poniedziałek, 22 styczeń 2018 10:38

Szkoły Ewangelizatorów i Animatorów Ewangelizacji


Komunikat dotyczący
Szkoły Ewangelizatorów i Animatorów Ewangelizacji
Diecezji Łomżyńskiej

     Parafia w wyniku zachodzących przemian, zwłaszcza postępującej laicyzacji, przestaje być jedynie centrum posług liturgicznych, a zbliża się do działań, zdefiniowanych przez św. Jana Pawła II jako nowa ewangelizacja. Wynika to z ogólnie znanych przemian społecznych oraz zmian w strukturze religijnej wiernych.
     W celu lepszego zrozumienia współczesnych problemów parafii i uzyskania odpowiedzi na nie, poprzez zastosowanie odpowiedniych metod ewangelizacji i duszpasterstwa, rozpoczęliśmy w naszej Diecezji funkcjonowanie „Szkoły Ewangelizatorów i Animatorów Ewangelizacji”. Chodzi w niej o kształtowanie świadomości wspólnej, duchownych i wiernych świeckich, odpowiedzialności za parafię i wzbogacenie warsztatu ewangelizatora. Warsztatu przydatnego w jego codziennej posłudze ewangelizacyjnej.
     Żeby zagwarantować wysoki poziom przekazu, zaprosiliśmy do poprowadzenia zajęć ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin. Każda sesja ma też część warsztatową.
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, odbyły się już dwie sesje Szkoły (4 listopada br. i 2 grudnia br.). Pokazały one potrzebę takiej formacji i sprawiły, że wzrosła liczba osób chętnych do udziału w zajęciach.
     W związku z tym przypominamy Ksieżom Proboszczom, że każda osoba delegowana przez parafię uiszcza całościową opłatę za udział w zajęciach, w wysokości 100 zł. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu Ksieży Proboszczów, w połowie tę sumę pokrywa parafia, a w połowie uczestnik. Prosimy, aby osoby, które jeszcze nie dokonały wpłaty, zrobiły to na najbliższej sesji.

Terminy sesji:
- 24 lutego 2018 (sobota) w godz. 10.00-15.00 – Treść ewangelizacji (Centrum Kultury w Łomży ul. Sadowa 12A)
- 10 marca 2018 (sobota) w godz. 10.00-15.00 – Strategia ewangelizacji
- 14 kwietnia 2018 (sobota) w godz. 10.00-15.00 – Słowo Boże w ewangelizacji
- 19 maja 2018 (sobota) w godz. 10.00-15.00 – Media w nowej ewangelizacji
- 16 czerwca 2018 (sobota) w godz. 10.00-15.00 – Narzędzia nowej ewangelizacji

Łomża, dnia 22 stycznia 2018 r.
N. 63/2018

           ks. Jacek Czaplicki                                              + Tadeusz Bronakowski
             Przewodniczący                                                   Wikariusz Generalny
Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Czytany 890 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png