czwartek, 10 maj 2018 14:43

Sympozjum w jubileusze wpisane

Napisał

Wychował wiele pokoleń księży, którzy ukończyli Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży. 40 lat posługi jako wykładowcy liturgiki ks. infułata dr. Jana Sołowianiuka było głównym powodem do radosnego świętowania, w które wpisało się zorganizowane w WSD w Łomży Sympozjum Liturgiczne.

Sympozjum rozpoczęło się od sprawowanej Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Janusza Stepnowskiego. Wiedzą z dziedziny liturgii podzieliło się czterech znakomitych mówców, wśród nich ks. prof. Bogusław Migut, który wygłosił konferencję dotyczącą miejsca liturgii w teologii i formacji seminaryjnej.

– Liturgia nie może być sprowadzona tylko i wyłącznie do obrzędów. Ma ona zakorzenienie w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła. Studium Biblii musi zawsze uwzględniać jaj korzenie, ale także rozwój doktryny chrześcijańskiej. Te dwie rzeczy są ze sobą bardzo ściśle powiązane – nauczał zebranych kleryków i księży ks. prof. Bogusław Migut.

Nauka ks. profesora dotyczyła także kwestii istotnych dla osób świeckich. To, o czym zdaniem ks. Miguta nie można zapomnieć, uczestnicząc w ofierze Mszy Świętej, to postawa, która w centrum stawia Chrystusa.

– Nie ludzie tworzą liturgię. Sam Jezus Chrystus jako ten, który swoim życiem doskonale uwielbił Ojca, ustanowił liturgię po to, żeby uwielbienie Ojca trwało. Warto, żeby o tym pamiętać, żeby nie ulegać pokusie dominowania liturgii sobą, czy to przez kapłana, czy to przez wiernych świeckich, np. przez grupę muzyczną. Żeby w tym wszystkim Chrystus był uwielbiony, a przede wszystkim był widoczny – kontynuował ks. prof. Bogusław Migut.

Przybyły z Lublina prof. Czesław Krakowiak wygłosił w trakcie sympozjum wykład o dobrodziejstwach odnowy liturgicznej po Soborze Watykańskim II. Ksiądz prof. Stanisław Hołodok, liturgista z Białegostoku, opowiedział o roli liturgii w życiu kapłana. Najwdzięczniejszy temat przypadł organizatorowi sympozjum ks. dr. Pawłowi Nocko, który przybliżył zebranym portret liturgisty – ks. infułata Jana Sołowianiuka.

Ksiądz infułat Jan Sołowianiuk obok czterdziestu lat posługi w seminarium, będzie mógł cieszyć się w tym roku 50-leciem kapłaństwa. Z tej okazji składamy Księdzu Infułatowi Janowi Sołowianiukowi najserdeczniejsze życzenia, dziękując przy tym za wiele lat ofiarnej posługi w kapłaństwie i udział w przygotowaniu do tego sakramentu wielu pokoleń księży.

Beata Borkowska
Czytany 572 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png