poniedziałek, 16 październik 2017 18:47

99. rok seminaryjny rozpoczęty!

Napisał
Wyższe Seminarium Duchowne im. Papieża Jana Pawła II w Łomży zainaugurowało  99 rok akademicki. Uroczystą Mszą św. w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem  bp Janusza Stepnowskiego z udziałem bp Tadeusza Bronakowskiego, bp seniora Stanisława Stefanka, oraz licznym gronem kapłanów, łomżyńscy alumni rozpoczęli kolejny czas pracy formacyjnej.

Biskup Janusz Stepnowski w słowie na rozpoczęcie Eucharystii zwrócił się do licznie przybyłych kapłanów, oraz zaproszonych gości z prośbą o modlitwę o nowe powołania do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

Chciałem prosić o wytężoną modlitwę, aby Pan Bóg powoływał młodych ludzi do swojej służby i aby ci, których Bóg powołuje, nie bali się odpowiedzieć na jego wezwanie – mówił bp Stepnowski.

Temat powołania bp Janusz kontynuował podczas homilii, odwołując się do proroka Jonasza. Jonasz był człowiekiem powołanym, aby pójść i głosić nawrócenie Niniwy, jednak uciekał od swojego powołania. Możemy uciekać od swojego powołania, ale Bóg w pewnym momencie znowu się nam ukaże i pokaże do czego jesteśmy powołani. Ostatecznie Jonasz poddał się powołaniu, i temu celowi jaki Bóg wyznaczył. I wam bracia kontynuował bp Stepnowski zwracając się do kleryków I roku – Bóg pokazuje cel życia, jest to chrystusowe kapłaństwo.

Po Mszy św. alumni, wykładowcy oraz zaroszeni goście zgromadzili się w auli Jana Pawła II, gdzie odbyła się sesja inauguracyjna.

Jako pierwszy głos zabrał rektor łomżyńskiego seminarium ks. prałat dr Jarosław Kotowski, który nawiązał do obrazu trzech drzwi przywołanych przez papieża Franciszka, przez które będą wchodzić seminarzyści

Pierwsze drzwi to poznanie Jezusa, czyli teologia, która też jest studiowana na kolanach i tego uczą nas święci i wielcy teologowie. Drugie drzwi to radość celebracji, czyli wspólna modlitwa kościoła, gdzie my wszyscy uczymy się takiego bycia razem przed Bogiem i stajemy się kościołem. Trzecie drzwi to jest naśladowanie Jezusa, czyli świadectwo życia,  poznanie Jezusa poprzez czytanie Ewangelii i pójście za nim ponieważ od niego otrzymujemy misję i jeżeli od niego otrzymujemy misję, to jesteśmy wezwani do naśladowania – mówił ksiądz rektor Jarosław Kotowski. 

Kończąc ksiądz rektor życzył alumnom, aby ten rozpoczynający się nowy rok akademicki był przez nich dobrze wykorzystany, a także aby właśnie wchodzili przez te troje drzwi i na tym oparli swoją formację w seminarium.

Następnie głos zabrał wicerektor WSD w Łomży ks. prał. dr Zbigniew Skuza, który przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności Seminarium w poprzednim roku akademickim.

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień dla alumnów pierwszego roku nadszedł moment uroczystego ślubowania, a następnie wręczenia indeksów.

W poczet alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży zostali włączeni: Hubert Jechna z par. Lubiel Nowy, Tomasz Konopko  z par. Św. Jana Chrzciciela w Wysokiem Mazowieckiem, Damian Mróz z par. Rząśnik, Andrzej Skarżyński z par. Św. Józefa w Zambrowie, Patryk Wolanowski z par. Stawiski, Józef Zając  z par. Dobrzyjałowo,Sławomir Zięba z par. Lubiel Nowy.

Po uroczystej immatrykulacji wykład inauguracyjny nt. „W kręgu współczesnych zmagań o duszę świata” wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży rok akademicki rozpoczęło 45 alumnów, w tym 7 na pierwszym roku.
 
Czytany 898 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png