piątek, 19 październik 2018 09:53

XXIV Łomżyńskie Dni Społeczne

Komunikat dotyczący
XXIV Łomżyńskich Dni Społecznych
Diecezja Sejneńska. W 200-lecie erygowania

          Pragniemy poinformować, że w sobotę 27 października 2018 r. będzie miała miejsce w Muzeum Diecezjalnym w Łomży, pod patronatem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, międzynarodowa konferencja naukowa „Diecezja Sejneńska. W 200 – lecie erygowania”. Odbędzie się ona w ramach XXIV Łomżyńskich Dni Społecznych.

Program:

Muzeum Diecezjalne (ul. Giełczyńska 20) – godz. 16.00

Słowo wstępne Ks. biskupa dra Janusza Stepnowskiego
Wprowadzenie do konferencji - dr Tadeusz Kowalewski - KS Civitas Christiana w Łomży, PWSIiP w Łomży oraz ks. dr Tomasz Grabowski - Muzeum Diecezjalne w Łomży

Wykłady:
• Ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz - UWM w Olsztynie - Administracyjne, prawne oraz historyczne uwarunkowania powstania i funkcjonowania nazwy diecezji w Sejnach
• Dr hab. Dariusz Surowik prof. PWSIiP w Łomży - PWSIiP w Łomży - Biskup Antoni Baranowski – teolog i matematyk
• Ks. Adam Szot – AWSD i AiMA w Białymstoku - Korespondencja między pasterzami diecezji sejneńskiej u progu niepodległości Polski
• Prof. Algimantas Katilius, IHL w Wilnie, Uniwersytet w Kłajpedzie: Kształcenie duchowieństwa katolickiego w seminarium duchownym w Sejnach (XIX w.początek XX w.)
• Ks. prof. Kęstutis Žemaitis, UWW w Kownie - Biskup sufragan sejneński Józef Hollak - apostoł Polski i Litwy XIX w.
• Ks. dr hab. Józef Łupiński prof. UKSW – UKSW w Warszawie - Neogotyckie budowle sakralne w północno-wschodniej części Królestwa Polskiego z przeł. XIX/XX w. projektu Józefa Piusa Dziekońskiego
• prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz – emerytowany profesor UWM w Olsztynie oraz UAM w Poznaniu - Polskojęzyczna twórczość biskupa Antoniego Baranowskiego

Zakończenie - Prezentacja nowej książki o historii Diecezji Sejneńskiej

Organizatorzy konferencji:
• Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Łomży
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
• Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży
• Akademia Społeczna w Lublinie
• Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Łomży
• Muzeum Diecezjalne w Łomży

Zachęcamy Czcigodnych Księży i osoby świeckie do udziału w tej ważnej z punktu widzenia historii naszej Diecezji konferencji.

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 19 października 2018 r.
N.1381/2018
Czytany 463 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png