poniedziałek, 29 maj 2017 08:51

Diecezja Łomżyńska bogatsza o ośmiu nowych kapłanów [FOTO]

Napisał
Kościół Łomżyński bogatszy o ośmiu nowych kapłanów. W sobotę (27 maja) o godz. 10.00 w łomżyńskiej Katedrze rozpoczęła się uroczysta Msza św., podczas której bp Janusz Stepnowski udzielił świeceń kapłańskich ośmiu diakonom.

Sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu i święcenia biskupie. Dzień święceń kapłańskich jest ważnym wydarzeniem nie tylko dla przyjmujących je diakonów i ich najbliższych, ale także dla całego Kościoła. Nowo wyświęceni kapłani przygotowywali się na ten dzień przez 6 lat formacji intelektualnej i duchowej oraz bezpośrednio przez kilkudniowe rekolekcje zamknięte, prowadzone przez Ojca duchownego ks. Adama Filipowicza w Ostrożnem k. Zambrowa.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który modlił się wraz z bp. Tadeuszem Bronakowskim, bp. seniorem Stanisławem Stefankiem oraz licznie zgromadzonymi kapłanami, przybyłymi na tę szczególną liturgię nie tylko z diecezji łomżyńskiej, ale też z różnych zakątków Polski, a nawet świata.

Wszystkich powitał bp Janusz Stepnowski, a zwracając się do rodzin diakonów – kandydatów do kapłaństwa, mówił: Chciałem podziękować rodzinom za to, że dzięki ich modlitwie, dzięki ich trwaniu przy swoim synu, to powołanie krzepło, umacniało się i dzisiaj spotyka swoje dokonanie przez święcenia kapłańskie.

Po odczytaniu Ewangelii ks. Jarosław Kotowski, rektor łomżyńskiego Seminarium, przedstawił Księdzu Biskupowi kandydatów i prosił o udzielenie im święceń. Natomiast diakoni potwierdzili swoją obecność.

W homilii, która nastąpiła po tym akcie, bp Janusz mówił: Dla naszej diecezji dzisiejszy dzień, to dzień święta, bo dzień zwieńczenia pewnego dzieła. Dzieła, na które oczekiwaliśmy, w stosunku do tych młodzieńców, od sześciu lat. Kiedy po raz pierwszy rodzice zanieśli ich do chrztu świętego, to w sercu swoim tak, jak rodzice Jezusa, pytali się: Kim staną się w przyszłości te dzieci, które oni postanowili ochrzcić i wychować po chrześcijańsku? Kiedy przyjmowali po raz pierwszy komunię świętą to też rodzice im towarzyszyli. (…) I ten moment dzisiejszy, w którym wasi rodzice, drodzy diakoni, wam towarzyszą. Wielu z nich jest obecnych tu fizycznie, wielu już z nieba przygląda się tej ceremonii i towarzyszy wam w tym tak pięknym dniu – mówił do diakonów biskup Janusz.

Zwracając się do diakonów, biskup Janusz nawiązał do podjętej przez nich przed laty decyzji o wstąpieniu do seminarium i wkroczenia na drogę formacji. To jest zwieńczenie pewnego czasu formacji, ale zarazem nowy początek, nowe zadanie, które będzie was czekało na parafiach, a życie pisze nieraz scenariusze różnorodne – mówił pasterz diecezji.

Przyszłym kapłanom biskup polecił wsłuchiwać się w słowa z Dziejów Apostolskich. Zachęcił też do brania przykładu z apostoła Pawła, który inspirował Pryscillę i Akwilę: Waszym zadaniem jako apostoła w naszej łomżyńskiej diecezji, będzie umacnianie człowieka. (…) Tam, gdziekolwiek Pan Bóg was pośle, macie za zadanie umacniać drugiego człowieka w wierze, ale umacniać go też w swoim człowieczeństwie, aby tego człowieczeństwa w dzisiejszym świecenie nie zatracił. Szczególnie ludzi młodych. (…) Wy macie za zadanie umacniać tych młodych, nieraz pogubionych w straszliwy sposób. Macie ich sprowadzać na drogę Pana, aby potrafili odkryć Chrystusa – mówił biskup Janusz. Dla was ten język młodzieżowy jest łatwiejszy, łatwiej wam będzie dotrzeć do serca młodego człowieka – mówi biskup Janusz.


Biskup zwrócił też uwagę, iż potrzeba, by młodzi kapłani nieustannie zgłębiali wiedzę o Bogu. To będzie dla was wielkie zadanie – mówił pasterz. Aby ciągle zgłębiać wiedzę o Bogu, ale też zgłębiać wiedzę o człowieku. Aby łączyć te dwa elementy: wiarę i wiedzę.

Na zakończenie biskup zwrócił się do zebranych, zachęcając wszystkich do modlitwy, aby nowi kapłani wsłuchiwali się w głos Boży i pozwolili się dalej prowadzić Temu, który ich wybrał.

Po homilii diakoni – kandydaci do święceń prezbiteratu, odpowiadali na pytania biskupa i wyrazili gotowość do przyjęcia obowiązków, wynikających ze święceń oraz złożyli przyrzeczenia czci i posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu. Kolejnym elementem uroczystości było odśpiewanie litanii do Wszystkich Świętych, w trakcie której kandydaci do kapłaństwa, na znak największego uniżenia przed Bogiem, leżeli krzyżem. Po odśpiewanej litanii nastąpił najważniejszy moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Biskup Janusz Stepnowski wyświęcił ośmiu nowych kapłanów. Swoje ręce na nowo wyświęconych kapłanów włożyli też wszyscy kapłani będący w świątyni. Po udzieleniu święceń, alumni seminarium ubrali neoprezbiterów w szaty kapłańskie: stułę i ornat. Z kolei Biskup namaścił dłonie neoprezbiterów olejem Krzyżma świętego, a następnie wręczył im chleb i kielich z winem oraz przekazał im znak pokoju. Po tych obrzędach kapłani neoprezbiterzy, wspólnie z księżmi biskupami i zgromadzonymi kapłanami, koncelebrowali swoją pierwszą Mszę świętą.

W niedzielę, punktualnie o godzinie 12.00, nowo wyświęceni kapłani sprawowali w swoich rodzinnych parafiach Mszę świętą z prymicyjnym błogosławieństwem, z którym związana jest łaska odpustu zupełnego. Prymicjanci udzielili błogosławieństwa indywidualnego ze specjalną modlitwą: kapłanom, klerykom, rodzicom, osobom konsekrowanym, rodzinie oraz wszystkim pozostałym uczestnikom uroczystości.

Swoją pierwszą Ofiarę Eucharystyczną księża sprawowali w następujących parafiach:

Ks. Sylwester GODLEWSKI w par. Wniebowzięcia NMP w Kołakach Kościelnych
Ks. Marian GROCHOWSKI w par. Bożego Ciała w Łomży
Ks. Albert LUBAK w par. św. Anny w Jelonkach
Ks. Marek MUZYK w par. Trójcy Przenajświętszej w Borkowie
Ks. Kamil NOWAK w par. św. Franciszka w Ostrołęce
Ks. Adam PŁOŃSKI w par. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej
Ks. Mateusz PŁOTCZYK w par. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie
Ks. Krystian URBANEK w par. św. Józefa w Zambrowie

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

JE/red (wzasięgu.pl)
Czytany 2588 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png