poniedziałek, 11 marzec 2019 10:33

Biskup Janusz Stepnowski ustanowił nowych lektorów i akolitów

Napisał
Na zakończenie rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez paulina ojca Marcina Ciechanowskiego, w niedzielę 10 marca biskup Janusz Stepnowski udzielił klerykom III i IV roku posług lektoratu i akolitatu, a także przyjął kandydaturę do święceń kleryka Łukasza Chętnika z V roku.

Niedzielny obrzęd ustanowienia lektorów i akolitów połączony był z uroczystą Eucharystią. Na początku biskup Janusz przyjął kandydaturę do święceń kleryka Łukasza Chętnika, a następnie udzielił posługi lektoratu.

Posługę tę przyjęło siedmiu kleryków trzeciego roku:

1. kl. Łukasz Ciecierski,
2. kl. Rafał Gogol,
3. kl. Hubert Gromadzki,
4. kl. Damian Kurpiewski,
5. kl. Krystian Piekarski,
6. kl. Szymon Rydel,
7. kl. Bartosz Turkowski.

Istotą obrzędu udzielania posługi lektoratu była modlitwa błogosławieństwa, a po niej gest wręczenia przez biskupa księgi Pisma świętego ze słowami: „Przyjmij księgę Pisma świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich”.

Lektor to osoba posługująca szczególnie podczas Liturgii Słowa. Charakterystycznym strojem lektora jest biała alba. Lektor wykonuje lekcje, czyli czytania podczas Mszy świętej, za wyjątkiem Ewangelii. Gdy nie ma diakona asystującego celebransowi może także w procesji wejścia uroczyście wnieść ewangeliarz, wykonywać modlitwę wiernych i odczytywać antyfony.

Następnie odbył się obrzęd ustanowienia akolitów, do którego przystąpiło czterech alumnów roku czwartego:

1. kl. Patryk Banach,
2. kl. Maciej Mariusz Cholewiński,
3. kl. Adam Ryszard Pietrzak,
4. kl. Przemysław Sasinowski.

Akolita to wyraz pochodzący z języka greckiego i oznaczający osobę niosącą Chrystusa. Jest on zatem nadzwyczajnym szafarzem Komunii Św., wezwanym głównie do troski o służbę ołtarza. Szczególną powinnością akolity jest zarówno pomoc prezbiterom w udzielaniu wiernym Komunii Św., jak i zanoszenie Jej chorym, przebywającym w szpitalach lub w domach prywatnych. Akolita może też dokonywać zarówno tzw. puryfikacji (oczyszczenia) naczyń liturgicznych: pateny, kielicha, cyborium, jak i wystawienia i repozycji (schowania) Najświętszego Sakramentu.
Ustanawiając posługę akolity Biskup, podając mu patenę z chlebem wypowiada następujące słowa: „Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy Stole Pańskim”.

Na zakończenie podziękowanie Pasterzowi Diecezji biskupowi Januszowi w imieniu nowo ustanowionych lektorów i akolitów wypowiedział dziekan alumnów kleryk Mateusz Dembiński, który złożył też podziękowania ojcu Marcinowi Ciechanowskiemu za wygłoszone rekolekcje wielkopostne.

WSD / JE
Fot. kl. Damian Kurowski
Czytany 610 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png