środa, 22 luty 2017 10:33

Szkolenie księży - "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa"

Komunikat dotyczący szkolenia księży Diecezji Łomżyńskiej
„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”

     Polska Policja przeprowadza w ostatnich miesiącach specjalne szkolenia adresowane do księży polskich diecezji poświęcone Krajowej Mapie Zagrożeń. Takie szklenie odbyło się już w Łomży na początku stycznia br. Jednak z uwagi na niską frekwencję księży, spowodowaną w większości przyczynami obiektywnymi (kolęda), Policja zwróciła się z prośbą do Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej o jego powtórzenie.
     W związku z tym, z polecenia Biskupa Łomżyńskiego, zapraszamy wszystkich księży, zwłaszcza proboszczów, do udziału w takim szkoleniu. Odbędzie się ono w Łomży, w czwartek 2 marca br. o godz. 10.30 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży (sala przy furcie).

Program:
10.30 - słowo wstępne biskupa Tadeusza Bronakowskiego, Wikariusza Generalnego oraz nadkom. Macieja Zakrzewskiego, Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku.

Prelekcje:
   - Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
   - Rola Dzielnicowego Policji
   - Ochrona obiektów sakralnych i ich zabezpieczenie
   - Cyberprzestępczość i przestępstwa z tym związane
   - Zagrożenia terrorystyczne w świetle obecnej sytuacji Polski
   - Bezpieczeństwo na drodze
Zakończenie przewidywane jest na godz. 12.45.
     Zwracamy się z prośbą do Czcigodnych Księży o takie zorganizowanie czasu, aby móc skorzystać z udziału w proponowanym szkoleniu.

Łomża, dnia 20 lutego 2017 r.
N.172/2017
                                                                                                             + Tadeusz Bronakowski
                                                                                                                Wikariusz Generalny
Czytany 966 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png