Konferencji wezmą udział przedstawiciele Biura Alpha Polska.
Udział w Konferencji jest bezpłatny, a jedynym warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie się poprzez stronę internetową: alphalomza.theoforos.pl.
Dorota Andrzejewska animatorka zaangażowana w Ruchu Światło-Życie reprezentuje naszą diecezję w Rzymie, podczas Międzynarodowego Seminarium nt. „Kondycji młodych w Kościele”. To spotkanie jest wydarzeniem przygotowującym do XV Zwyczajnego Synodu Biskupów.

Zaproszenie do udziału w Seminarium było dla Doroty ogromnym zaskoczeniem gdyż propozycję udziału w Seminarium otrzymała będąc na wakacyjnej oazie. W trakcie oazy zadzwonił ks. Darek Niewiński i powiedział, że szukają osoby z językiem angielskim na wrzesień. Zapytałam czy mogę się zastanowić i otrzymałam krótką odpowiedź – nie – mówiła w rozmowie dla Radia Nadzieja Dorota Andrzejewska. aazzdOaza to był też czas, kiedy podejmowaliśmy temat naszego miejsca i posługiwania w Kościele, dlatego też uznałam, że to takie Boże wezwanie. A skoro Bóg i Kościół wzywa no to jadę – mówiła Dorota.

Międzynarodowe Seminarium nt. „Kondycji młodych w Kościele” rozpoczyna się dzisiaj (11.09) w Rzymie i potrwa do piątku. Polskę reprezentuje dwoje delegatów, jednym z nich jest przedstawicielka naszej diecezji.

JE (wzasiegu.pl)
Bp Janusz Stepnowski podziękował rolnikom za tegoroczne zbiory, za ich codzienny trud i za chleb, który dzięki ich pracy mamy na naszych stołach. Doroczne dożynki diecezjalne w tym roku zorganizowała parafia pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.

Tradycyjnie na dożynki diecezjalne zjechały delegacje parafii nawet z najdalszych zakątków diecezji. Każda z delegacji przywiozła ze sobą tradycyjnie wieniec dożynkowy, a także kosze z darami. To jest praca, która wiąże człowieka i z ziemią ale i z domem. Przez dzisiejsze dożynki dziękujemy rolnikom, że są wierni ziemi, że są blisko Kościoła i starają się swoje dzieci wychować w duchu chrześcijańskim. Dziękujemy też młodym ludziom, którzy po swoich rodzicach podejmują ten trud bycia rolnikiem – mówi biskup łomżyński Janusz Stepnowski.

W gronie gości, którzy przybyli do Kolna na dożynki diecezjalne był między innymi minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Minister, zwracając się do zebranych wskazał na trud pracy rolniczej i konieczność czynienia jej przede wszystkim pracą bezpieczną, dającą stabilność i możliwości rozwoju. Temu mają służyć: poprawa opłacalności produkcji rolnej, niezachwiana pozycja rolnika w łańcuchu żywieniowym, poprawa warunków życia na wsi, ale też tworzenie pozarolniczych miejsc pracy czy przyjaznej administracji.

W trakcie dożynek rozstrzygnięto konkurs na wieńce dożynkowe. W kategorii wieńców tradycyjnych pierwsze miejsce zajęła parafia pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Wysokiem Mazowieckiem, drugie miejsce komisja przyznała parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie za wieniec wykonany przez mieszkańców miejscowości Czerwone, natomiast trzecie parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Wiźnie.

W kategorii wieńców nowoczesnych pierwsze miejsce zajęła parafia pod wezwaniem św. Izydora w Drążdżewie, drugie miejsce parafia katedralna z Łomży, zaś trzecie parafia pod wezwaniem św. Stanisława Kostki z Zalasu.

mk
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia
Aktualnie przeżywamy rok setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, który w Kościele w Polsce łączy się z jubileuszem 300. lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nie trzeba przypominać jak wielką rolę w historii naszej Ojczyzny odgrywa osoba Niepokalanej Dziewicy Maryi. Ogólnopolskie obchody rocznicy objawień fatimskich, z udziałem Konferencji Episkopatu Polski, odbyły się 7 czerwca br. w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. W trakcie uroczystej Mszy św. Księża Biskupi poświęcili Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zgodnie z zalecenie KEP, poświęcenie Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi będzie uroczyście ponowione we wszystkich parafiach naszego kraju - bądź w święto Narodzenia NMP - 8 września br., bądź w niedzielę następującą po tym święcie, czyli 10 września br. Do tego wydarzenia zapraszamy wspólnoty parafialne; zawierzenia Maryi dokonamy w ramach dziękczynienia po Komunii św., lub w innym miejscu Mszy św.

