piątek, 08 wrzesień 2017 17:02

Dziś w naszych parafiach odmawiamy akt zawierzenia Maryi

Napisał
Aktualnie przeżywamy rok setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, który w Kościele w Polsce łączy się z jubileuszem 300. lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nie trzeba przypominać jak wielką rolę w historii naszej Ojczyzny odgrywa osoba Niepokalanej Dziewicy Maryi. Ogólnopolskie obchody rocznicy objawień fatimskich, z udziałem Konferencji Episkopatu Polski, odbyły się 7 czerwca br. w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. W trakcie uroczystej Mszy św. Księża Biskupi poświęcili Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi.

Zgodnie z zalecenie KEP, poświęcenie Ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi będzie uroczyście ponowione we wszystkich parafiach naszego kraju - bądź w święto Narodzenia NMP - 8 września br., bądź w niedzielę następującą po tym święcie, czyli 10 września br. Do tego wydarzenia zapraszamy wspólnoty parafialne; zawierzenia Maryi dokonamy w ramach dziękczynienia po Komunii św., lub w innym miejscu Mszy św.

Akt poświęcenia Kościoła w Polsce
Niepokalanemu Sercu Maryi


O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy Cię wysławiać, bo zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Mija sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie. Wtedy prosiłaś o modlitwę, pokutę za grzeszników i nawrócenie. Tym celom, jak powiedziałaś, ma pomagać modlitwa różańcowa. Pragniemy wypełniać Twoje prośby.

Dzisiaj stajemy przed Tobą wraz z całym Kościołem w naszej Ojczyźnie i ponownie zwracamy się do Twojego Niepokalanego Serca, abyś wypraszała nam pomoc u Boga, a równocześnie postanawiamy wypełniać Twoją prośbę, którą wypowiedziałaś w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam powie” (J 2, 5).

Matko dobrej rady, w naszej wewnętrznej przemianie pragniemy, aby Polacy na różnych płaszczyznach swojego życia i pracy stanowili jeden, niepodzielny i nieskłócony Naród, wśród którego nie będzie nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy zdobywać cnoty wierności i sumienności, wzajemnego poszanowania i wyrzekania się siebie. Będziemy starali się, aby Polacy żyli w łasce uświęcającej, bez grzechu ciężkiego, żeby nasz Naród stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą do Nieba.

Wszyscy mówią: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy.

Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś Życie poczęte dzięki mocy Boga Najwyższego, a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dziecko jeszcze nienarodzone. Postanawiamy stać na straży każdego poczętego dziecka, tak jak nasi Ojcowie walczyli o wolność naszej umiłowanej Ojczyzny, przelewając swoją krew, aby dzisiaj każdy człowiek mógł żyć w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb Narodu.

Wszyscy mówią: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy.

Matko, Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź wzorem i opiekunką polskich rodzin. Uczynimy wszystko, aby pomagać małżonkom wytrwać w świętym związku sakramentalnym i bronić godności kobiety. Zobowiązujemy się do obrony istoty związku małżeńskiego, ustanowionego przez Boga, i w ten sposób nie skłaniać się nigdy do hołdowania podszeptom zafałszowanej wolności i równości między ludźmi oraz źle rozumianej tolerancji.

Wszyscy mówią: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy.

Nasza Matko i Królowo, polecamy, Twojemu Niepokalanemu Sercu, tych, którzy odchodzą od Kościoła. Wskaż im kierunek powrotu, aby zrozumieli i przyjęli, że tylko Twój Syn jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14, 6). Pragniemy być świadkami Chrystusa we współczesnym świecie i nigdy nie wstydzić się Boga, lecz szczycić się z otrzymanej godności dziecka Bożego. Tym stylem życia chcemy przyczyniać się do powrotu ludzi, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa.

Wszyscy mówią: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy.

Rodzicielko Założyciela Kościoła, pokornie prosimy, pomagaj nam w dochowaniu wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Wspomagaj Biskupów i prezbiterów w pasterskiej posłudze, prowadzenia Mistycznego Ciała Chrystusa. Umacniaj osoby konsekrowane w realizacji ich zakonnego charyzmatu, aby były dla świata znakiem obecności Twojego Syna. Bądź pomocą dla wszystkich małżonków, aby swoim życiem objawiali Bożą miłość. Dzieci i młodzież otaczaj swoją macierzyńską opieką i broń przed utratą wiary i zepsucia. Przyrzekamy uczynić wszystko, aby Polska stawała się Królestwem Twojego Syna i Twoim, gdzie będziesz panowała w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym. Pragniemy czynić nie własną wolę, ale Twoją i Twojego Syna.

Wszyscy mówią: Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy.

Poświęcając się Twojemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy przylgnąć do Ciebie, Najświętsza Dziewico! Wierzymy, że oddajemy się samemu Chrystusowi i Jego sprawie na ziemi. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy mówią: Amen.
Czytany 562 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png