Wydział Duszpasterstwa Ogólnego

Przewodniczący
Ks. kan. dr Jacek Czaplicki


 Sekcja I. Duszpasterstwo zwyczajne
 
Odpowiedzialny: - koordynacja przepowiadania Słowa Bożego, sprawowania sakramentów i posługi charytatywnej.

Sekcja II. Duszpasterstwo nadzwyczajne

Odpowiedzialny: Ks. kan. dr Jacek CZAPLICKI

Duszpasterstwa specjalne

Duszpasterstwo rolników - Ks. prał. mgr Ryszard NIWIŃSKI
Duszpasterstwo służby zdrowia - Ks. mgr lic. Sławomir GAWRYŚ
Duszpasterstwo nauczycieli i wychowawców - Ks. dr Zbigniew PYSKŁO
Duszpasterstwo akademickie - Ks. mgr lic. Tomasz TRZASKA
Duszpasterstwo kolejarzy - Ks. kan. Jan MROWCA
Duszpasterstwo prawników - Ks. dr Mariusz CHMIELEWSKI 
Duszpasterstwo Parlamentarzystów i samorządowców w kolneńskim, łomżyńskim i zambrowskim rejonie duszpasterskim - Ks. mgr Janusz KUBRAK
Duszpasterstwo Parlamentarzystów i samorządowców w ostrołęckim i ostrowskim rejonie duszpasterskim - Ks. kan. mgr Jan ŚWIERAD
Duszpasterstwo pracowników kościelnych - Ks. kan. mgr Szczepan DOBECKI 
Duszpasterstwo środowisk twórczych - Ks. kan. mgr Marian MIECZKOWSKI
Duszpasterstwo strażaków - Ks. dr Radosław KUBEŁ 
Duszpasterstwo policjantów - Ks. dr Radosław KUBEŁ
Duszpasterstwo harcerzy w ostrołęckim i ostrowskim rejonie duszpasterskim - Ks. mgr lic. Robert SZULENCKI
Duszpasterstwo harcerzy w kolneńskim, łomżyńskim i zambrowskim rejonie duszpasterskim - Ks. mgr Andrzej POLAKOWSKI
Duszpasterstwo więziennictwa - Ks. mgr Adam JABŁOŃSKI 
Duszpasterstwo przedsiębiorców - Ks. dr Waldemar ŚWIĄTKOWSKI
Duszpasterstwo pielgrzymek krajowych i zagranicznych - Ks. mgr lic. Piotr MAZUREK
Duszpasterstwo kultury zdrowia i sportu - Ks. mgr lic. Jarosław TRACZYK
Duszpasterstwo pracowników komunalnych i ochrony środowiska - Ks. mgr lic. Dariusz DĄBROWSKI
Duszpasterstwo pracowników gospodarki leśnej, wodnej i parków narodowych - Ks. kan. Krzysztof DYLNICKI
Duszpasterstwo pracowników banku - Ks. kan. mgr Andrzej GODLEWSKI I
Duszpasterstwo głuchoniemych - Ks. mgr lic. Kazimierz OSTROWSKI
Duszpasterstwo niewidomych - Ks. mgr lic. Kazimierz OSTROWSKI
Duszpasterstwo chorych i niepełnosprawnych - Ks. dr Andrzej MIKUCKI
Duszpasterstwo placówek opiekuńczo-wychowawczych - Ks. dr Andrzej MIKUCKI
Duszpasterstwo służby liturgicznej - Ks. mgr lic. Dawid ROSIŃSKI
Formacja Grup Liturgicznych - Ks. mgr lic. Dawid ROSIŃSKI
Duszpasterstwo ekumeniczne - Ks. kan. dr Andrzej CHOROMAŃSKI 
Duszpasterstwo emigrantów - Ks. kan. dr Paweł SOBOTKA
Duszpasterstwo w sanktuariach - Ks. kan. Marek MILANOWSKI
Duszpasterstwo Rodziny Radia Maryja - ks. kan. mgr lic. Jan KRUPKA
Duszpasterstwo Ratownictwa Medycznego - Ks. dr Radosław KUBEŁ
Diecezjalna pielgrzymka Jasnogórska - Ks. mgr lic. Piotr MAZUREK
Duszpasterstwo związków i stowarzyszeń paramilitarnych oraz rekonstrukcji historycznej - Ks. dr Zbigniwe PYSKŁO
Duszpasterstwo środowisk programu Profilaktyka a Ty - ks. mgr lic. Tomasz Marek TRZASKA
Duszpasterstwo środowisk jeździeckich i miłośników koni - ks. kan. mgr lic. Andrzej Dmochowski
Duszpasterstwo trzeźwości - Diecezjalna Rada Trzeźwościowa: 
- Ks. mgr Robert SULICH - przewodniczący
- Ks. mgr lic. Tomasz WILGA
- Pani mgr Joanna KLECZYŃSKA
- Pan mgr Paweł KOŁAKOWSKI
- Pan Bogusław ZYCH