Akt poświęcenia Kościoła w Polsce
Niepokalanemu Sercu Maryi


O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy Cię wysławiać, bo zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Mija sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie. Wtedy prosiłaś o modlitwę, pokutę za grzeszników i nawrócenie. Tym celom, jak powiedziałaś, ma pomagać modlitwa różańcowa. Pragniemy wypełniać Twoje prośby.

Dzisiaj stajemy przed Tobą wraz z całym Kościołem w naszej Ojczyźnie i ponownie zwracamy się do Twojego Niepokalanego Serca, abyś wypraszała nam pomoc u Boga, a równocześnie postanawiamy wypełniać Twoją prośbę, którą wypowiedziałaś w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie” (J 2, 5).

Matko dobrej rady, w naszej wewnętrznej przemianie pragniemy, aby Polacy na różnych płaszczyznach swojego życia i pracy stanowili jeden, niepodzielny i nieskłócony Naród, wśród którego nie będzie nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy zdobywać cnoty wierności i sumienności, wzajemnego poszanowania i wyrzekania się siebie. Będziemy starali się, aby Polacy żyli w łasce uświęcającej, bez grzechu ciężkiego, żeby nasz Naród stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą do Nieba.

Wszyscy mówią: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy.

Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś Życie poczęte dzięki mocy Boga Najwyższego, a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dziecko jeszcze nienarodzone. Postanawiamy stać na straży każdego poczętego dziecka, tak jak nasi Ojcowie walczyli o wolność naszej umiłowanej Ojczyzny, przelewając swoją krew, aby dzisiaj każdy człowiek mógł żyć w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb Narodu.

Wszyscy mówią: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy.

Matko, Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź wzorem i opiekunką polskich rodzin. Uczynimy wszystko, aby pomagać małżonkom wytrwać w świętym związku sakramentalnym i bronić godności kobiety. Zobowiązujemy się do obrony istoty związku małżeńskiego, ustanowionego przez Boga, i w ten sposób nie skłaniać się nigdy do hołdowania podszeptom zafałszowanej wolności i równości między ludźmi oraz źle rozumianej tolerancji.

Wszyscy mówią: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy.

Nasza Matko i Królowo, polecamy, Twojemu Niepokalanemu Sercu, tych, którzy odchodzą od Kościoła. Wskaż im kierunek powrotu, aby zrozumieli i przyjęli, że tylko Twój Syn jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6). Pragniemy być świadkami Chrystusa we współczesnym świecie i nigdy nie wstydzić się Boga, lecz szczycić się z otrzymanej godności dziecka Bożego. Tym stylem życia chcemy przyczyniać się do powrotu ludzi, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa.

Wszyscy mówią: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy.

Rodzicielko Założyciela Kościoła, pokornie prosimy, pomagaj nam w dochowaniu wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Wspomagaj Biskupów i prezbiterów w pasterskiej posłudze, prowadzenia Mistycznego Ciała Chrystusa. Umacniaj osoby konsekrowane w realizacji ich zakonnego charyzmatu, aby były dla świata znakiem obecności Twojego Syna. Bądź pomocą dla wszystkich małżonków, aby swoim życiem objawiali Bożą miłość. Dzieci i młodzież otaczaj swoją macierzyńską opieką i broń przed utratą wiary i zepsucia. Przyrzekamy uczynić wszystko, aby Polska stawała się Królestwem Twojego Syna i Twoim, gdzie będziesz panowała w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Pragniemy czynić nie własną wolę, ale Twoją i Twojego Syna.

Wszyscy mówią: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy.

