środa, 10 maj 2017 10:28

Materiały liturgiczne na 100 lecie objawień fatimskich

Komunikat dotyczący
materiałów liturgicznych na dni wspomnienia 100. lecia objawień fatimskich w Diecezji Łomżyńskiej
13 – 14 maja 2017 r.

   Zgodnie z zapowiedzią przesyłamy materiał liturgiczny poświęcony wspomnieniu 100. lecia objawień fatimskich w Diecezji Łomżyńskiej. Pierwszą część należy wykorzystać w niedzielę 14 maja br., a schemat procesji fatimskiej zastosować wieczorem 13 maja br.
Do poniższych materiałów dołączamy również list Konferencji Episkopatu Polski dotyczący rocznicy objawień w Fatimie. Po dokonaniu korekty pierwszego akapitu, można go wykorzystać w trakcie liturgii niedzieli fatimskiej 14 maja br.. Korekta dotyczy odniesienia do czytań mszalnych. Tekst ten odwołuje się bowiem do Liturgii Słowa z niedzieli 21 maja br.

Wprowadzenie do liturgii
(materiały opracowane przez ks. K. Chodkowskiego)

W niedzielę — dzień zmartwychwstałego Pana gromadzimy się na Mszy świętej, aby podążać drogą jaką wskazuje nam Zbawiciel; by słuchać Jego prawdy i czerpać z Niego życie.
   Dzisiaj chcemy wspominać objawienia Fatimskie, które dokonały się przed stu laty. Matka Boża, ukazując się dzieciom: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji wezwała ich i cały świat do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Wsłuchując się dziś w te słowa pragniemy zgłębiać orędzie fatimskie, które wciąż jest aktualne i chcemy podejmować na nowo zadania, które przypomniała Kościołowi Maryja. Niech Ona uczy nas zawierzenia Bożemu słowu, byśmy prawdziwie kochali Kościół i wciąż podążali drogą nawrócenia.
   Przeprośmy Go teraz za nasze grzechy, abyśmy przez godne sprawowanie tej Eucharystii dostrzegli Boga, który w Chrystusie zbliża się do nas grzesznych ludzi.
Przed rozesłaniem
   Przed 100 laty w Fatimie Matka Boża przekazała Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji orędzie wzywające do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Dzieci fatimskie pomimo wielu trudności podjęły to wyzwanie i przekazały je światu. Wsłuchując się w głos Matki Bożej, my także wejdźmy na drogę nawrócenia i podejmijmy praktykę pierwszych sobót miesiąca, o którą prosiła Maryja. Wychodząc ze świątyni z odwagą i entuzjazmem idźmy do naszych braci i sióstr, by prowadzić ich do Chrystusa przykładem swego życia.

Modlitwa powszechna
Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, prośmy naszego najlepszego Ojca, który jest w niebie o potrzebne łaski:
1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, naszego Biskupa Janusza oraz biskupów Tadeusza i Stanisława, aby ciesząc się opieką Matki Bożej odważnie wzywali do modlitwy, pokuty i nawrócenia.
2. Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny, aby sumieniami wszystkich jej mieszkańców kierowała Ewangelia życia, prawdy i solidarnej miłości.
3. Módlmy się w intencji dzieci i młodzieży naszej parafii, aby wpatrując się w oblicze Matki Bożej Fatimskiej umieli obronić się przed nałogami pijaństwa, narkomanii, hazardu, kłamstwa i nieczystości.
4. Módlmy się o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby nie zabrakło mężnych głosicieli Bożego słowa i wiernych szafarzy sakramentów świętych.
5. Módlmy się za niewierzących, aby w Kościele odnaleźli żyjącego Chrystusa i doszli do domu Ojca, gdzie dla wszystkich jest przygotowanych mieszkań wiele
6. Módlmy się za wszystkich zmarłych z naszej parafii i naszych bliskich, aby Pan Bóg przyjął ich do swego Królestwa.
7. Módlmy się za nas samych, abyśmy wiernie służyli Chrystusowi, a przez swą wiarę budowali Kościół i służyli ludziom wskazując im drogę, prawdę i życie płynące z Ewangelii.
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Maryję za Matkę, która nieustannie zachęca nas do modlitwy i pokuty, spraw, byśmy wdzięczni za Jej pomoc i obronę, na Jej wzór kształtowali nasze życie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Procesja Fatimska

Propozycja porządku
W prezbiterium należy ustawić figurę Matki Boskiej Fatimskiej.
Należy przygotować lampiony.
Na początku sprawuje się Mszę Św. z formularza o „Najświętszej Maryi Pannie Fatimskiej” (13 maja).
Po modlitwie „po komunii” ustawia się procesja.
Porządek procesji: Ministranci z Krzyżem i świecami; liturgiczna służba ołtarza; duchowieństwo i osoby konsekrowane; Figura Matki Boskiej Fatimskiej niesiona przez przedstawicieli różnych stanów i grup, które funkcjonują w parafii; wierni. Wszyscy niosą świece.
W świątynni odmawia się: Credo,
Procesja wychodzi z kościoła: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo 3 x
Zapowiedź I tajemnicy różańca.
Śpiew:
1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
Zjawienie Maryi ogłasza nam On.
Ref: Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja.
2. Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,
By w ręce twe złożyć niepewny nasz los.
Ref: Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja.
Rozważania różańcowe
W drodze odmówienie 10 różańca.
Zapowiedź II tajemnicy różańca.
3. Dziewica Przecudna w koronie dębu,
Jej płaszcz jak śnieg biały, różaniec w ręku.
Ref: Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja.
4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy,
Choć smutek i troska przebija z twarzy.
Ref: Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja.
Rozważania różańcowe
W drodze odmówienie 10 różańca
Zapowiedź III tajemnicy różańca.
5. Skąd jesteś o Pani? pytają dzieci,
Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.
Ref: Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja.
6. By Boga już więcej nie obrażali,
Za grzechy i zbrodnie pokutowali.
Ref: Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja.
Rozważania różańcowe
W drodze odmówienie 10 różańca.
Zapowiedź IV tajemnicy różańca.
7. Za radą Twą Pani, przejęci żalem,
Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.
Ref: Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja.
8. Niesiemy swe modły do tronu Pana,
Przez Serce Twe czyste, Niepokalana.
Ref: Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja.
Rozważania różańcowe
W drodze odmówienie 10 różańca.
Zapowiedź V tajemnicy różańca.
9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,
Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.
Ref: Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja.
10.Różaniec, pokuta i umartwienie,
Są naszym ratunkiem i ocaleniem.
Ref: Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja.

Rozważania różańcowe
W drodze odmówienie 10 różańca.
Procesja powraca do Kościoła, gdzie następuje zakończenie modlitwy różańcowej oraz Litania Loretańska (jeśli trasa procesji jest dłuższa, litanię można odśpiewać lub odmówić w drodze powrotnej do kościoła).
Krótkie podziękowanie. Błogosławieństwo kończące liturgię. Apel Jasnogórski.

Łomża, dnia 10 maja 2017 r.
N.524/2017

+Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny
Czytany 1259 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png