środa, 22 sierpień 2018 14:24

Oświadczenie w sprawie dworca PKS w Ostrołęce

Oświadczenie Kurii Diecezjalnej
w sprawie terenu dworca PKS w Ostrołęce

   W nawiązaniu do informacji podawanych w ostatnich dniach przez media na temat sytuacji budynku dworca autobusowego i terenu dworcowego w Ostrołęce, Kuria Diecezjalna informuje, że ze zdziwieniem przyjmuje ich treść, szczególnie w odniesieniu do podawanych przyczyn rezygnacji z zarządzania obiektem przez przedsiębiorstwo Polonus.
   W piśmie skierowanym do parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce przez firmę Polonus z dnia 25 VII 2018 r., będącym wypowiedzeniem umowy dzierżawy, znajduje się stwierdzenie: „Podkreślamy, iż przyczyną wypowiedzenia jest w szczególności, ale nie wyłącznie zły stan techniczny dworca autobusowego, zarówno budynku jak i placu manewrowego”. Ta przyczyna wypowiedzenia umowy przez przedsiębiorstwo Polonus jest w wyraźnej sprzeczności z treścią umowy dzierżawy, podpisanej między firmą a parafią miesiąc wcześniej (26 VI 2018 r.), w której jest zaznaczone (§ 2 nr 3): „Dzierżawca oświadcza, że znany mu jest stan techniczny Przedmiotu Dzierżawy, akceptuje go i nie wnosi i nie będzie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Wydzierżawiającego”.
   Pragniemy zaznaczyć także, że firma Polonus otrzymała też odpowiedź ze strony parafii św. Antoniego na wypowiedzenie umowy, w której zostało m.in. zaznaczone, że parafia nie podziela oceny stanu technicznego budynku dworcowego, określonego przez Polonus jako „zagrażający bezpieczeństwu pasażerów i jego personelu”. Takie stanowisko wynika z konkretnych realiów: „Poprzedni dzierżawca eksploatował dworzec do końca czerwca br. więc obiekt ten nie mógł być w tak złym stanie”.
Sprawa korzystania z terenu dworcowego i budynku dworcowego dla potrzeb transportu pasażerów jest wciąż otwarta i prowadzone są w tej chwili rozmowy w tym temacie. Pragniemy jednak także stwierdzić, że sprawa bezpośredniej organizacji transportu publicznego nie należy do zadań Kościoła.

Łomża, 22 sierpnia 2018 r.
N. 1149/2018

                                                                                                                                Ks. Jan Krupka
                                                                                                                               Rzecznik Kurii
Czytany 964 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png