piątek, 25 maj 2018 10:27

Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej


Słowo Biskupa Łomżyńskiego przed IX Festiwalem Młodych
Płonka Kościelna 16 czerwca 2018 r.

Duch Święty źródłem wolności!

Kochana Młodzieży,
     Duch Święty, który „przenika głębokości Boże” (1Kor.2,10), jest równocześnie światłem dla sumienia człowieka i źródłem jego prawdziwej wolności. W sumieniu, Bóg pozwala nam usłyszeć Jego głos i poznać prawo osiągające swoją doskonałość w miłości Boga i bliźniego. Kiedy człowiek przyjmuje to prawo w świetle i mocy Ducha Świętego, wtedy najpełniej urzeczywistnia swą wolność. Ale nasze sumienie potrzebuje Bożego światła, aby właściwie rozeznać to, co jest naszym prawdziwym dobrem i odróżnić autentyczną wolność od tego co w rzeczywistości jest tylko jej pozorem, albo wręcz zaprzeczeniem. Potrzebujemy więc mądrości i miłości Boga, który najpełniej objawił swój zamysł wobec człowieka w Jezusie Chrystusie, naszym Mistrzu i Zbawicielu. Trwając w Jego słowie nie zagubimy drogi autentycznej wolności Bożych dzieci, zgodnie z zapewnieniem, które sam Jezus nam daje: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31-32). Wybierając z miłości posłuszeństwo woli Ojca, „Chrystus ukrzyżowany objawia autentyczny sens wolności, w pełni go realizuje poprzez całkowity dar z siebie i powołuje swoich uczniów do udziału w tej samej wolności” (Veritatis splendor, 85). Za sprawą takiego urzeczywistnienia własnej wolności, która prowadzi do całkowitego daru z siebie, Jezus zbawia na zawsze człowieka, który nadużywając wolności oddalił się od Boga, wyzwala go z niewoli grzechu i obdarza go prawdziwą wolnością udzielając mu swego Ducha (por. Rz 8, 2; Ga 5, 1. 13). Mówi nam św. Paweł: „gdzie jest Duch Pański - tam wolność” (2 Kor 3, 17). Zsyłając swego Ducha, zmartwychwstały Jezus stwarza życiową przestrzeń, w której ludzka wolność może się w pełni urzeczywistniać.
     Rzeczywiście, to dzięki mocy Ducha Świętego dar, jaki Jezus złożył z siebie Ojcu poprzez swą śmierć i zmartwychwstanie, staje się źródłem i wzorem wszelkich autentycznych kontaktów człowieka z Bogiem i braćmi. „Miłość Boża - pisze św. Paweł - rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Uosobieniem tego „nowego prawa” wolności i miłości jest Jezus Chrystus, ale jednocześnie - w całkowitej zależności od Niego i Jego odkupienia - wyraża się ono w Matce Bożej. Pełnia wolności, będąca darem Ducha, wyraziła się w sposób najpiękniejszy przez wiarę Maryi i Jej posłuszeństwo Bogu. Dlatego cieszę się że u Matki Bożej na IX Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej, będziecie mogli - dzięki zaangażowaniu wielu osób - odkryć sens życia w wolności dzieci Bożych. Serdecznie zapraszam Was do udziału w tym wydarzeniu.
     Niech Maryja, Matka Chrystusa i nasza Matka, będzie nam najlepszą i najczulszą Przewodniczką, w coraz głębszym i radosnym odkrywaniu Ducha Świętego jako źródła prawdziwej wolności w naszym życiu!

Łomża, 25 maja 2018 r.
N. 595/B/2018   
                                                                                                                                                               + Janusz Stepnowski
                                                                                                                                                                 Biskup ŁomżyńskiPROGRAM

9:30 - spotkanie przy źródle „na Łasku” i „droga Maryjna”
10:30 - zawiązanie wspólnoty, powitanie i wniesienie relikwii św. Stanisława Kostki

I część - „Nie siłą, nie mocą naszą......
11: 30 - katecheza - Piotr Kowalczyk
12:30 - koncert ewangelizacyjny - TAU
14:00 - obiad

II część - ....lecz mocą Ducha Świętego”
15:00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia (możliwość spowiedzi na polu pokuty oraz możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej w strefie pojednania)
15:15 - nauczanie - Anna Korotkiewicz
16:30 - uwielbienie Jezusa Eucharystycznego i modlitwa nad osobami, które przyjęły w tym roku sakrament bierzmowania - zespół ŚDM DŁ
18: 00 - Eucharystia - J.E.Ks. Bp Janusz Stepnowski
19:00 - kolacja
20:00 - koncert - „JUŻ I JESZCZE NIE”
21:00 - Apel Jasnogórski - zakończenie spotkania


