niedziela, 03 wrzesień 2017 00:36

“Idźcie i głoście” – Rozpoczęliśmy nowy rok katechetyczny

Napisał
– Jesteśmy przede wszystkim ewangelizatorami – podkreślał dziś (02.09) biskup Tadeusz Bronakowski w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży podczas inauguracji roku katechetycznego w diecezji łomżyńskiej.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zaczyna się też nowy rok pracy katechetycznej. Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego zainaugurowano w sobotę w łomżyńskim sanktuarium nowy rok szkolny dla katechetów szkół i placówek oświatowych na terenie naszej diecezji.

– Chcemy dzisiaj spotkać się z katechetami całej diecezji, aby prosić dobrego Boga o błogosławieństwo, o siłę na ten nowy rok, abyśmy mogli wszyscy prowadzić naszych podopiecznych ku Panu Bogu – powiedział ks. Zbigniew Pyskło, przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Diecezji Łomżyńskiej.

– Ten nowy rok katechetyczny zaczynamy od przypomnienia hasła roku duszpasterskiego, to hasło przywołuje słowa Chrystusa “Idźcie i głoście” – mówił w czasie głoszonej dziś homilii biskup Tadeusz Bronakowski.

Podczas Mszy świętej biskup Bronakowski wskazał, że każdy z katechetów jest misjonarzem. – Cały kościół jest misyjny i każdy z nas jest misjonarzem. Dzisiaj mamy do czynienia z pewnymi paradoksami ewangelizacji. Niegdyś praca misyjna wiązała się z pewnymi podróżami, z pokonywaniem trudności geograficznych, z ryzykiem jakie niosło spotkanie innych cywilizacji. Dzisiaj nie musimy przemieszczać się w przestrzeni geograficznej, aby często udać się na tak zwaną ziemię nieznaną nowych przekazów medialnych, nowych technologii, nowych ideologii – mówił do zgromadzonych.

– Szkoła nie może jedynie kształcić, musi także ewangelizować i wychowywać młode pokolenie. Pamiętajmy, że kształcenie bez wychowywania, to skazywanie uczniów i społeczeństwa na wielką życiową porażkę (…) My nie możemy tylko uczyć, nie możemy być automatami realizującymi podstawę programową, to za mało, katecheta musi ewangelizować i wychowywać. Nie wystarczy kształcić wybitnych specjalistów, trzeba kształcić i wychowywać dobrych, odpowiedzialnych, prawych i mądrych ludzi – podkreślał w głoszonej homilii biskup pomocniczy naszej diecezji.

O Boże błogosławieństwo na nowy rok pracy modlili się wszyscy katechizujący w szkołach księża, osoby konsekrowane i katecheci świeccy. Przybyłych na spotkanie zapytaliśmy o plany na nowy rok katechetyczny. – Przede wszystkim przybliżenie dzieci do relacji z Panem Bogiem, to jest dla mnie najważniejszy i priorytetowy plan; aby dziecko, żeby młodzież była w silnej jedności z Jezusem – zaznaczyła siostra Aneta Wagner ze Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. – Głoszenie Słowa Bożego w kontekście aktualnych wydarzeń – dodał Jan Skowroński.

Uczestnicy sobotniego spotkania wysłuchali też referatu ks. Krzysztofa Kralki zatytułowanego “Katecheta – Ewangelizator”, który nie przypadkowo został wybrany właśnie na to spotkanie. W diecezji łomżyńskiej katechezę prowadzi 453 katechetów świeckich, ponad 200 kapłanów i 32 siostry zakonne.

Marzena Wiśniewska (wzasiegu.pl)

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wydarzenia
Czytany 757 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png