poniedziałek, 26 marzec 2018 13:01

Komunikat liturgiczny


KOMUNIKAT LITURGICZNY

     W związku z Mszą św. Krzyżma w najbliższy Wielki Czwartek przekazuję Czcigodnym Księżom informacje porządkowe dotyczące tej celebracji:.
1. O godz. 9.45 rozpocznie się Modlitwa Przedpołudniowa z Liturgii Godzin. Teksty modlitw otrzymają Czcigodni Księża przy wejściu do katedry. Uczestniczymy w niej ubrani w alby i stuły.
2. Księża dziekani, pracownicy centralnych instytucji diecezji, kanonicy gremialni Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej oraz księża goście zakładają alby i ornaty przygotowane dla nich - jak co roku - w budynku dawnego „Instytutu” obok Kurii.
3. Pozostali księża zakładają własne szaty: albę i stułę koloru białego i po ucałowaniu ołtarza zajmują miejsca w nawie katedry (poczynając od pierwszych ławek od strony prezbiterium)
4. W uroczystej procesji wejścia wraz z księżmi biskupami wchodzą: księża dziekani, pracownicy centralnych instytucji diecezji, kanonicy gremialni kapituły katedralnej oraz księża goście i zajmują miejsca przygotowane dla nich w prezbiterium.
5. W stallach kanonickich w prezbiterium zajmują miejsca wyłącznie kanonicy gremialni i ewentualnie honorowi Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej.
6. Służba Liturgiczna zajmuje w katedrze miejsca w nawie od strony Kaplicy Najświętszego Sakramentu. Lektorzy i ministranci uczestniczą w Mszy św. krzyżma we własnych strojach liturgicznych (komża lub alba).

Łomża, 26 marca 2018 r.
N. 314/2018

Ks. Krzysztof Chodkowski
Ceremoniarz Diecezjalny
Czytany 921 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png