Duszpasterstwo specjalistyczne 

Odpowiedzialny: Ks. mgr Adam JABŁOŃSKI
Koordynacja i organizacja opieki duszpasterskiej osób niedostosowanych społecznie: alkoholików, narkomanów, ludzi żyjących na marginesie, itp.


Sekcja III: Ruchy Kościelne i Stowarzyszenia

Odpowiedzialny: Ks. prał. dr Wojciech NOWACKI

Ruch "Światło-Życie" i Kościół Domowy - Ks. mgr lic. Dariusz NIEWIŃSKI, Ks. mgr lic. Dariusz KRAJEWSKI
Odnowa w Duchu Świętym - Ks. prał. dr Wojciech NOWACKI
Ruch Rodzin Nazaretańskich - Ks. mgr Andrzej STYPUŁKOWSKI
Ruch Gloriosa Trynita - Ks. prał. mgr lic. Jerzy ABRAMOWICZ
Międzynarodowe Stowarzyszenie Equipes Note-Dame - Ks. dr Dariusz WIZNER
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej - Ks. mgr lic. Robert ŚLIWOWSKI
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży - Ks. mgr lic. Robert ŚLIWOWSKI
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Ks. dr Jacek KOTOWSKI
Katolickie Stowarzyszenie "Pokój i Dobro" - Ks. kan. dr Marian JAMIOŁKOWSKI
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich - Ks. mgr lic. Sławomir GAWRYŚ
Pomocnicy Maryi Matki Kościoła - Ks. kan. Józef OGÓRKIS
Ruch Żywego Różańca - Ks. kan. Józef OGÓRKIS
Środowisko Łacińskiej Tradycji Katolickiej - Ks. dr Radosław KUBEŁ
Legion Maryi - Ks. mgr lic. Jacek ZAKRZEWSKI, SAC 


Sekcja IV: Dzieła apostolskie i domy formacyjne
Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II - Ks. kan. mgr lic. Jan KRUPKA
Papieskie dzieła misyjne - Ks. kan. dr Paweł SOBOTKA
Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia - Ks. dr Jacek CZAPLICKI
Diecezjalny Zespół ds. Nowej Ewangelizacji - Bp Tadeusz BRONAKOWSKI - przewodniczący
Dzieło Wspierania Powołań Diecezji Łomżynskiej - Ks. dr Robert BĄCZEK
Towarzystwo Przyjaciół KUL -
Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Łomży - Bp Tadeusz BRONAKOWSKI
Dom rekolekcyjny w Porządziu - Ks. prob. Stefan CEBEREK
Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów w Hodyszewie - Ks. dr Wojciech JUSZCZUK, SAC 

Sekcja V: Dzieło Nowej Ewangelizacji
 
Odpowiedzialny: Ks. dr Jacek CZAPLICKI

 

Czytany 10135 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png