Poświęcając się Twojemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy przylgnąć do Ciebie, Najświętsza Dziewico! Wierzymy, że oddajemy się samemu Chrystusowi i Jego sprawie na ziemi. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy mówią: Amen.
Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność za życie wieczne współczesnych ludzi, naszych sióstr i naszych braci – mówił do zebranych członków Ruchu Światło-Życie podczas powakacyjnego Dnia Wspólnoty biskup Tadeusz Bronakowski. Już tradycyjnie w pierwszy weekend września do Łomży przybyli uczestnicy letnich rekolekcji Ruchu Światło-Życie by wziąć udział w Diecezjalnym Dniu Wspólnoty.

To szczególny moment, bo z jednej strony czas podsumowania tegorocznych letnich rekolekcji, a z drugiej strony, inauguracja nowego roku pracy formacyjnej – mówił, w rozmowie z Radiem Nadzieja, ks. Dariusz Niewiński diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie w Diecezji Łomżyńskiej.

Podsumowania dokonali animatorzy, którzy zgromadzili się już w piątek po południu, by przeżyć Dzień Wspólnoty Animatorów. Podczas wspólnej modlitwy dziękowali Bogu za doświadczenie tegorocznych rekolekcji i za wszystkie łaski, którymi dobry Bóg obdarzył zarówno uczestników rekolekcji jak i posługujących na nich animatorów i kapłanów. Był to też dobry czas na to, by nazwać to, co w tym roku nie wyszło, co należy poprawić, albo z czego trzeba zrezygnować. Na pewno można się zaangażować jeszcze bardziej i można dać z siebie więcej – podsumował to, co trudne, ks. Niewiński. Ale, poza trudnościami i kryzysami, był to przede wszystkim czas ogromnej łaski, a najpiękniejszym owocem rekolekcji, jak zaznaczył Ksiądz Moderator, zawsze są ludzie, którzy spotkali Pana Boga i ich radość.

Tę radość, pomimo ciemnych chmur i wiszącego w powietrzu deszczu, można było zauważyć już od wczesnych godzin porannych, kiedy to oazowicze gromadzili się na placu przy łomżyńskiej Katedrze. O godz. 10.00, od wspólnej fotografii wszystkich uczestników powakacyjnego Dnia Wspólnoty, rozpoczęła się formalna część Dnia, a później, już tradycyjnie, po kolei prezentowały się wszystkie tegoroczne oazy, od najmłodszych Dzieci Bożych poczynając na III stopniu Oazy Nowego Życia kończąc. Wśród uczestników tegorocznych oaz były zarówno dzieci jak i młodzież. Nie zabrakło też dorosłych, jak i całych rodzin. Ci ostatni w tym roku musieli zmierzyć się z poważnym problemem. Okazuje się, że to, co dla młodzieży nie stanowi problemu w okresie wakacyjnym, dla dorosłych może stanowić nie lada wyzwanie. Chodzi o urlop. Rekolekcje oazowe trwają 15 dni i, jak się okazuje, małżonkowie nie zawsze są w stanie otrzymać urlop w wymarzonym wakacyjnym terminie. Dlatego też w tegorocznym Dniu Wspólnoty wzięli udział uczestnicy oazy Domowego Kościoła, która odbyła się w okresie zimowym w Suchcicach i cieszyła się dużą frekwencją.

Do tej pory w rekolekcjach oazowych, organizowanych przez diecezję łomżyńską, z wyjątkiem Oazy Nowego Życia III stopnia w Wilnie, brali udział przede wszystkim młodzi ludzie z terenu diecezji łomżyńskiej. A w tym roku na kilku oazach pojawili się uczestnicy spoza diecezji. Warto o tym wspomnieć, gdyż świadczy to ogromnej otwartości i determinacji rodziców, którzy są w stanie nie tylko przywieźć swoje dziecko z Opola czy Bielska Podlaskiego na oazę, ale również zatroszczyć się o to, by wzięło ono również udział w powakacyjnym Dniu Wspólnoty.

