piątek, 27 kwiecień 2018 14:08

Biskup udzielił dyspensy na piątek (4 maja)

Napisał
Mając na uwadze szczególny szczególny charakter dnia 4 maja – piątek, biskup łomżyński Janusz Stepnowski udzielił dyspensy od powstrzymania się od pokarmów mięsnych wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji.

Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

JE
 
D E K R E T

w sprawie dyspensy od pokarmów mięsnych w dniu 4 maja 2018 r.


     Mając na uwadze szczególny charakter dnia 4 maja - piątek, niniejszym - na podstawie kan. 87 i 88 Kodeksu Prawa Kanonicznego, u d z i e l a m d y s p e n s y od powstrzymania się od pokarmów mięsnych wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji. Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

     Proszę o podanie do wiadomości wiernych mojej decyzji o udzieleniu dyspensy w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę 29 kwietnia br.


Łomża, dnia 26 kwietnia 2018 r.

N. 452/B/2018

                                                                                                                  + Janusz Stepnowski

                                                                                                                    Biskup Łomżyński

ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii
Czytany 597 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png