piątek, 07 kwiecień 2017 15:22

SNE Theoforos zaprasza na kursy!

Napisał
Diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji Theoforos zaprasza do przeżycia kursów ewangelizacyjnych. Podczas tych kursów uczestnicy mogą poznać, lub odkryć na nowo przekaz Dobrej Nowiny, rozmiłować się w Słowie Bożym i wzrastać w relacji z Jezusem.

Kurs Nowe Życie (12-14 maja 2017r.)
To pierwszy z kursów programu Szkół Nowej Ewangelizacji (SNE). Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. Jedynym warunkiem udziału w tym kursie jest ukończony 18-sty rok życia.

Kurs Emaus (2-4 czerwca 2017r.)
To drugi w kolejności kurs SNE. Warunkiem uczestnictwa w nim jest wcześniejsze przejście Kursu Nowe Życie. Kurs jest wprowadzeniem w Biblię, pozwala rozmiłować się w Słowie Bożym jako Osobie. Uczy, jak czytać Słowo Boże i czym ono jest dla każdego człowieka. Jest czasem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas dający możliwość pogłębienia relacji z Bogiem obecnym w Jego Słowie.

Kurs Jan (14-18 czerwca 2017r.)
Jest trzecim, po Nowym Życiu i Emaus, kursem SNE i aby w nim uczestniczyć trzeba koniecznie wziąć udział w obu wcześniejszych. Kurs porusza tematykę życia w bliskości z Bogiem, ukazuje cechy i mentalność prawdziwego ucznia Jezusa. Pokazuje szlak wzrastania, który jest przed każdym pragnącym kroczyć za najlepszym Nauczycielem, Chrystusem.

Więcej informacji i zapisy: snelomza.theoforos.pl


Czytany 672 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png