piątek, 03 marzec 2017 11:24

Policja i duchowni razem dla bezpieczeństwa

Napisał
Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, rola dzielnicowego w Policji, ochrona obiektów sakralnych i ich zabezpieczenie, cyberprzestępczość czy zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, to tematy poruszane na szkoleniu zorganizowanym przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Komendy Miejskiej Policji w Łomży wspólnie z duchownymi Diecezji Łomżyńskiej.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w miniony czwartek odbyło się spotkanie poświęcone szeroko rozumianemu bezpieczeństwu, prowadzone przez specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Komendy Miejskiej Policji w Łomży. W szkoleniu uczestniczyło około 50 duchownych reprezentujących poszczególne parafie Diecezji Łomżyńskiej. W spotkaniu uczestniczyli również Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinsp. Daniel Kołnierowicz oraz Biskup dr Tadeusz Bronakowski, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili istotną rolę współpracy obydwu środowisk na rzecz bezpieczeństwa w środowisku lokalnym.

Podczas szkolenia Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nadkom. Maciej Zakrzewski przedstawił zebranym założenia dotyczące funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przeprowadził instruktaż w zakresie korzystania z tego narzędzia. W dalszej części spotkania policyjni specjaliści z Białegostoku i Łomży zapoznali słuchaczy z prospołeczną funkcją dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu oraz aplikacją ”Moja Komenda”. Ponadto przybliżone zostało zjawisko cyberprzestępczości i przestępstw z tym powiązanych, sposoby poprawy stanu bezpieczeństwa obiektów sakralnych i domów parafialnych, w tym zabezpieczania dóbr kultury pozostających na wyposażeniu parafii oraz zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

KMP Łomża
Czytany 1027 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png