wtorek, 30 październik 2018 11:51

Zapisy do szkoły ewangelizatorów ruszyły!

Napisał
Z dniem 25 października br. rozpoczyna się nabór na nowy rok formacyjny (2018/2019) Szkoły Ewangelizatorów i Animatorów Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej. Pozytywne doświadczenie pierwszego roku (2017/2018) pokazuje, że tematyka poruszana podczas zajęć przydaje się uczestnikom osobiście, jak też parafiom i wspólnotom formacyjnym. Z biegiem czasu wymienione podmioty mogą dopracować się grupy wyposażonych w warsztat i narzędzia ewangelizatorów oraz animatorów ewangelizacji.

Z uwagi na to, że pierwsza sesja przewidziana jest już na sobotę 17 listopada br., zwracamy się z prośbą do Księży Proboszczów, aby zgłosili swoich kandydatów do piątku 9 listopada br. Zgłoszeń należy dokonywać na numer telefonu 501015086 lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wskazane jest, aby w zajęciach wzięły udział osoby z każdego dekanatu i z każdej parafii. Można przyjąć zasadę zgłoszeń z poprzedniego roku, czyli po 1-2 osoby z parafii lub 7-8 z dekanatu. Nie ogranicza się jednak liczby zgłoszeń i może być ich tyle, o ilu zdecyduje Ksiądz Proboszcz. Zaleca się również, aby w gronie uczestników z danej parafii znalazł się również ksiądz!

Staramy się też utrzymać w tym roku taką samą opłatę jak poprzednio, czyli 100 zł od uczestnika. Zwyczajowo opłata ta jest rozłożona w połowie na parafię delegująco uczestnika, a w połowie na samego uczestnika (50/50).

Poniżej dokładny opis tematyki i terminy całego roku:

17 listopada - Rola świeckich w ewangelizacji
• powszechne powołanie do ewangelizacji
• warunki bycia ewangelizatorem
• obszary ewangelizacji w Kościele Każdy chrześcijanin na mocy chrztu świętego został włączony w misję prorocką, kapłańską i królewską Chrystusa. Należy w wierzących obudzić tę świadomość powołania do odpowiedzialności za wiarę. Sesja porządkuje podstawowe zagadnienia związane z nową ewangelizacją oraz prezentuje główne jej obszary
i adresatów.

15 grudnia - Ewangelizacja parafii
• miejsce parafii w Kościele
• rola parafii
• metody ewangelizacji w parafii Parafia jest podstawowym obszarem ewangelizacji. Warto poznać miejsce parafii w Kościele oraz rolę parafii. Istnieje wiele form i metod poprzez, które parafia może dziś ewangelizować i być ewangelizowana.

22-24 lutego - Kurs Emaus
• doświadczenie mocy Słowa Bożego
• poznanie Słowa Bożego
• życie Słowem Bożym Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających
z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.

6 kwietnia - Słowo Boże w ewangelizacji
• relacja ze Słowem
• skutki Słowa
• wykorzystanie Pisma Świętego w ewangelizacji Biblijna sesja, która pozwala na nowo odkryć bogactwo, które tkwi w Słowie Bożym. Ewangelizator jest sługą Słowa, któremu najpierw sam wierzy, słucha, czyta, zgłębia, modli się, żyje
i niesie drugiemu człowiekowi z całą Jego mocą.

18 maja - Narzędzia nowej ewangelizacji
• rola świadectwa
• cechy świadectwa
• rodzaje świadectwa „Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami” Papież Paweł VI (EN 41). Świadectwo ma doprowadzić do wzbudzenia wiary. Świadek jest przekaźnikiem wiary. Sobór watykański II powtarza: świadectwo chrześcijanina służy prawdzie, którą Chrystus objawił światu, i przekazuje ono dalej to zbawienne dziedzictwo (DM n. 21). Sesja ukazuje, jak przygotować i powiedzieć dobre świadectwo oraz jakie są części i cechy świadectwa.

1 czerwca - Strategia ewangelizacji
• strategia Jezusa
• formacja uczniów Jezusa
• czynnik pomnażania Ewangelizacja nie jest najważniejszym zadaniem Kościoła, ale jedynym – pisał papież Paweł VI (EN). Wymaga mądrej i przemyślanej strategii, której uczymy się od Jezusa. Formacja uczniów Jezusa to podstawowe zadanie – jak się ona dokonuje, aby Słowo biegło i mogło dotrzeć do każdego człowieka.

Kurs Jan
• formacja uczniów Jezusa
• duchowość ewangelizatorów
• strategia formacji Jest to kurs duchowości uczniostwa. Pomaga wejść na drogę bycia umiłowanym uczniem Mistrza, Jezusa Chrystusa, by stawać się coraz bardziej podobnym do Niego. Celem tych rekolekcji jest doprowadzenie uczestnika do tego, aby stał się uczniem jedynego Mistrza – Jezusa, by tak jak Jan był umiłowanym uczniem, który spoczywa na sercu Jezusa, który zna i słyszy Jego głos. Kurs ten uczy tego jak słuchać Boga, w jaki sposób usłyszeć Jego głos pośród zgiełku życia, jak stać się Jego przyjacielem, jak sprawić by relacje, w które wchodzimy były zdrowe
i budowane w miłości i prawdzie, jak stać się uczniem, który siada u stóp swego jedynego Mistrza, by być jak On. Kurs ukazuje na podstawie postaci św. Jana nie tylko jak być uczniem Jezusa, ale także jak formować kolejnych uczniów Jedynego Mistrza.

Czytany 516 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png