piątek, 07 czerwiec 2019 10:23

Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej

Słowo Biskupa Łomżyńskiego
przed X Festiwalem Młodych w Płonce Kościelnej
15 czerwca 2019 r.
 

Duch i Oblubienica wołają: Przyjdź!

 

„A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!»
A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!»
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,
kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie” (Ap. 22, 17)

 

Kochana Młodzieży !

Słowa Apokalipsy św. Jana będą hasłem przewodnim tegorocznego spotkania młodzieży w sanktuarium Matki Bożej w Płonce Kościelnej.Duch Święty jest mocą działającego w nas Boga, która odmienia serce człowieka. Serce jest źródłem ludzkich pragnień i decyzji. Odnowione i umocnione przez Ducha Świętego jest znakiem prawdziwej przemiany człowieka i jego zaufania złożonego w Bogu. To On przywraca nam podobieństwo do Boga, tak że znów stajemy się na wzór tego, który nas stworzył. Wzorem otwartości na Ducha świętego jest Maryja.  Świadoma swojego powołania, była obecna w wydarzeniu zesłania Ducha Świętego na wspólnotę Kościoła. Maryja jest dla Kościoła wzorem właściwej i skutecznej współpracy z Duchem Świętym, dlatego została nazwana Oblubienicą Ducha Świętego. Na działanie Ducha Świętego możemy się otworzyć przez Eucharystię, modlitwę, czytanie i słuchanie Bożego słowa. Dobrą ku temu okazją jest Festiwal Młodych „u Królowej Młodzieży”. Maryja jako „pierwsza z bierzmowanych” może być dla nas najlepszym wzorem osoby otwierającej się na Ducha Świętego i Jego dary. Spotkanie w Płonce Kościelnej  jest zatem dziękczynieniem za sakrament bierzmowania, a także za kolejny rok szkolny i katechetyczny.

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej zapraszam na X Festiwal Młodych do sanktuarium „Królowej Młodzieży” w Płonce Kościelnej. Będzie to czas i miejsce pogłębienia wiary, a dla niektórych miejsce podejmowania ważnych życiowych decyzji. Księży, Siostry Zakonne, Katechetów, Wychowawców proszę o zorganizowanie pielgrzymki do sanktuarium, aby tegoroczny festiwal był znowu świadectwem wiary i entuzjazmu ludzi młodych.

                    Niech Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, będzie nam najlepszą i najczulszą Przewodniczką, w coraz głębszym i radosnym odkrywaniu Ducha Świętego jako źródła prawdziwej wolności w naszym życiu!

+Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 7 czerwca 2019r.

N.559/2019

 

 Program

9:30 – spotkanie przy źródle „na Łasku” i „droga Maryjna”

10:30 – powitanie i zawiązanie wspólnoty
 I część – Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!»
11: 00 – Teobańkologia - ks. Teodor Sawielewicz

12:00 – koncert ewangelizacyjny - zespół ŚDM
14:00 – obiad
II część – A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I niech wody życia darmo zaczerpnie…
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (możliwość spowiedzi na polu pokuty oraz możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej w strefie pojednania)
15:15 – nauczanie
16:30 – uwielbienie Jezusa Eucharystycznego i modlitwa nad osobami, które przyjęły w tym roku sakrament bierzmowania - GAUDEAMUS

17:15 - przesłanie ks. Adam Anuszkiewicz

18: 00 – Eucharystia - J.E.Ks. Bp Janusz Stepnowski

19:00 – kolacja
20:00 - zabawa na na zakończenie

21:00 - Apel Jasnogórski i rozesłanieINFORMACJE ORGANIZACYJNO - PORZĄDKOWE

 

1.     Zgłoszeń wszystkich grup dokonujemy przez formularz zawarty na stronie www.ksm-lomza.pl, a przypadku wątpliwości informacje można uzyskać pod telefonem kom. 501411511 (ks. Robert Śliwowski)

2.     Koszt jednego pakietu pielgrzyma wynosi 14 zł.

3.     Punkt informacyjny oraz recepcja usytuowane będą przy wjeździe do sanktuarium, tj.  przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej i czynna od godz. 8:30. Organizatorzy wszystkich grup i pojedynczy pielgrzymi zgłaszają się w recepcji celem potwierdzenia wcześniejszego zgłoszenia dokonanego drogą elektroniczną. W recepcji otrzymuje się zamówione pakiety pielgrzyma oraz  wskazania dotyczące uczestnictwa w Festiwalu. Zarejestrowani uczestnicy udają się dalej środkiem lokomocji do źródła „na Łasku”, gdzie rozpocznie się spotkanie, a autokary i busy wracają na wskazany przez służbę porządkową parking. 

4.     O godz. 9:30 zespół alumnów WSD w Łomży rozpocznie  animację spotkania przy źródle „na Łasku”.

5.     Po dojściu na miejsce festiwalowe, ze sceny powitają pielgrzymów  gospodarze miejsca i organizatorzy.

6.     Na polu festiwalowym zostaną wyodrębnione dwa miejsca: „pole pokuty”-  gdzie od godz. 15:00 przez cały czas będzie sprawowany sakrament pokuty i pojednania oraz miejsce „modlitwy wstawienniczej” prowadzonej przez liderów Odnowy w Duchu Świętym. Księży bardzo prosimy o posługę w konfesjonale.

7.     Punktem kulminacyjnym będzie uroczysta Msza św. sprawowana w sanktuarium, po której uczestnicy dokonają zawierzenia swego życia Matce Bożej, Oblubienicy Ducha Świętego.

8.     W festiwalu zapewne weźmie udział wielu ministrantów. Prosimy o zabranie ze sobą alby lub komży, by w czasie Eucharystii ministranci mogli pełnić posługę przy ołtarzu i dać świadectwo swego zaangażowania.

9.     Osoby rozeznające swoje powołanie pójścia za Jezusem, będą miały okazję spotkania i rozmowy z przełożonymi Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, albo z alumnami, gdyż na spotkanie wyrusza cała wspólnota seminaryjna.

10.Wszyscy uczestnicy otrzymają dwa posiłki: obiad i kolację, przygotowane przez organizatorów i mieszkańców parafii Płonka Kościelna.

11.Nad bezpieczeństwem uczestników, zabezpieczeniem miejsc parkingowych, tras przejścia będzie czuwać Ochotnicza Straż Pożarna. W razie potrzeby prosimy zgłaszać się do strażaków, którzy są również gospodarzami miejsca festiwalowego.

12.Opiekę medyczną zapewni Grupa Ratownicza „Nadzieja”.

13.Bardzo prosimy by uwrażliwić młodzież w czasie podróży na festiwal w sprawie właściwego uczestnictwa w spotkaniu i zachowania na terenie sanktuarium.

14.Zgłoszona i przywieziona młodzież ma obowiązek przebywania podczas całej imprezy na miejscu festiwalowym. Obowiązuje zakaz wychodzenia poza miejscowość Płonka Kościelna. W innym przypadku za oddalone osoby odpowiedzialność ponosi osoba zgłaszająca i opiekunowie wraz z nią pielgrzymujący.

Prosimy o modlitwę na czas przygotowań za organizatorów, dobroczyńców, a szczególnie za młodzież wybierającą się do Matki Bożej Płonkowskiej „Królowej Młodzieży”

Z nadzieją na spotkanie oraz z  KSM – owskim pozdrowieniem Gotów!

 

Ks. Robert Śliwowski

 

 

Czytany 1511 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png