Duszpasterstwa specjalne i specjalistyczne

Duszpasterstwa specjalne

Duszpasterstwo rolników - Ks. prał. mgr Ryszard NIWIŃSKI
Duszpasterstwo służby zdrowia - Ks. kan. mgr Witold WRÓBLEWSKI 
Duszpasterstwo nauczycieli i wychowawców - Ks. dr Zbigniew PYSKŁO
Duszpasterstwo akademickie - Ks. mgr lic. Tomasz TRZASKA
Duszpasterstwo kolejarzy - Ks. kan. Jan MROWCA
Duszpasterstwo prawników - Ks. mgr lic. Mariusz CHMIELEWSKI 
Duszpasterstwo Parlamentarzystów i samorządowców w kolneńskim, łomżyńskim i zambrowskim rejonie duszpasterskim - Ks. mgr Janusz KUBRAK
Duszpasterstwo Parlamentarzystów i samorządowców w ostrołęckim i ostrowskim rejonie duszpasterskim - Ks. kan. mgr Jan ŚWIERAD
Duszpasterstwo pracowników kościelnych - Ks. kan. mgr Szczepan DOBECKI 
Duszpasterstwo środowisk twórczych - Ks. kan. mgr Marian MIECZKOWSKI
Duszpasterstwo strażaków - Ks. dr Radosław KUBEŁ 
Duszpasterstwo policjantów - Ks. kan. mgr lic. Mirosław ORŁOWSKI
Duszpasterstwo harcerzy w ostrołęckim i ostrowskim rejonie duszpasterskim - Ks. mgr lic. Robert SZULENCKI
Duszpasterstwo harcerzy w kolneńskim, łomżyńskim i zambrowskim rejonie duszpasterskim - Ks. mgr Andrzej POLAKOWSKI
Duszpasterstwo więziennictwa - Ks. mgr Adam JABŁOŃSKI 
Duszpasterstwo przedsiębiorców - Ks. dr Waldemar ŚWIĄTKOWSKI
Duszpasterstwo pielgrzymek krajowych i zagranicznych - Ks. mgr lic. Piotr MAZUREK
Duszpasterstwo kultury zdrowia i sportu - Ks. mgr lic. Jarosław TRACZYK
Duszpasterstwo pracowników komunalnych i ochrony środowiska - Ks. mgr lic. Dariusz DĄBROWSKI
Duszpasterstwo pracowników gospodarki leśnej, wodnej i parków narodowych - Ks. kan. Krzysztof DYLNICKI
Duszpasterstwo pracowników banku - Ks. kan. mgr Andrzej GODLEWSKI I
Duszpasterstwo głuchoniemych - Ks. mgr lic. Kazimierz OSTROWSKI
Duszpasterstwo niewidomych - Ks. mgr lic. Kazimierz OSTROWSKI
Duszpasterstwo chorych i niepełnosprawnych - Ks. dr Andrzej MIKUCKI
Duszpasterstwo placówek opiekuńczo-wychowawczych - Ks. dr Andrzej MIKUCKI
Duszpasterstwo służby liturgicznej - Ks. mgr lic. Dawid ROSIŃSKI
Formacja Grup Liturgicznych - Ks. mgr lic. Dawid ROSIŃSKI
Duszpasterstwo ekumeniczne - Ks. kan. dr Andrzej CHOROMAŃSKI 
Duszpasterstwo emigrantów - Ks. kan. dr Paweł SOBOTKA
Duszpasterstwo w sanktuariach - Ks. kan. Marek MILANOWSKI
Duszpasterstwo Rodziny Radia Maryja - ks. kan. mgr lic. Jan KRUPKA
Duszpasterstwo Ratownictwa Medycznego - Ks. dr Radosław KUBEŁ
Diecezjalna pielgrzymka Jasnogórska - Ks. mgr lic. Piotr MAZUREK
Duszpasterstwo związków i stowarzyszeń paramilitarnych oraz rekonstrukcji historycznej - Ks. dr Zbigniwe PYSKŁO
Duszpasterstwo środowisk programu Profilaktyka a Ty - ks. mgr lic. Tomasz Marek TRZASKA
Duszpasterstwo trzeźwości - Diecezjalna Rada Trzeźwościowa: 
- Ks. mgr Robert SULICH - przewodniczący
- Ks. mgr lic. Tomasz WILGA
- Pani mgr Joanna KLECZYŃSKA
- Pan mgr Paweł KOŁAKOWSKI
- Pan Bogusław ZYCH

Duszpasterstwo specjalistyczne 

Odpowiedzialny: Ks. mgr Adam JABŁOŃSKI

Koordynacja i organizacja opieki duszpasterskiej osób niedostosowanych społecznie: alkoholików, narkomanów, ludzi żyjących na marginesie, itp.

Czytany 8265 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png