czwartek, 23 marzec 2017 11:04

Komunikat - Katolicka Szkoła Podstawowa

Przewielebny Księże Proboszczu!

     Tekst załączonego niżej komunikatu proszę podać do wiadomości wiernych w ogłoszeniach parafialnych podczas wszystkich Mszy św. w niedzielę 26 marca i 2 kwietnia 2017 roku.
 
Łomża, dnia 22 marca 2017 r.
N. 274/2017
                                                                                                       + Tadeusz Bronakowski
                                                                                                          Wikariusz Generalny


Komunikat w sprawie naboru
do pierwszej w Łomży Katolickiej Szkoły Podstawowej

     W związku z reformą oświaty, budując na bogatych doświadczeniach i sukcesach Gimnazjum Katolickiego w Łomży, od 1 września 2017 roku otwieramy Katolicką Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będzie to placówka publiczna, bezpłatna.
     Katolicka Szkoła Podstawowa to szkoła dwujęzyczna z możliwością nauki języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i łaciny. Gwarantujemy najwyższy poziom nauczania, wychowanie w poszanowaniu wartości chrześcijańskich i rodzinną atmosferę. Łączymy nowoczesność z szacunkiem dla tradycji. W atmosferze bezpieczeństwa rozwijać będziemy w dzieciach różnorodne talenty, pogłębiać uczucia patriotyczne, wyczulać na dobro wspólne i uczyć odpowiedzialności za przyszłość.
     Ponieważ organem prowadzącym Szkołę jest Diecezja Łomżyńska, nie jest ona objęta elektronicznym systemem naboru.
     Od 3 kwietnia 2017 roku rozpoczynamy proces rekrutacji do klasy pierwszej, czwartej i siódmej. Rodzice pragnący, by ich dzieci uczyły się w Katolickiej Szkole Podstawowej, mogą składać dokumenty od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2017 roku w sekretariacie szkoły. Wszystkich chętnych do zapoznania się bliżej z ofertą edukacyjną Katolickiej Szkoły Podstawowej zapraszamy na Dzień otwarty, który odbędzie się 3 kwietnia 2017 roku. Początek spotkania w auli Szkół Katolickich o godzinie 1700.
     Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkół przy ulicy Sadowej 12 w Łomży oraz na stronie internetowej www.szkolykatolickie.lomza.pl
Czytany 1345 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png