wtorek, 25 kwiecień 2017 09:17

Nowa kadencja Rady Duszpasterskiej

Napisał
Biskup Janusz Stepnowski ustanowił na pięcioletnią kadencję nową Diecezjalną Radę Duszpasterską. Jej zadaniem będzie wspomaganie radą ordynariusza łomżyńskiego. Radę tworzą kapłani, osoby konsekrowane i świeccy.

Działalność nowej Rady została zainaugurowana uroczystą Mszą św. koncelebrowaną, pod przewodnictwem pasterza diecezji, biskupa Janusza Stepnowskiego, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.

W swojej homilii biskup nawiązał do czytań liturgicznych z dnia i zwrócił uwagę na to, iż wszyscy zobowiązani jesteśmy do świadectwa o Zmartwychwstałym.

W dzisiejszej Ewangelii św. Marka mamy świadectwo kobiety, która widziała Zmartwychwstałego. Ci, którzy z Nim byli nie chcieli jej uwierzyć. Widzimy, że w tej wspólnocie chrześcijańskiej, już na początku jej istnienia, widoczne jest to, że nie wierzy się kobiecie. Teksty rabinistyczne z I wieku mówią, że aby zaświadczyć jakiś wielki fakt, potrzebne jest świadectwo 10 mężczyzn. A jeśli to świadectwo złoży tylko 9 mężczyzn i 99 kobiet to nie wystarczy. Widzimy, jak rola kobiety była spychana na margines – nawet nie mogła być świadkiem. A ta kobieta, z której Jezus Chrystus wyrzucił siedem złych duchów, była tym pierwszym świadkiem. To jej, jako pierwszej, Chrystus się objawił. Nie tym najbliższym, nie św. Janowi czy Piotrowi, ale właśnie jej. I stała się świadkiem Zmartwychwstania. I my, przez nasze zaangażowanie w Kościele, stajemy się codziennie świadkami Zmartwychwstania. Musimy mieć świadomość, że jesteśmy jedną, wielką Bożą Rodziną, że pracujemy dla Chrystusa – mówił biskup.

Zwrócił też uwagę na zadania, jakie stają przed członkami nowej Rady Duszpasterskiej.

Rada Duszpasterska służy do tego, aby odczytywać każdy czas i w tym konkretnym czasie głosić Ewangelię Chrystusa. Głosić to wielkie przesłanie Jezusa Chrystusa, głosić Jego Zmartwychwstanie. Do tego jesteśmy wezwani wszyscy – i świeccy i kapłani. Wszyscy, aby świadczyć, że On zmartwychwstał. Aby naszym świadectwem świat przekonać do Chrystusa, który nie tylko umarł na krzyżu, ale i zmartwychwstał. Rada Duszpasterska to wskazywanie na problemy. Zapewne ludzie,  którzy mają rodziny, tak jak wielu z was,mówił ksiądz biskup,  są bliżej tych konkretnych problemów, które trapią wasze rodziny – szczególnie wychowanie młodzieży, wychowanie chrześcijańskie młodzieży. Możemy powiedzieć w cudzysłowie, ze świeccy są bliżej życia i jest im być może łatwiej odczytywać te problemy i później o nich mówić. Rada Duszpasterska nie ma na celu, aby udawać, że pewnych problemów nie ma na tym świecie, czy kreować rzeczywistość bardziej piękną. Rada Duszpasterska ma ukazywać realizm życia i jak na ten realizm życia Kościół w XXI wieku, my wszyscy, mamy szukać odpowiedzi, znajdować odpowiedzi. To wspólne poszukiwanie, wskazywanie priorytetów, rzeczy najważniejszych – to jest to wielkie nasze zadanie. Aby Kościół na następne wieki przetrwał i prawda o miłości i miłosierdziu była głoszona następnym pokoleniom. Abyśmy razem, w harmonii i symbiozie, mogli odczytywać znaki czasu w tym konkretnym XXI wieku. Niech Matka Boża i Jezus Chrystus Zmartwychwstały umacnia nas wszystkich i kapłanów i świeckich w poszukiwaniu tych wszystkich rozwiązań, wskazywaniu konkretnych problemów i odpowiedzi na to, co nas dotyka, każdego z nas – zakończył swoje słowo biskup Janusz.

Jednym z ważniejszych momentów dla nowo powołanych członków Rady było złożenie przysięgi przed Biskupem Diecezjalnym. Ze względów organizacyjnych dokonało się to tuż po komunii świętej. Na zakończenie Eucharystii biskup Janusz złożył życzenia kapłanom, którzy w najbliższych dniach obchodzić będą swoje imieniny.

Po zakończeniu Mszy św. członkowie nowo powołanej Rady zebrali się w auli Jana Pawła II na pierwsze w tej kadencji obrady. Efektem tego spotkania było powołanie sekretariatu Rady i zgłoszenie licznych propozycji, dotyczących funkcjonowania Rady w nowej kadencji.

Diecezjalna Rada Duszpasterska liczy 69 osób, w tym 33 kapłanów, 3 siostry zakonne, brat zakonny oraz 32 osoby świeckie.

Joanna Ekstowicz (wZasięgu.pl)
Czytany 1349 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png