PONIEDZIAŁEK DWUNASTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mt 7,1-5

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: «Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka», gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata”.


     „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.”
Przestroga Jezusa wypowiedziana przez Niego, jak zapisał ją nam św. Mateusz w tzw. Kazaniu na górze, pozostaje wciąż aktualna, aktualna także dla nas żyjących współcześnie. Unikać powinniśmy osądzania bliźnich, osądzania ich postaw, zachowania, decyzji. My jednak tak łatwo potrafimy wypowiadać swoje sądy: obmawiamy, krytykujemy, osądzamy, potępiamy. Musimy przecież nieustannie pamiętać o tym, że często nie znamy wszystkich motywów decyzji czy działań drugiego człowieka, a bez tego trudno dać obiektywną ocenę. A przecież bywa niejednokrotnie tak, że coś przysłania nam możliwość właściwego patrzenia na bliźniego i jego zachowania (mówi Jezus o tym, że w naszym oku może być „belka”, a więc coś o wiele większego, poważniejszego niż „drzazga” w oku brata). Wszelkie doskonalenie świata, otoczenia, bliźnich, wszelka praca nad poprawianiem musi się rozpoczynać od nas samych. To my musimy pytać się samych siebie o to, co my mamy zmienić w swoim postępowaniu codziennym. A nasza praca nad sobą, nasze wysiłki, byśmy sami stawali się lepsi, nasze dobre świadectwo – może pociągnąć innych do tego, by podobnie czynili. „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.” Panie Boże, broń nas przed pochopnym osądzaniem naszych braci i sióstr spotykanych na drogach naszej codzienności!

24 czerwca 2017

23 czerwca 2017

22 czerwca 2017

21 czerwca 2017

20 czerwca 2017

19 czerwca 2017

17 czerwca 2017

16 czerwca 2017

14 czerwca 2017

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png