Po prezentacji wszystkich oaz przyszedł czas na świadectwa tego, co Bóg uczynił w czasie tych szczególnych piętnastu dni rekolekcji. Niestety na ten punkt programu uczestnicy Dnia Wspólnoty musieli przenieść się do Katedry, gdyż Pan Bóg pobłogosławił całe zgromadzenie deszczem. A to zapewne za sprawą Oazy Nowej Drogi, która, w trakcie prezentacji piosenki oazy, z ogromną żarliwości śpiewała „Ześlij deszcz, Panie, ześlij deszcz…”, tak więc, w odpowiedzi na gorliwą modlitwę, pokropiło z nieba…

Kiedy uczestnicy oaz podzielili się wszystkimi łaskami rekolekcji, przyszedł czas na dziękczynienie, które najlepiej wyraża się w Eucharystii. Osiemnastu kapłanów, pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego, celebrowało Mszę św., podczas której modlono się, dziękując za dar tegorocznych rekolekcji i prosząc o światło Ducha Świętego w nowym roku pracy formacyjnej. Nie zabrakło też modlitwy za zmarłych kapłanów i animatorów, którzy w ostatnim czasie odeszli do Domu Ojca. Wiele osób wspominało zmarłego kilkanaście dni temu ks. Krzysztofa Brakonieckiego, jednego z moderatorów oazowych, który od początku swojej drogi kapłańskiej związany był z Ruchem Światło-Życie.

W słowie skierowanym do oazowiczów biskup Tadeusz Bronakowski nawiązał do hasła, promującego tegoroczne rekolekcje i wskazał na nową jego interpretację:

„Restart”, a więc nowy początek, rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Każdy z nas jest powołany przez Chrystusa, aby wciąż na nowo włączać się w dzieło ewangelizacji. Dlatego dzisiaj przypominamy sobie hasło roku duszpasterskiego. To hasło przywołuje słowa Jezusa Chrystusa „Idźcie i głoście”. Ewangelizacja świata, cała ewangelizacja świata, rozpoczęła się właśnie od tych słów Jezusa, wypowiedzianych po zmartwychwstaniu – „Idźcie i głoście”. Jak Ojciec posyła Swojego Syna, tak i On posyła Swoich uczniów. Cały Kościół jest misyjny i każdy z nas jest misjonarzem – mówił do zgromadzonych biskup Tadeusz.

Przypomniał też słowa Papieża Franciszka, skierowane do młodych podczas ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Papież mówił o ludziach młodych, którzy rzucili ręcznik na ring przed walką, którzy nie podjęli walki o piękne, godne życie. Papież mówił o „duchowych emerytach”, o ludziach bez ewangelicznego żaru, bez radości Ewangelii w sercu. Zbyt wiele takich osób żyje dookoła nas, zbyt wiele takich osób marnuje sobie życie, przesypia niejako swój czas. U wielu ziarno chrztu nie wydało owocu. Mamy do odnalezienia dla Chrystusa 60 % naszych wiernych. Bóg jest zakochany w każdym człowieku, ale ewangelizacja to wielkie wezwanie do nawrócenia. I, chociaż pozostajemy w tym samym mieście, w tej samej miejscowości, mówimy tym samym językiem, to jednak trzeba iść w nowe przestrzenie, trzeba poznawać nieznane, trudne kody kulturowe, sposoby zachowań, nowe wrażliwości. Jednocześnie musimy pamiętać, jako misjonarze, że nic nie zmieniło się w tym, co głosimy. Nie zmieniła się Prawda, bo Prawdą jest Jezus Chrystus. Mamy ofiarować innym Jezusa Chrystusa. Musimy pomagać Jezusowi zbawiać świat – to jest nasze największe, najważniejsze zadanie. Bo kto spotkał Jezusa nie może Go nie głosić – mówił biskup Bronakowski.

I apelował do młodych o dawanie świadectwa na co dzień tam, gdzie mieszkają , przebywają, uczą się:

Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność za życie wieczne współczesnych ludzi, naszych sióstr i naszych braci. Nie musimy cierpieć, oddawać życia, być męczennikami krwi, ale potrzebny jest dzisiaj przykład godnego, chrześcijańskiego życia, potrzebne jest naprawdę odważne głoszenie Słowa, poprzez własne czyny, decyzje i wybory. Potrzebne jest żywe i autentyczne życie sakramentalne. Dzisiaj tak bardzo potrzeba naszego pięknego i odważnego świadectwa we współczesnym świecie. W XXI wieku to, że mamy się dzielić wiarą z innymi, że mamy wzywać do nawrócenia, to, że mamy głosić Królestwo Boże, nie jest żądną nowością – przypominał biskup Tadeusz.

