środa, 17 październik 2018 13:13

100 lat duchowego budowania – Inauguracja roku w WSD

Napisał
Rozpoczął się kolejny rok formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Nie jest to jednak jeden z wielu, a wyjątkowy bo setny już rok, odkąd w gmachu mieszczącym się przy Placu Papieża Jana Pawła II prowadzone są wykłady. Jak zauważył gość, a zarazem absolwent WSD w Łomży ks. abp Józef Michalik – „najpierw powstało łomżyńskie seminarium, a później łomżyńska diecezja”…

Pierwsza część uroczystej inauguracji odbyła się w kaplicy seminaryjnej gdzie sprawowana była Msza Święta pod przewodnictwem bpa Janusza Stepnowskiego, koncelebrowana przez kilkudziesięciu kapłanów, w tym przez arcybiskupa Józefa Michalika oraz biskupa pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego.

Homilię wygłosił ks. bp Janusz Stepnowski. Nawiązał w niej do przypadających na ten dzień słów z Ewangelii św. Łukasza, w których Jezus napominał faryzeuszów, że bardziej troszczą się o wypełnianie zewnętrznych przepisów prawa, niż o własne sumienia i serca. Biskup Janusz Stepnowski odniósł te słowa do kleryków łomżyńskiego seminarium, w sposób ojcowski napominając ich, aby troszczyli się nie tylko o to co na zewnątrz, ale przede wszystkim o formację duchową. – W seminarium dokonuje się formacja, która ma na uwadze to co zewnętrzne, ale też bierze pod uwagę to co wewnętrzne. Tym co zewnętrzne jest zapewne liturgia, ale w tę liturgię musi być włączone także wnętrze człowieka, który nią żyje, który się nią zachwyca. Bez tego uwewnętrznienia antyczne ryty tracą swój sens i swoją wartość” – mówił bp. Janusz Stepnowski.

Druga część inauguracji miała miejsce w auli św. Jana Pawła II. Tam odśpiewano Hymn Państwowy, a rektor seminarium ks. dr. Jarosław Kotowski powitał licznie przybyłych gości, w tym rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego oraz Dziekana Wydziału Teologicznego  UKSW w Warszawie – ks. prof. dra hab. Piotra Tomasika. Po krótkich przemówieniach ks. rektora i ks. wicerektora nastąpiło przyrzeczenie oraz immatrykulacja alumnów I roku, a są to: Kamil Buńkowski z parafii Krzyża św. w Łapach, Dawid Garczyński z parafii w Czyżewie, Marcin Gawrych z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce, Wojciech Karwowski z parafii Wąsosz, Damian Kurowski z parafii św. Jana Ewangelisty w Ełku, Rafał Orzechowski z parafii Trójcy Przenajświętszej w Grajewie oraz Wojciech Stodulski z parafii w Małym Płocku. Później słowo do przybyłych wygłosili goście z UKSW. Po przemówieniu przedstawiciela alumnów i odśpiewaniu Gaude Mater Polonia wykład inauguracyjny wygłosił ks. abp Józef Michalik.

Temat wykładu abpa Michalika brzmiał: „Co zawdzięczam mojemu Seminarium Duchownemu?”. Już w pierwszych słowach arcybiskup powiedział, że łomżyńskiemu seminarium zawdzięcza nowe życie, i że nigdy nie musiał się wstydzić odbytej tam formacji, bo sposób wychowywania łomżyńskich kleryków związany jest z systemem wypracowywanym przez dziesiątki lat. Przypomnijmy, że abp Michalik przeszedł formację właśnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

Po wykładzie odśpiewano Hymn WSD w Łomży. Ks. bp Janusz Stepnowski wygłosił słowo do przybyłych oraz udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Inauguracja zakończyła się wspólnym posiłkiem w seminaryjnym refektarzu.
Czytany 486 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png