wtorek, 12 czerwiec 2018 13:39

Kościelny Inspektor Danych Osobowych: nie „wymykamy się” spod RODO

Napisał
W jaki sposób przechowywane i przetwarzane są dane w parafialnych kancelariach? Czy można zostać „zapomnianym” i usunąć dane o przyjętych sakramentach? Czy Kościół Katolicki w Polsce podlega pod rozporządzenie RODO? Zapraszamy do przeczytania i wysłuchania wywiadu z ks. drem hab. Piotrem Kroczkiem, Kościelnym Inspektorem Danych Osobowych.

ks. Tomasz Trzaska: Czym zajmuje się Kościelny Inspektor Danych Osobowych? Czy powołanie takiego stanowiska jest odpowiedzią na wejście w życie rozporządzenia RODO?

ks. dr hab. Piotr Kroczek: I tak, i nie. Ja jestem Kościelnym Inspektorem Danych Osobowych i na dobrą sprawę mnie interesuje dekret KEP o ochronie danych osobowych, który obowiązuje od 30 kwietnia br. Kościół bowiem od samego początku miał swój system ochrony danych i ten dekret jedynie dostosowuje do RODO niektóre zasady. Samo RODO nie ma większego zastosowania w zakresie statutowej działalności Kościoła. RODO samo się wyłącza, na mocy art. 91. tegoż rozporządzenia: kościoły i inne związki wyznaniowe, jeżeli w dniu wejścia w życie RODO (25 maja br.) miały swój system ochrony danych, mogą je zachować. Moja rolą jest bycie organem nadrzędnym w pionie systemu ochrony danych zbudowanym na bazie prawa kanonicznego i na dekrecie KEP. RODO ma zastosowanie wobec Kościoła tylko wtedy, kiedy jego działanie wykracza poza statutową misję, czyli zajmuje się czymś, co także leży w optyce państwa, np. szkolnictwo.

Czyli to nie jest tak, że Kościół próbuje się „wymknąć” spod RODO, lecz odwrotnie: RODO przewiduje istnienie systemów kościelnych?

Tak! Ochrona danych osobowych musi uwzględniać doktrynę związku wyznaniowego. Weźmy jako przykład prawo do bycia zapomnianym, które na gruncie RODO jest dopuszczalne i w pełni usprawiedliwione. Na gruncie kościelnym jednak nie może ono mieć w pełni zastosowania, gdyż – jak stanowi Kodeks Prawa Kanonicznego – chrzest zostawia niezatarte i niezniszczalne znamię, zatem zupełne wykreślenie z księgi chrztów osoby, która przyjęła chrzest jest z racji teologicznych niemożliwe. RODO tę różnicę szanuje i uwzględnia.

Świat po wejściu RODO oszalał. Wiele instytucji robi wszystko, by nie zostać oskarżonym o nieuzasadnione upublicznienie danych osobowych. Kościół katolicki posiada tych danych bardzo wiele (w tym dane o praktykach religijnych i dane metrykalne). Czy wierni mogą czuć się bezpieczni, że w Kościele te dane są odpowiednio chronione?

Te dane są dobrze chronione i zawsze były. To są księgi parafialne, które były zawsze pilnie strzeżone. Odpowiedzialność spoczywa na proboszczach. Chyba nigdy nie słyszeliśmy o sytuacji, gdy ktoś ukradł księgi metrykalne i sprzedawał zawarte w nich dane.

Wiele osób buduje drzewa genealogiczne swoich rodzin. Danych szuka w kancelariach parafialnych lub archiwach diecezjalnych. Czy tu coś się zmieniło? Czy wspomniane dane można takim osobom udostępniać?

Można. W tym zakresie szczegółowych regulacji kościelnych w tym zakresie nie ma, ale stosujemy polską ustawę o archiwum narodowym. Tego typu dane mogą być udostępniane po wykazaniu interesu prawnego. A szczegółowe przepisy każdy biskup może wydać dla swojej diecezji drogą dekretu ogólnego. Zasadniczo w sposób szczególny chronione są dane do 100 lat od narodzin, 80 od śmierci i 80 od zawarcia małżeństwa. Przez ten okres trudno jest uzyskać swobodny dostęp dla badaczy, ale już powyżej wskazanej przeze mnie granicy taki dostęp jest właściwie swobodny.

Czy po wejściu w życie RODO zauważył ksiądz inspektor próby usilnego wykazania, że w instytucjach kościelnych dane są przechowywane i chronione w nienależyty sposób?

Oficjalnego zgłoszenia naruszenia bezpieczeństwa danych jeszcze nie było. Wskazywane są różne incydenty, które wynikają najprawdopodobniej z niefrasobliwości proboszczów lub starych ich zwyczajów. Co ciekawe, nie zgłaszają tego osoby bezpośrednio zainteresowane, a osoby z zewnątrz. To są jednak sprawy incydentalne. Proboszczowie w całej Polsce (w tym w diecezji łomżyńskiej) przeszli szkolenia i wzięli sobie do serca dekret episkopatu i zawarte w nim zalecenia.

Dziękuję za rozmowę. 

xtt
Czytany 851 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png