piątek, 21 listopad 2014 09:05

Wybory samorządowe

Komunikat
Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej
dotyczący udziału wiernych w wyborach samorządowych

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wyborów samorządowych w Polsce oraz licznych pytań skierowanych przez wiernych Kościoła Łomżyńskiego, Kuria Diecezjalna przypomina, że zgodnie ze społeczną nauką Kościoła i nauczaniem zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego, chrześcijanin powinien uczestniczyć w budowaniu dobra wspólnego, które „jest zawsze ukierunkowane na rozwój osób". Katechizm stwierdza wręcz, że „jest konieczne, by wszyscy, stosownie do zajmowanego miejsca i odgrywanej przez siebie roli, uczestniczyli w rozwoju dobra wspólnego". (KKK 1913) Dodatkowo Katechizm podkreśla, że „obywatele powinni, na ile to możliwe, brać czynny udział w życiu publicznym. Udział w wyborach jest więc prawem i obowiązkiem wszystkich katolików.

Przypominamy też o przesłaniu zawartym w jednym z listów pasterskich polskiego Episkopatu: „Udział w wyborach jest jedną z ważnych form obecności obywateli w życiu publicznym, kształtowania go i brania za nie odpowiedzialności. Bierność, izolowanie się, ucieczka w prywatność sprzeciwiają się godności osoby ludzkiej, która z natury jest istotą społeczną i powinna być podmiotem, zasadą i celem wszystkich przedsięwzięć społecznych, także politycznych. (...) Człowiek wierzący tym bardziej powinien być aktywnym społecznie i brać udział w wyborach."

Łomża, dnia 21listopada 2014 r.
N. 1862/2014

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny

Czytany 1452 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png