My, ludzie ochrzczeni, po prostu często o tej misji zapominamy, często przesypiamy, wywieszamy białą flagę, często gubimy w sobie radość Ewangelii, nie mamy w sobie życia, odwagi, czy inicjatywy. Często nie dzielimy się wiarą z innymi, bo nie wiemy sami co mamy do ofiarowania. Nie propagujemy Ewangelii jako Dobrej Nowiny, bo przeżywamy ją często jako trudną i smutną nowinę, mamy więcej kompleksów niż dumy z naszej wiary, a Jezus mówi nam bardzo wyraźnie: „Idźcie i głoście”, wy jesteście ewangelicznym zaczynem, bo Ewangelia to jest dobrą, wspaniałą, radosną Nowiną o miłości Boga nieodwołalnej i tak wielkiej, że oddał za nas życie. Zapamiętajmy więc przepiękne słowa Papieża Franciszka – trzeba być zawsze gotowym, by nieść innym miłość Jezusa. W jakimkolwiek miejscu – na ulicy, na placu, przy pracy, na drodze. Jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić. Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie – wzywał zebranych biskup pomocniczy.

Na zakończenie Eucharystii wszyscy zostali rozesłani do podejmowania działa ewangelizacji, a animatorzy Domowego Kościoła otrzymali świece, które, podczas spotkań Kręgów, będą przypominać o podjętym dziele poszukiwania innych dla Chrystusa.

Spotkanie zakończyła wspólna Agapa, której hitem okazała się wata cukrowa, serwowana przez kleryka Darka, do której ustawiła się długa kolejka nie tylko maluchów. I, jak to stwierdziła jedna z mam: Dzień Wspólnoty zakończy się wtedy, kiedy ostatni z kolejki otrzyma słodki smakołyk.

W trakcie trwania całego Dnia Wspólnoty odbywała się też zbiórka na pomoc parafii w Brusach, która ucierpiała podczas huraganu. Oazowicze postanowili wspomóc tę parafię w zakupie potrzebnych paramentów liturgicznych.

Joanna Ekstowicz (wzasiegu.pl)
– Jesteśmy przede wszystkim ewangelizatorami – podkreślał dziś (02.09) biskup Tadeusz Bronakowski w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży podczas inauguracji roku katechetycznego w diecezji łomżyńskiej.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zaczyna się też nowy rok pracy katechetycznej. Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego zainaugurowano w sobotę w łomżyńskim sanktuarium nowy rok szkolny dla katechetów szkół i placówek oświatowych na terenie naszej diecezji.

– Chcemy dzisiaj spotkać się z katechetami całej diecezji, aby prosić dobrego Boga o błogosławieństwo, o siłę na ten nowy rok, abyśmy mogli wszyscy prowadzić naszych podopiecznych ku Panu Bogu – powiedział ks. Zbigniew Pyskło, przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Diecezji Łomżyńskiej.

– Ten nowy rok katechetyczny zaczynamy od przypomnienia hasła roku duszpasterskiego, to hasło przywołuje słowa Chrystusa “Idźcie i głoście” – mówił w czasie głoszonej dziś homilii biskup Tadeusz Bronakowski.

Podczas Mszy świętej biskup Bronakowski wskazał, że każdy z katechetów jest misjonarzem. – Cały kościół jest misyjny i każdy z nas jest misjonarzem. Dzisiaj mamy do czynienia z pewnymi paradoksami ewangelizacji. Niegdyś praca misyjna wiązała się z pewnymi podróżami, z pokonywaniem trudności geograficznych, z ryzykiem jakie niosło spotkanie innych cywilizacji. Dzisiaj nie musimy przemieszczać się w przestrzeni geograficznej, aby często udać się na tak zwaną ziemię nieznaną nowych przekazów medialnych, nowych technologii, nowych ideologii – mówił do zgromadzonych.

