poniedziałek, 22 styczeń 2018 09:10

Modlitwa "aby byli jedno..."

Napisał
Pod hasłem “Prawica Twoja wsławiła się mocą”, zaczerpniętym z Księgi Wyjścia (15,6), od 18 do 25 stycznia obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań odwiedzają świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlą się o pełną i widzialną jedność.

W Polsce centralne nabożeństwo Tygodnia Ekumenicznego odbyło się w niedzielę, w cerkwi prawosławnej Św. Trójcy w Siedlcach. Celebrował je abp Abel, władyka lubelsko-chełmski Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, a kazanie wygłosił bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, który zwrócił uwagę, że Tym który nas łączy jest Chrystus i to do Niego powinniśmy pociągać innych.

Powinniśmy głosić Ewangelię, żyć Nią, aby w ten sposób przyciągać do Chrystusa, żeby fascynować Chrystusem. Nie naszą wspólnotą, nie nami samymi, ale Chrystusem! Mamy przyciągać do Chrystusa, a nie werbować nowe osoby – mówił bp Nitkiewicz.

Zwrócił też uwagę na ekumeniczne zagrożenia.

Trucizną ekumenizmu jest synkretyzm i prozelityzm. Dopasowywanie się do innych, kosztem własnej tożsamości, niesie dewastujące skutki. Rujnuje nas samych i innych. W dialogu ekumenicznym każdy musi wiedzieć kim jest. Jeśli nie wiem kim jestem, to muszę najpierw pogłębić moją tożsamość religijną i wtedy zabierać się do dialogu, bo inaczej wyrządzę krzywdę samemu sobie i innym.

W diecezji łomżyńskiej diecezjalne nabożeństwo odbyło się w czwartek 18 stycznia w łomżyńskiej katedrze. Adorację krzyża, w duchu modlitw ekumenicznej wspólnoty z Taizé, poprzedziła Msza święta pod przewodnictwem pasterza diecezji, bpa Janusza Stepnowskiego, z licznym udziałem kapłanów i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. W homilii biblista, ks. Zbigniew Skuza, wskazał na zbieżność dat. Przypomniał, iż osiemnaście lat temu, dokładnie 18 stycznia 2000 roku, kiedy w Rzymie odbywały się uroczystości jubileuszowe, Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał otwarcia Świętych Drzwi w Bazylice św. Pawła za Murami. Było to wyjątkowe wydarzenie, gdyż dokonał tego wraz z prawosławnym metropolitą Atanazym, przedstawicielem Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I oraz arcybiskupem Canterbury Georgem Careyem, prymasem Wspólnoty Anglikańskiej.

My dzisiaj, gromadząc się w łomżyńskiej katedrze pod przewodnictwem pasterza diecezji, rozpoczynamy wspólnie modlitwę o jedność chrześcijan i w pewnym sensie, tak jak wtedy, my również wchodzimy przez święte drzwi, aby modlić się do Boga o dar jedności dla wierzących w Chrystusa – mówił ks. Skuza.

Nawiązał też do słów, które zostały zaczerpnięte z Księgi Wyjścia, a towarzyszą tegorocznej modlitwie.

„Prawica twoja Panie wsławiła się mocą” – te słowa, które słyszeliśmy, to hymn uwielbienia i dziękczynienia. To jeden z najstarszych tekstów Biblii, który brzmi jak potężne wyznanie wiary w Tego, który dokonuje rzeczy niemożliwych – mówił biblista.

Ks. Zbigniew Skuza zwrócił też uwagę, iż Diecezja Łomżyńska jest raczej jednorodna wyznaniowo, przynajmniej jeśli chodzi o strukturę formalną, gdyż na jej terenie nie znajdują się żadne parafie ani protestanckie ani prawosławne, stąd może rodzić się przekonanie, że modlitwa o jedność nas nie dotyczy.

Co możemy zrobić my, ludzie żyjący tutaj, na tej naszej łomżyńskiej ziemi? Co możemy zrobić  dla jedności chrześcijan? Nie mamy tutaj wspólnot protestanckich czy prawosławnych. Co możemy zatem zrobić – bo jest takie ryzyko, że uważamy, że nas to nie dotyczy, niech myślą o tym inni – mówił kaznodzieja. I odpowiadał – możemy zrobić bardzo wiele.

Przede wszystkim postawa modlitwy- mówił ks. Skuza. Dar jedności to dar samego Boga. Chrystus, na kilka godzin przed swoją męką, modlił się właśnie o jedność. Modlitwa o jedność chrześcijan jest naszym obowiązkiem, nie tylko w tym tygodniu, ale przez całe nasze życie – mówił ks. Skuza.


To co możemy zrobić to docenić chrzest. Często nie uświadamiamy sobie, że jesteśmy ludźmi ochrzczonymi i, że ten chrzest stanowi o naszej godności, ale stanowi również o jedności wszystkich wyznawców Chrystusa.

I na koniec – odkrycie prostego codziennego braterstwa. Jeżeli chcemy przyczynić się do jedności chrześcijan, to musimy zacząć od osobistego nawrócenia, abyśmy stawali się ludźmi pokoju, ludźmi dobroci tam, gdzie żyjemy i pracujemy każdego dnia .

Na zakończenie kaznodzieja przypomniał, że modlitwa o jedność to wyzwanie, do podjęcia którego jesteśmy wszyscy wezwani.

Mamy świadomość, że jest wiele kwestii bardzo trudnych, że jest wiele kwestii spornych, nierozwiązanych i, że droga ku jedności jest długa. Nie możemy łudzić się ani zapominać o tym, co jest prawdą, co jest istotą. Ale przecież możemy razem tego szukać. I kiedy rodzi się pokusa, aby się zatrzymać w drodze czy zmęczyć, ciągle wracają do nas słowa Jezusa z wieczernika „…jak ty Ojcze we mnie tak Ja w Tobie, chcę aby i oni stanowili jedno”. 

Po Eucharystii odbyła się adoracja krzyża i modlitwa o jedność prowadzona przez wspólnotę ewangelizacyjną „Theoforos”.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra (18 stycznia), a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia), co miało mieć bardzo symboliczne znaczenie. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia

Joanna Ekstowicz

Czytany 816 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png