wtorek, 08 styczeń 2019 08:51

Komunikat na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18-25 stycznia 2019 r.

Komunikat na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18-25 stycznia 2019 r.

Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan towarzyszyć nam będą słowa „Dąż do sprawiedliwości” z Księgi Powtórzonego Prawa 16, 20. Słowa te według indonezyjskich chrześcijan najlepiej wyrażają pragnienie przezwyciężenia sytuacji wzrastającej niesprawiedliwości i różnic społecznych w ich kraju. Sytuacja taka wymaga od wspólnot chrześcijańskich uświadomienia sobie na nowo wzajemnej jedności i troski o sprawiedliwość. Jednocześnie chrześcijanie powinni zastanowić się, w jaki sposób stali się winni różnych form niesprawiedliwości. Dzięki jedności w Chrystusie wierzący potrafią zwalczać niesprawiedliwość i odpowiadać na potrzeby jej ofiar. Słowa z Księgi Powtórzonego Prawa stanowią podsumowanie rozdziału przedstawiającego święta, jakie lud Izraela ma obchodzić. W kontekście indonezyjskim istnieje ścisły związek między świętami w których powinni uczestniczyć wszyscy tworzący wspólnotę oraz sprawiedliwością. Chrześcijanie z Indonezji pragną odzyskać ducha wspólnego świętowania. Jako chrześcijanie wierzymy, że radość uczestnictwa w uczcie zbawionych jest obiecana tym, którzy łakną i pragną sprawiedliwości ale też są dla niej prześladowani.

My chrześcijanie żałujemy za wyrządzaną niesprawiedliwość tworzącą podziały i wierzymy w moc Chrystusowego przebaczenia i uzdrowienia. Dlatego jednoczymy się z Krzyżem Chrystusa, prosząc o Jego łaskę, aby położyć kres niesprawiedliwości, jak również o miłosierdzie dla tych, których grzeszne postępowanie przyczyniło się do utrwalenia przemocy i powstania nowych napięć i rozłamów.

Proponujemy także do wykorzystania w liturgii podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan teksty modlitwy powszechnej oraz modlitwy o jedność chrześcijan, zaakceptowane przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną.

Modlitwa wiernych

            Wdzięczni Bogu za usprawiedliwienie, które nam darował w Jezusie Chrystusie, zanieśmy do Niego wspólne prośby.

  1. „Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę”. Módlmy się za zwierzchników kościelnych, aby całe swoje życie poświęcali wzrostowi królestwa Bożego wśród ludzi, dając świadectwo Ewangelii słowem i czynem. Ciebie prosimy –

– Wysłuchaj nas, Panie!

  1. „Usilnie dąż do sprawiedliwości, abyś zachował życie i posiadł ziemię, którą Pan, twój Bóg, daje tobie”. Wdzięczni Bogu za dar ojczystej ziemi, módlmy się, aby jej obywatele pielęgnowali miłość i prawdę, sprawiedliwość i miłosierdzie. Ciebie prosimy –

Wysłuchaj nas, Panie!

  1. „Wszyscy jesteście synami Najwyższego”. Módlmy się za rządzących, aby sprawowali władzę w duchu służby, pełni szacunku wobec braci i sióstr, dzieci jednego Ojca w niebie. Ciebie prosimy –

– Wysłuchaj nas, Panie!

  1. „Pan moim światłem i zbawieniem moim”. Módlmy się za wątpiących i odchodzących od Boga, aby zwyciężyło w nich światło Chrystusa. Ciebie prosimy –

– Wysłuchaj nas, Panie!

  1. „Ujmijcie się za słabym i sierotą, oddajcie sprawiedliwość biednemu i nędzarzowi”. Módlmy się za chorych, aby zostali uzdrowieni. Módlmy się za opuszczonych, ubogich i skrzywdzonych, aby doznali naszej pomocy. Ciebie prosimy –

– Wysłuchaj nas, Panie!

  1.  „Pan obrońcą mojego życia, przed kim mam się trwożyć?” Módlmy się za nas samych, aby modlitwa, słowo Boże i sakramenty Kościoła, napełniały nas radością, mocą i światłem w codziennych zmaganiach i trudach. Ciebie prosimy –

– Wysłuchaj nas, Panie!

Wszechmogący, wieczny Boże, wszystkie narody są Twoją własnością i Ty sprawiedliwie osądzisz ziemię. Wysłuchaj nasze prośby, które wspólnie zanosimy do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa

Ojcze, Synu i Duchu Święty, jedyny Boże, Uwielbiamy Cię za Twoją wielką chwałę, którą objawiłeś w całym stworzeniu. Daj nam otwarte serce, byśmy mogli objąć wszystkich, którzy doświadczają dyskryminacji. Pomóż wzrastać w miłości, ponad uprzedzenia i niesprawiedliwość. Daj nam łaskę poszanowania niepowtarzalności każdego człowieka, Byśmy w naszej różnorodności doświadczyli jedności. Wznosimy tę modlitwę w Twoje święte imię. Amen.

 

     Ks. Sławomir Bartnicki

Duszpasterz ds. ekumenizmu

 

Łomża, dnia 8 stycznia 2019 r.

N. 19/2019

Czytany 353 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png