– Szkoła nie może jedynie kształcić, musi także ewangelizować i wychowywać młode pokolenie. Pamiętajmy, że kształcenie bez wychowywania, to skazywanie uczniów i społeczeństwa na wielką życiową porażkę (…) My nie możemy tylko uczyć, nie możemy być automatami realizującymi podstawę programową, to za mało, katecheta musi ewangelizować i wychowywać. Nie wystarczy kształcić wybitnych specjalistów, trzeba kształcić i wychowywać dobrych, odpowiedzialnych, prawych i mądrych ludzi – podkreślał w głoszonej homilii biskup pomocniczy naszej diecezji.

O Boże błogosławieństwo na nowy rok pracy modlili się wszyscy katechizujący w szkołach księża, osoby konsekrowane i katecheci świeccy. Przybyłych na spotkanie zapytaliśmy o plany na nowy rok katechetyczny. – Przede wszystkim przybliżenie dzieci do relacji z Panem Bogiem, to jest dla mnie najważniejszy i priorytetowy plan; aby dziecko, żeby młodzież była w silnej jedności z Jezusem – zaznaczyła siostra Aneta Wagner ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. – Głoszenie Słowa Bożego w kontekście aktualnych wydarzeń – dodał Jan Skowroński.

Uczestnicy sobotniego spotkania wysłuchali też referatu ks. Krzysztofa Kralki zatytułowanego “Katecheta – Ewangelizator”, który nie przypadkowo został wybrany właśnie na to spotkanie. W diecezji łomżyńskiej katechezę prowadzi 453 katechetów świeckich, ponad 200 kapłanów i 32 siostry zakonne.

Marzena Wiśniewska (wzasiegu.pl)

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzenia
24 sierpnia 1980 r. biskup diecezji szczecińsko-kamieńskiej Kazimierz Majdański konsekrował na biskupa ks. Stanisława Stefanka, który swoim zawołaniem biskupim uczynił słowa „In omnibus Christus” (We wszystkim Chrystus). Dziś przypada 37. rocznica tego wydarzenia.

Biskup Stanisław urodził się 7 maja 1936 w Majdanie Sobieszczańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1959 w Poznaniu z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Pracował jako duszpasterz w Stargardzie Szczecińskim, był profesorem seminarium zakonnego w Poznaniu i wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego. 4 lipca 1980 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Konsekracji w dniu 24 sierpnia 1980 w katedrze szczecińskiej dokonał biskup diecezji szczecińsko-kamieńskiego Kazimierz Majdański. Biskup Stanisław zawołaniem biskupim uczynił słowa „In omnibus Christus” (We wszystkim Chrystus). 

W latach 1993-2008 biskup Stefanek był dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pełnił funkcję rektora seminarium duchownego w Szczecinie, wikariusza generalnego i kanonika kapituły katedralnej w Szczecinie.

Dnia 26 października 1996 został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji łomżyńskiej, którą w kanoniczne posiadanie objął 28 października 1996 r. Uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej odbył 17 listopada 1996.

Odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 11 listopada 2011 zakończył posługę pasterską jako Biskup Diecezjalny i przeszedł na emeryturę.

Nadal służy swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest członkiem Rady Papieskiej ds. Rodziny oraz członkiem Rady KEP ds. Rodzin.

W Radiu Nadzieja w każdy piątek możemy wysłuchać komentarza biskupa do bieżących wydarzeń w audycji “Piątkowe Spotkanie z ks. biskupem Stanisławem Stefankiem”. A w każdą niedzielę biskup Stanisław dzieli się swoim komentarzem do Ewangelii w audycji “Niedzielna Katecheza ks. biskupa Stanisława Stefanka”.

Z racji zacnego jubileuszu, trzydziestej siódmej rocznicy święceń biskupich, Dostojnemu Jubilatowi składamy najlepsze życzenia obfitości błogosławieństwa Bożego, opieki patrona w krzewieniu najwyższych wartości duchowych dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny.

