poniedziałek, 06 luty 2017 11:13

50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Komunikat dotyczący
50. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu
26 lutego – 4 marca 2017 r.

   Jednym z największych wyzwań, przed jakim stoi Kościół i nasza Ojczyzna, jest ochrona trzeźwości. Prawie milion Polaków jest uzależnionych, a 3 miliony pije ryzykownie i szkodliwie. Prawie 1,5 miliona dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoholowym, w których bardzo często dochodzi do przemocy. Alkohol można kupić niemal wszędzie i o każdej porze. Na jeden punkt sprzedaży przypada obecnie 270 mieszkańców, a ich liczba czterokrotnie przekracza standardy Światowej Organizacji Zdrowia.
  Kościół od stuleci prowadzi ofiarną, codzienną pracę na rzecz otrzeźwienia narodu. Podejmuje wiele cennych inicjatyw mających na celu wyzwolenie Polaków z nałogów, zwłaszcza alkoholizmu, będącego zagrożeniem dla bytu narodowego. Rok 2017 jest rokiem szczególnej troski o trzeźwość narodu, a wyrazem tej troski będzie Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, samorządu i państwa”.
   W ramach przygotowań do Kongresu, w dniach od 26 lutego do 4 marca br. będziemy obchodzić jubileuszowy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Będzie to tydzień ekspiacji za grzechy pijaństwa. W poszczególne dni Tygodnia będziemy także prosić Boga o trwałe i błogosławione owoce kongresowych wydarzeń. W związku z tym zwracamy się z wielką prośbą do Księży Proboszczów i wszystkich Duszpasterzy, aby w tym roku w sposób szczególny przeżyć ten czas w naszych kościołach i parafiach. Pomocą ku temu będą materiały duszpasterskie znajdujące się w „Vademecum Apostolstwa Trzeźwości 2017”, które przekazujemy do wykorzystania. Znajdują się w nich: intencja dnia, wprowadzenie do Mszy św., wybór czytań mszalnych, specjalna homilia i modlitwa wiernych.
  Ponadto 8 marca br., w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, odbędzie się Wiosenna Sesja Apostolstwa Trzeźwości. W dniu 26 maja br. w Sejmie RP będzie miała miejsce konferencja nt. odpowiedzialności państwa za sprawy trzeźwości narodu.
   Część modlitewna Kongresu odbędzie się na Jasnej Górze, w dniach 17 i 18 czerwca 2017 r. W innych miejscach Polski zostaną zorganizowane stacje Kongresowe. Natomiast w dniach 21-23 września 2017 r., na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przeprowadzona zostanie cześć studyjna Kongresu, a w niedzielę 24 września br. modlitwa w świątyniach całej Polski.
   Polska potrzebuje odważnych działań mających na celu ograniczenie spożycia alkoholu i promocję trzeźwości. Narodowy Kongres Trzeźwości to wyjątkowa szansa na integrację działań rodziny, Kościoła, państwa i samorządów. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład w przygotowanie i przebieg Kongresu. Pierwszą formą wsparcia w tym względzie jest osobista modlitwa w intencji dzieła Kongresu, a także w intencji osób oraz instytucji bezpośrednio zaangażowanych w dzieło kongresowe. Obok modlitwy zadaniem każdego z nas jest czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie osobistego świadectwa w tym względzie. Wyjątkowo cenny będzie dar abstynencji w roku Kongresu Trzeźwości. Bóg – dawca wolności do dobra – oczekuje od każdego z nas takich postaw i form zaangażowania, żeby Narodowy Kongres Trzeźwości wydał błogosławione owoce dla Kościoła i naszego narodu.

Łomża, dnia 1 lutego 2017 r.
N. 134/2017

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny
Czytany 1229 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png