PONIEDZIAŁEK SZÓSTEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 15,26-16,4a

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.


     „Wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.”
Tymi słowami zwraca się Jezus do Apostołów żegnając się z nimi w Wieczerniku przed Swoją Męką. Słowa te są stwierdzeniem faktu: oni, Jego najbliżsi uczniowie, ci, którzy byli z Nim od początku – są Jego świadkami. On już ich wysyłał z misją głoszenia Swej nauki – kiedy to szli po dwóch do tych miejsc, do których On miał iść, aby przygotować ludzi na Jego przyjście. W tych słowach Jezusa jest obecne także polecenie: bo oni, Apostołowie, otrzymują zadanie bycia świadkami Dobrej Nowiny „aż po krańce ziemi”. To im Jezus powie przed Wniebowstąpieniem: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. I to zadanie (jak wiemy) spełniali z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Ale w tych słowach Chrystusowych z Wieczernika dostrzeżmy polecenie dane nam wszystkim, dane każdemu z uczniów Chrystusa, dane każdemu członkowi Kościoła św. Jezus chce, by każdy z nas był Jego świadkiem. Jezus pragnie, by każdy z nas był głosicielem Jego nauki. Jesteśmy – przez fakt otrzymania sakramentu chrztu św. – zobowiązani nie tylko do tego, by swoją wiarę pogłębiać i umacniać (z pomocą Bożą łaski), ale także: mamy o swej wierze, o swej przynależności do Chrystusowego Kościoła, nieustannie dawać świadectwo. „Wy też świadczycie...”. Czy jednak naprawdę jesteśmy świadkami Chrystusowej Ewangelii?

20 maja 2017

19 maja 2017

18 maja 2017

17 maja 2017

16 maja 2017

15 maja 2017

13 maja 2017

12 maja 2017

11 maja 2017

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png