poniedziałek, 08 maj 2017 13:47

Światu bardzo ich potrzeba… Pomódl się o nowe powołania!

Napisał
W minioną niedzielę przeżywaliśmy 54. Dzień Modlitw o Powołania. Tym samym, w polskim Kościele rozpoczął się czas poświęcony modlitwie o nowe powołania, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy z radością odpowiedzą na Boże wezwanie.

Blisko 3,4 tys. seminarzystów, w tym ponad 960 zakonnych, przygotowuje się do przyjęcia święceń kapłańskich – wynika z danych Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań. W diecezjalnych seminariach duchownych przebywa obecnie 2438 alumnów, w tym 444 na pierwszym roku. Najwięcej kleryków liczy seminarium diecezji tarnowskiej (183) oraz metropolitalne seminarium w Warszawie (115). 159 alumnów uczy się w połączonych seminariach archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej.

Najwięcej kandydatów do kapłaństwa w minionym roku zgłosiło się do seminarium w Tarnowie – 36 oraz w Katowicach i Poznaniu – po 20. Z kolei najmniej alumnów pierwszego roku liczą seminaria diecezji zamojsko-lubaczowskiej (2) i archidiecezji warmińskiej (3).

Dla porównania, w 2015 r. do diecezjalnych seminariów duchownych zgłosiło się ponad 100 mężczyzn więcej, a na wszystkich latach do kapłaństwa przygotowywało się ponad 200 kleryków więcej.

Zakonnicy
Większym zainteresowaniem, w porównaniu do ubiegłego roku, cieszą się natomiast seminaria zakonne, gdzie obecnie studiuje 961 alumnów. Wśród męskich instytutów życia konsekrowanego w 2016 r. największym zainteresowaniem młodych z Polski cieszył się zakon franciszkanów, gdzie zgłosiło się 30 kandydatów oraz zakon dominikanów, gdzie było 27 chętnych do postulatu, a także franciszkanie konwentualni z 24 kandydatami. Nieco mniej w ub. roku mieli kapucyni oraz jezuici  i salezjanie.

Siostry zakonne
Jeśli chodzi o zgromadzenia żeńskie czynne, to obecnie w kraju jest 18 195 sióstr w 104 instytutach. W roku ubiegłym do postulatu zgłosiło się 211 kandydatek, zaś formację w nowicjacie kontynuuje 220. W Polsce są też 83 żeńskie klasztory kontemplacyjne należące do 13 rodzin zakonnych. Żyją w nich 1303 mniszki, w tym najwięcej u karmelitanek (28 domów), bernardynek (9 domów) oraz klarysek od Wieczystej Adoracji (8 domów). Choć ogólna liczba sióstr z roku na rok systematycznie maleje, to jednak widoczny jest wzrost liczby kandydatek. W 2012r. w postulacie było ich 24, podczas gdy w roku ubiegłym zgłosiło się 40. Podobnie jest na etapie nowicjatu, gdzie w roku 2012 liczba mniszek wynosiła 40, zaś w 2016 formację kontynuowało 46.

Wzajemna troska o powołania
Młodzi ludzie przygotowujący się do tej szczególnej służby w Kościele, jeszcze w trakcie swojej formacji podejmują różne działania ewangelizacyjno-powołaniowe. Coraz bardziej popularne stają się filmy pt. "Dzień z życia kleryka" lub też "moja droga powołania". W popularnych serwisach społecznościowych nie brakuje także świadectw młodych ludzi, którzy zdecydowani się wejść na drogę formacji do kapłaństwa czy też życia zakonnego.

KAI/episkopat/red
Czytany 705 razy

Media

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png