poniedziałek, 19 listopad 2018 09:40

Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia Diecezji Łomżyńskiej

Komunikat dotyczący Papieskiego Dzieła Nowego Tysiąclecia
Diecezji Łomżyńskiej

           W niedzielę 14 października br. obchodziliśmy 18. Dzień Papieski. Przebiegał on pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa”. Komisja Stypendialna dziękuje wszystkim za złożone ofiary, przeznaczone na stypendia. W sposób szczególny dziękujemy Księżom Proboszczom za zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki do puszek. Prosimy o wpłacanie ofiar do Wydziału Ekonomicznego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej do 10 grudnia br.
Głównym przesłaniem Dnia Papieskiego i żywym pomnikiem ku czci św. Papieża Jana Pawła II jest idea Papieskiego Dzieła Nowego Tysiąclecia Diecezji Łomżyńskiej. Chodzi o wsparcie formacyjne i materialne uzdolnionej młodzieży pochodzącej z ubogich środowisk. Od dzisiaj do 15 stycznia br. można składać, za pośrednictwem Księdza Proboszcza, Kwestionariusz Osobowy, na podstawie którego Komisja Stypendialna będzie przyznawać stypendia. Kandydat do stypendium papieskiego musi spełniać następujące kryteria:

1. Dochód przypadający na jednego członka rodziny nie może przekraczać 400 zł.
2. Średnia ocen, uzyskana w ostatnim roku szkolnym/akademickim: (dla gimnazjów 4.8, dla szkół ponadpodstawowych 4.5, dla szkół wyższych 4.0). Stypendia nie są przyznawane uczniom szkół podstawowych.
3. Stypendium może zostać przyznane tylko jednej osobie z rodziny.
4. Nie będą rozpatrywane wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych
w Kwestionariuszu (np. brak opinii Księdza Proboszcza, zaświadczenia o dochodach na jednego członka rodziny czy zaświadczenia ze szkoły/uczelni o uzyskanej średniej ocen.)

Prosimy Księży Proboszczów o przekazanie tej informacji i o udzielenie pomocy młodzieży
z terenu parafii w wypełnieniu kwestionariusza i w zgromadzeniu wymaganych dokumentów.

Ks. Zbigniew Pyskło
Przewodniczący
Komisji Stypendialnej

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 16 listopada 2018 r.
N. 1441/2018
Czytany 651 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png