środa, 25 październik 2017 13:25

"Obrączki czystości" - liturgia ku czci bł. Karoliny


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJĘCIA „OBRĄCZKI CZYSTOŚCI”
podczas uroczystej liturgii ku czci bł. Karoliny Kózkówny, patronki młodzieży polskiej 
- 18 listopada 2017 r. w Katedrze Łomżyńskiej

     Wychodząc naprzeciw wielu młodym ludziom, którzy coraz częściej uświadamiają sobie jak wielką wartością jest dar czystości przedmałżeńskiej Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej organizuje 18 listopada uroczystą liturgię ku czci swojej Patronki, w trakcie której młodzież przyjmuje „obrączkę czystości bł. Karoliny”. Noszona na palcu obrączka przypomina o podjętej decyzji, a także jest komunikatem dla rówieśników, że człowiek, który realizuje czystość czuje radość panowania nad sobą. Przypominają, że chociaż czystość jest czasem trudna, to jednak jest właściwą drogą wytworzenia w sobie gotowości do dawania siebie pełniej Bogu i drugiemu człowiekowi, szczególnie temu, z którym chce się zawrzeć sakramentalne małżeństwo.

Kto może przyjąć „obrączkę bł. Karoliny”?
     Mogą ją przyjąć osoby, które mają ukończone 16 lat (tyle lat żyła bł. Karolina, kiedy oddała życie w obronie czystości) i czują w sercu pragnienie życia w czystości oraz wezmą udział w dniu skupienia przygotowującym do tego wydarzenia, który odbędzie się dnia 11 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Rozwoju Ostrożnem (początek o godz. 9:00, a zakończenie Eucharystią i specjalnym błogosławieństwem o godz. 18:00).

Kiedy można ją przyjąć?
     18 listopada 2017 roku w święto naszej patronki bł. Karoliny Kózkówny w Łomżyńskiej Katedrze podczas Mszy Świętej o godz. 18:00.

Dlaczego warto przyjąć obrączkę?
     Wbrew pozorom w rzeczywistości wnosi w życie wiele cennych wartości, które zaowocują w przyszłości, a bardzo ograniczają możliwość zmarnowania sobie życia przez nieodpowiedzialność. Największą radością tych, którzy ją nosili jest moment jej zamiany na obrączkę małżeńską (byliśmy świadkami takiego momentu i szczęścia nowożeńców).

Jak brzmi treść przyrzeczenia?
– Czy chcesz w duchu Ewangelii naśladować Chrystusa, aby twoje życie w szczególny sposób świadczyło o jego miłości i było znakiem przyszłego Królestwa?
– Czy chcesz przy pomocy łaski Bożej i wstawiennictwa błogosławionej Karoliny troszczyć się o czystość duszy i ciała?
– Czy chcesz trwać w czystości przedmałżeńskiej, by podobać się Bogu i zachować tę czystość Jemu samemu, bądź osobie z którą Cię Bóg w przyszłości złączy węzłem małżeńskim?

Zapraszamy!...
Zgłoszenia i warunki przyjęcia na www.ksm-lomza.pl

Łomża, dnia 25 października 2017 r.
N. 1502/2017

      ks. Robert Śliwowski                                          + Tadeusz Bronakowski
Asystent Kościelny KSM DŁ                                      Wikariusz Generalny
Czytany 676 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png