czwartek, 04 styczeń 2018 11:57

Tydzień modlitw o jedność chrześcijan

Komunikat na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
18-25 stycznia 2018 r.

   W tym roku podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan towarzyszyć nam będą słowa Prawica Twoja wsławiła się mocą. Pochodzą one z Księgi Wyjścia 15,1-21 zawierającego pieśń Mojżesza i jego siostry Miriam opisującą szczegóły wydarzeń prowadzących do wybawienia ludu Bożego z niewoli egipskiej. Wyzwolenie i zbawienie ludu Bożego dokonują się dzięki prawicy Boga, czyli mocy Bożej, która pokonuje przeciwników i chroni Naród Wybrany. Boże wyzwolenie przyniosło ludowi nadzieję i obietnicę. Nadzieję, ponieważ narodził się nowy dzień, gdy ludzie mogli swobodnie oddawać cześć Bogu i zdać sobie sprawę ze swojej wartości. Była to również obietnica, że Bóg będzie zawsze im towarzyszył i żadna siła nie zdoła zniszczyć celu, do którego Bóg ich przeznaczył.
   Św. Augustyn czyni analogię między wyzwalającym przeprowadzeniem Izraela przez Morze Czerwone a chrześcijan przez chrzest. Obydwa przejścia powołują do istnienia zgromadzenie ludu Bożego. Izraelici mogą swobodnie chwalić zbawcze ramię Boga w pieśni zwycięstwa Miriam i Mojżesza. Droga do jedności musi jednak często prowadzić przez wspólnotowe doświadczenie cierpienia. Wyzwolenie Izraelitów z niewoli jest założycielskim wydarzeniem tworzącym jeden lud. Dla chrześcijan proces ten osiąga szczyt w tajemnicach Wcielenia i Paschy. Przez chrzest chrześcijanie uczestniczą w Bożej służbie pojednania, ale nasze podziały utrudniają świadectwo i misję wobec świata wymagającego Boskiego uzdrowienia.
   Uznając w związku z tym potrzebę modlitwy o jedność wierzących w Chrystusa, duszpasterstwo ds. ekumenizmu Diecezji Łomżyńskiej serdecznie zaprasza na nabożeństwo w intencji jedności chrześcijan, które odbędzie się 18 stycznia br. w czwartek o godz. 18.00 w kościele katedralnym pw. św. Michała Archanioła w Łomży, ul. Dworna 25. Pierwszą część nabożeństwa będzie stanowiła Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego, Ks. Bp. Janusza Stepnowskiego. Drugą natomiast Adoracja Krzyża w duchu ekumenicznych spotkań modlitewnych Taizé, prowadzona przez wspólnotę Theoforos. Nabożeństwo to ma charakter otwarty.
Pragniemy również zaproponować do wykorzystania w liturgii podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan teksty modlitwy powszechnej oraz modlitwy o jedność chrześcijan, zaakceptowane przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną.

K– Wdzięczni Bogu za Jego wielkie dzieła, za wyzwolenie, które nam
darował w Jezusie Chrystusie, zanieśmy do Niego wspólne prośby.
L – Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby swoją posługę sprawowali według woli Pana
i w Jego imię, świadomi, że to moc Jego Ducha otwiera ludzkie serca na Ewangelię. Ciebie prosimy:
W – Wysłuchaj nas, Panie!
L – Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby była domem pełnym pokoju, wiary i miłości, gdzie
odpowiedzialnie pielęgnuje się wolność, która jest darem Bożym. Ciebie prosimy:
W – Wysłuchaj nas, Panie!
L – Módlmy się za rządzących, aby sprawowali władzę w duchu służby, wiedząc, że zdadzą sprawę przed Królem niebios. Ciebie prosimy:
W – Wysłuchaj nas, Panie!
L – Módlmy się za niewierzących i odchodzących od Boga, aby zwyciężyła w nich miłość Chrystusa. Ciebie prosimy:
W – Wysłuchaj nas, Panie!
L – Módlmy się za chorych, aby zostali uzdrowieni, odnajdując w Chrystusie pocieszenie i siłę. Ciebie prosimy:
W – Wysłuchaj nas, Panie!
L – Módlmy się za nas samych, abyśmy byli napełnieni duchem uwielbienia i świadczyli o Chrystusie słowem i czynem. Ciebie prosimy:
W – Wysłuchaj nas, Panie!
K – Wszechmogący i miłosierny Boże, wysłuchaj nasze prośby, które wspólnie zanosimy do Ciebie, pokładając ufność w Chrystusie, który przynosi nam prawdziwe wyzwolenie, który żyje i króluje na wieki wieków.
W – Amen.

Modlitwa
Boże wszelkiej pociechy i nadziei,
Twoje zmartwychwstanie pokonało przemoc krzyża.
Spraw, abyśmy, jako Twój lud,
stali się widomym znakiem,
że przemoc świata zostanie pokonana.
O to błagamy w imię naszego zmartwychwstałego Pana.
Amen.

Łomża, dnia 4 stycznia 2018 r.
N.5/2018

Ks. Sławomir Bartnicki
Duszpasterz ds. ekumenizmu
Czytany 607 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png