INFORMACJE ORGANIZACYJNO - PORZĄDKOWE

1. Zgłoszeń wszystkich grup dokonujemy przez formularz zawarty na stronie www.ksm-lomza.pl, a przypadku wątpliwości informacje można uzyskać pod telefonem kom. 501411511 (ks. Robert Śliwowski)
2. Koszt jednego pakietu pielgrzyma wynosi 14 zł.
3. Punkt informacyjny oraz recepcja usytuowane będą przy wjeździe do sanktuarium, tj. przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej i czynna od godz. 8:30. Organizatorzy wszystkich grup i pojedynczy pielgrzymi zgłaszają się w recepcji celem potwierdzenia wcześniejszego zgłoszenia dokonanego drogą elektroniczną. W recepcji otrzymuje się zamówione pakiety pielgrzyma oraz wskazania dotyczące uczestnictwa w Festiwalu. Zarejestrowani uczestnicy udają się dalej środkiem lokomocji do źródła „na Łasku”, gdzie rozpocznie się spotkanie ewangelizacyjne, a autokary i busy wracają na wskazany przez służbę porządkową parking.
4. Na placu będą ewangelizatorzy, którzy podejmą dialog ewangelizacyjny z uczestnikami, szczególnie zaś z tymi, którzy znajdą się tam z tzw. ”przynaglenia”.
5. O godz. 9:30 zespół alumnów WSD w Łomży rozpocznie animację spotkania przy źródle „na Łasku”. Festiwal jest również świętowaniem 450 rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki.
6. Będziemy zwracać w tym roku uwagę szczególna na świętowanie niedzieli oraz działanie Ducha Świętego w naszym życiu.
7. Po dojściu na miejsce festiwalowe, ze sceny powitają pielgrzymów gospodarze miejsca i organizatorzy. Odtąd rozpocznie się już program podzielony na dwie części, w których prowadzący i występujący goście będą prowadzić młodzież do wyboru życia w wolności Ducha Świętego.
8. Na polu festiwalowym zostaną wyodrębnione dwa miejsca: „pole pokuty”- gdzie od godz. 15:00 przez cały czas będzie sprawowany sakrament pokuty i pojednania oraz miejsce „modlitwy wstawienniczej” prowadzonej przez liderów Odnowy w Duchu Świętym i Theoforos. Księży bardzo prosimy o posługę w konfesjonale.
9. Punktem kulminacyjnym będzie uroczysta Msza św. sprawowana w sanktuarium, po której uczestnicy dokonają zawierzenia swego życia Matce Bożej, Oblubienicy ducha Świętego.
10. W festiwalu zapewne weźmie udział wielu ministrantów. Prosimy o zabranie ze sobą alby lub komży, by w czasie Eucharystii ministranci mogli pełnić posługę przy ołtarzu i dać świadectwo swego zaangażowania.
11. Osoby rozeznające swoje powołanie pójścia za Jezusem, będą miały okazję spotkania i rozmowy z przełożonymi Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, albo z alumnami, gdyż na spotkanie wyrusza cała wspólnota seminaryjna.
12. Wszyscy uczestnicy otrzymają dwa posiłki: obiad i kolację, przygotowane przez organizatorów i mieszkańców parafii Płonka Kościelna.
13. Nad bezpieczeństwem uczestników, zabezpieczeniem miejsc parkingowych, tras przejścia będzie czuwać Ochotnicza Straż Pożarna. W razie potrzeby prosimy zgłaszać się do strażaków, którzy są również gospodarzami miejsca festiwalowego.
14. Opiekę medyczną zapewni Grupa Ratownicza „Nadzieja” z Łomży.
15. Bardzo prosimy by uwrażliwić młodzież w czasie podróży na festiwal w sprawie właściwego uczestnictwa w spotkaniu i zachowania na terenie sanktuarium.
16. Zgłoszona i przywieziona młodzież ma obowiązek przebywania podczas całej imprezy na miejscu festiwalowym. Obowiązuje zakaz wychodzenia poza miejscowość Płonka Kościelna. W innym przypadku za oddalone osoby odpowiedzialność ponosi osoba zgłaszająca i opiekunowie wraz z nią pielgrzymujący.

     Bardzo prosimy o promocję festiwalu w miejscowych mediach. Poniżej link do filmu promocyjnego: https://www.youtube.com/watch?v=g6fmD6rdRUg
     Prosimy także o modlitwę na czas przygotowań za organizatorów, dobroczyńców, a szczególnie za młodzież wybierającą się do Matki Bożej Płonkowskiej „Królowej Młodzieży”.

     Z nadzieją na spotkanie oraz z KSM-owskim pozdrowieniem Gotów!
                                                                                                                                                                        Ks. Robert Śliwowski
Czytany 2001 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png