poniedziałek, 25 czerwiec 2018 12:47

Konsekracja kościoła pw. św. Wojciecha w Ostrołęce

Napisał
Kościół pw. św. Wojciecha w Ostrołęce został konsekrowany. Uroczystość miała miejsce w sobotę 23 czerwca. Świątynię poświęcił biskup łomżyński Janusz Stepnowski. – Konsekracja jest dedykacją świątyni, poświęceniem i oddaniem jej na własność Bogu. To akt bardzo ważny, jedyny i niepowtarzalny – mówi ks. Michał Borowski, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Ostrołęce, pallotyn.

Uroczystość rozpoczęła się procesją wejścia do świątyni, po czym dokonano obrzędów poświęcenia, zaczynając od oczyszczenia świątyni, czyli skropienia obnażonego ołtarza, ścian świątyni oraz wiernych wodą święconą. Ołtarz został namaszczony olejem krzyżma świętego. Po nim, w czterech oznaczonych miejscach, namaszczono ściany. Po obrzędzie okadzenia, świątynia została rozświetlona światłem świec. Ołtarz nakryto białym obrusem wykonanym przez siostry westiarki z Duchnic. Dalej uroczysta Eucharystia przebiegała według zwykłego porządku.

Odczytano przygotowany przez kurię łomżyńską dokument o poświęceniu świątyni, pod którym swoje podpisy złożyli przedstawiciele władz duchownych i świeckich.

Podczas uroczystości poświęcony został także nowy dzwon z napędem elektrycznym zainstalowany w maju bieżącego roku. Wykonano go w odlewni dzwonów braci Kruszewskich w Węgrowie. Serce dzwonu zostało poruszone i zaczęło bić po raz pierwszy 26 maja w Dzień Matki.

– Cieszę się, że konsekracja kościoła odbywa się właśnie w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości, gdyż ta świątynia historycznie jest z odzyskaniem niepodległości związana. W 1921 roku przybył tu 5 Pułk Ułanów Zasławskich, a ona stała się miejscem krzewienia i przekazywania wartości patriotycznych nie tylko wśród żołnierzy, ale też wśród okolicznej ludności, która zamieszkiwała w miejscowości Wojciechowice – dodaje ks. Michał Borowski.

Świątynia została zbudowana w 1890 roku jako cerkiew dla potrzeb wojska carskiego. Podczas I wojny światowej przez krótki czas służyła jako zbór protestancki. Po przybyciu na te tereny 5 Pułku Ułanów Zasławskich zaadaptowano budynek na świątynię garnizonową rzymskokatolicką, którą był aż do kampanii wrześniowej 1939 roku. Przez całą II wojnę światową budynek służył jako magazyn najpierw dla wojska niemieckiego, potem sowieckiego. Po zakończeniu wojny do 1957 roku nie był użytkowany. Dopiero gdy w Ostrołęce zaczęły powstawać nowe fabryki i osiedla, do których przybywali pracownicy, budynek znów zaczął pełnić funkcję sakralną. W 1984 roku do świątyni, na zaproszenie biskupa Mikołaja Sasinowskiego, przybyli księża pallotyni, którzy pełnią w niej służbę do dziś.

23 czerwca 2018 roku świątynia została uroczyście poświęcona Bogu.

Aleksandra Zdanowicz
Czytany 434 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png