Szczęść Boże!
W dniu dzisiejszym (niedziela) w godzinach popołudniowych zmarł ks. Krzysztof Brakoniecki, kapelan łomżyńskiego opactwa Sióstr Benedyktynek. Miał 49 lat. W tym roku obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa. 

Ks. Krzysztof Brakoniecki urodził się w 1967 roku w Krasnosielcu. Święcenia kapłańskie przyjął w Płocku z rąk bpa Z. Kamińskiego. Był wikariuszem w Szczepankowie, Łomży (par. pw. św. Brunona). 

W latach 2006-2014 był proboszczem parafii w Wygodzie. Od 1 września 2015 był kapelanem Opactwa Trójcy Przenajświętszej Sióstr Benedyktynek w Łomży. Prowadził tam dni skupienia, rekolekcje, a także wygłaszał konferencje ascetyczne nie tylko dla sióstr, ale również dla dziewcząt przeżywających dni skupienia. Był także kapelanem Rycerzy Kolumba w Łomży. 

Ks. Krzysztof zmarł w łomżyńskim szpitalu, gdzie trafił w piątek uskarżając się na ogólne dolegliwości. 

O terminie uroczystości pogrzebowych poinformujemy niebawem. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie... red/fot. arch. sióstr benedyktynek
wtorek, 01 sierpień 2017 12:45

O świcie ruszyli do Pani Jasnogórskiej

Wyruszyli by dotrzeć przed oblicze Jasnogórskiej Pani. Intencje są różne, od sprawdzenia siebie w wysiłku fizycznym, zdaną maturę, po zdrowie rodziny i uwolnienie od nałogów.

Sprzed łomżyńskiej katedry wyszła dziś (01.08) 33 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę. Odprowadzam pielgrzymów już po raz piąty – mówi do mikrofonu Radia Nadzieja biskup łomżyński Janusz Stepnowski – Jest to radość bycia we wspólnocie. To przeżywanie wspólnoty jest radosne. W tamtym roku miałem okazję być w Mińsku, w tym roku również będę, i miałem okazję zobaczyć jak pątnicy docierali do miejscowości zmęczeni. Strażacy, ale nie tylko, stali przy drodze i polewali pielgrzymów wodą. Widziałem, że wiele osób było już prawie u kresu swoich sił, jednak po Mszy świętej, po odpoczynku, posiłku – ruszyli z nową energią, zupełnie jakby inna grupa. Pielgrzymka jest to wysiłek fizyczny, ale pamiętajmy, że są to najdłuższe rekolekcje, prawie jak te Świętego Ignacego, trwające miesiąc, więc jest to czas takiej odnowy dla wszystkich – dodaje bp Janusz.

Pielgrzymka, jak podkreślił bp Janusz Stepnowski, jest nazywana rekolekcjami w drodze. To właśnie na pątniczym szlaku często jesteśmy świadkami różnych przemian i nowej nadziei, która napędza nie tylko do dalszego wędrowania, ale przede wszystkim do przeżywania na nowo trudów codzienności. Skoro rekolekcje, musi być też szczera rozmowa. Najlepiej z Panem Bogiem. Taką możliwość stwarzają księża spowiednicy, którzy służą pielgrzymom na szlaku.

Dziś, pierwszego sierpnia pielgrzymi z 33 PPŁ uczestniczyli w Mszy św. w katedrze łomżyńskiej. Tuż po niej, około godziny 7:15 wyruszyli w trasę. Pątników odprowadził biskup Janusz Stepnowski oraz gospodarz parafii katedralnej ksiądz kanonik Marian Mieczkowski. Także dziś wyruszyły na szlak dwie inne grupy: zambrowska (grupa niebieska) oraz ostrołęcka (grupa czerwono-zielona). Pielgrzymi z Ostrowi Mazowieckiej (grupa srebrna) wyjdą jutro (02.08) a grupa fioletowa z Wyszkowa pojutrze (03.08).

Docelowym miejscem pierwszego odcinka trasy jest Sulęcin Szlachecki w powiecie ostrowskim. Pątnicy dojdą do Częstochowy 13 sierpnia.

tekst/foto. Paweł Zyskowski (wZasiegu.pl)

Strona 1 z 25

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png