czwartek, 23 marzec 2017 09:45

Komunikat - wizytacje kanoniczne 2017

KOMUNIKAT
Terminy wizytacji kanonicznych parafii w 2017 roku
wizytowanych przez Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego
i Biskupa Pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego

     Kuria Diecezjalna uprzejmie powiadamia Księży Proboszczów, że wizytacje kanoniczne parafii w bieżącym roku odbędą się w następujących dekanatach:

BISKUP ŁOMŻYŃSKI JANUSZ STEPNOWSKI WIZYTUJE:
I. Dekanat Ostrołęcki św. Antoniego
1. Ostrołęka, NMP Królowej Rodzin – 20 sierpnia (odpust NMP Królowej)
2. Ostrołęka, św. Antoniego Padewskiego – 14 maja
3. Ostrołęka, św. Franciszka – 1 października (odpust św. Franciszka)
4. Ostrołęka, św. Wojciecha BM – 22 października
5. Ostrołęka, Zbawiciela Świata – 26 listopada (odpust Chrystusa Króla Wszechświata)
II. Dekanat Ostrołęcki Nawiedzenia NMP
1. Dąbrówka k. Ostrołęki – 30 kwietnia
2. Łęg Starościński – 21 maja
3. Nowa Wieś – 4 czerwca
4. Olszewo Borki – 3 maja (odpust NMP Królowej Polski)
5. Ostrołęka, Nawiedzenia NMP – 28 maja (odpust Nawiedzenia NMP)
6. Żebry Perosy – 17 września (odpust św. Stanisława Kostki)
III. Dekanat Rzekuński
1. Borawe – 26 sierpnia (odpust MB Częstochowskiej)
2. Czerwin – 11 czerwca (odpust Trójcy Przenajświętszej)
3. Kleczkowo – 18 czerwca
4. Piski – 25 czerwca (odpust św. Jana Chrzciciela)
5. Przytuły Stare – 3 września
6. Rzekuń – 7 maja
7. Troszyn – 27 sierpnia

BISKUP POMOCNICZY TADEUSZ BRONAKOWSKI WIZYTUJE:
I. Dekanat Kadzidlański
1. Baranowo – 14 maja
2. Czarnia k. Lipnik – 13 czerwca
3. Dylewo – 16 listopada
4. Kadzidło – 30 kwietnia i 4 czerwca
5. Lelis – 23 lipca
6. Lipniki – 23 czerwca
7. Obierwia – 16 lipca
8. Wach – 1 października
Wizyta w szkołach i urzędach w Dekanacie Kadzidlańskim - jesienią po uzgodnieniu terminu.
II. Dekanat Kolneński
1. Borkowo – 11 czerwca
2. Kąty – 19 listopada
3. Kolno, Chrystusa Króla Wszechświata – 2 kwietnia i 26 listopada
4. Kolno, św. Anny – 29 maja i 22 października
5. Kozioł – 25 czerwca
6. Lachowo – 21 maja
7. Leman – 13 sierpnia
8. Łosewo – 7 maja i 12 listopada
9. Poryte – 8 października
10. Turośl – 29 czerwca
11. Zabiele – 3 września
Wizyta w szkołach i urzędach w Dekanacie Kolneńskim - jesienią po uzgodnieniu terminu.

Wizytacje wstępne przeprowadzą:
• ks. dr Robert Bączek i ks. kan. mgr lic. Robert Śliwowski - Dekanat Kadzidlański.
• ks. dr Krzysztof Chodkowski i ks. prał. dr Zenon Jarząbek - Dekanat Kolneński.
• ks. kan. mgr lic. Dariusz Dąbrowski i ks. kan. mgr lic. Jan Krupka - Dekanat Ostrołęcki, św. Antoniego.
• ks. dr Mariusz Chmielewski i ks. dr Tomasz Grabowski - Dekanat Rzekuński.
• ks. kan. dr Jacek Czaplicki i ks. kan. dr Zbigniew Pyskło - Dekanat Ostrołęcki, Nawiedzenia NMP.

     Uprzejmie proszę Księdza Proboszcza o zapoznanie się z „Instrukcją o kanonicznej wizytacji pasterskiej” (Zarządzenia Posynodalne Biskupa Łomżyńskiego 2011 r., ss. 68-71) oraz „Obrzędem powitania biskupa przy wizytacji kanonicznej" (Służba Boża Diecezji Łomżyńskiej, s. 284, Łomża 2013 r.).
     Przygotowany przez Księdza Proboszcza projekt programu wizytacji kanonicznej proszę wcześniej przedstawić Biskupowi wizytującemu. W programie należy uwzględnić spotkania: w szkołach z dziećmi i nauczycielami, w urzędzie miasta, powiatu, gminy, w szpitalu i innych ważniejszych instytucjach na terenie parafii. Ze względu na to, że główny dzień wizytacji przypada w niedzielę lub święto ww. spotkania mogą odbyć się w ciągu roku w ustalonym z Biskupem terminie. Spotkanie z katechetami - nauczycielami religii, rodzicami kapłanów, alumnów, sióstr zakonnych, powinno być zorganizowane w dniu wizytacji na plebanii.
     W czasie wizytacji prosimy o przygotowywanie skromnych posiłków. Zamiast kwiatów można wręczyć album lub lekturę szkolną, które Biskup przekaże do Szkół Katolickich lub innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dekorujemy świątynię i jej otoczenie, a nie trasę.
     Tekst sprawozdania o stanie parafii wygłoszony w kościele przez Księdza Proboszcza proszę przekazać Biskupowi wizytującemu.
     Pamiątki do bierzmowania należy nabywać wyłącznie w Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

Łomża, dnia 21 marca 2017 r.
N. 273/2017

                                                                                               + Tadeusz Bronakowski
                                                                                                  Wikariusz Generalny
Czytany 3241 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png