STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

BISKUP POMOCNICZY ŁOMŻYŃSKI

BISKUP TYTULARNY TIGISI IN MAURITANIA

WIKARIUSZ GENERALNY

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Członek Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą

Członek Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu

Członek Rady Prawnej KEP

Członek Zespołu KEP ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy

Członek Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie KEP

Zawołanie biskupie: Nolite timere, Deus caritas est

 

  • Życiorys
  • Bulla
  • Herb

Biskup Tadeusz Bronakowski urodził się w Augustowie i został ochrzczony w Studzienicznej w Parafii pw. Matki Bożej Studzieniczańskiej. Jest synem Henryka i Leonardy z d. Kondracka. W latach 1978-1984 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Wyświęcony został na kapłana 26 maja 1984 r. w Katedrze Łomżyńskiej przez Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza. 

Od 1 września 1984 r. przez rok posługiwał jako wikariusz w parafii Nowogród. Od 12 września 1985 roku do 26 marca 1986 roku pełnił funkcję notariusza Sądu Biskupiego w Łomży, a następnie do 30 czerwca 1997 roku funkcję notariusza Kurii Diecezjalnej w Łomży. W latach 1985-1988 ukończył studia magisterskie z zakresu prawa kanonicznego na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Dnia 16.12.1993 r. obronił pracę doktorską nt. „Granice i ustrój Diecezji Łomżyńskiej w latach 1925-1992” na ATK w Warszawie. Od 1989 r. jest wykładowcą Prawa Kanonicznego, Prawa Wyznaniowego i Techniki Kancelaryjnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, od 1994 r. jest wykładowcą Prawa Kanonicznego w Kolegium Teologicznym w Łomży (obecnie Instytut Teologiczny w Łomży), a od 1997 r. jest wykładowcą w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Od 1.07.1991 r. pełni funkcję wicekanclerza Kurii Diecezjalnej. Od 23.02.1994 r. wizytator wstępny dla kanonicznej wizytacji parafii i od 5.12.2003 r. wizytator urzędu dziekańskiego oraz parafii dziekana rejonowego. Od 1995 r. do 2005 r. brał udział w pracach I Synodu Diecezji Łomżyńskiej, a od 28.10.2005 r. jest członkiem Komisji Posynodalnej. Od 1996 r. jest sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Łomżyńskiej. 29.01.1999 został mianowany przez papieża Jana Pawła II kapelanem Jego Świątobliwości. Od 2002 r. przez kolejne kadencje jest członkiem Rady Kapłańskiej z urzędu. Od 2003 r. uczestniczy w Radzie Programowej Diecezjalnego Radia Nadzieja. Od 2003 r. jest delegatem Biskupa Łomżyńskiego ds. Szkół Katolickich w Łomży, a od 6.12.2005 r. odpowiedzialnym za szkoły katolickie w Diecezji Łomżyńskiej. Od czasów seminaryjnych, przez cały czas posługi kapłańskiej, otacza troską dzieci i młodzież z Domu Dziecka w Łomży.

11 lutego 2006 roku został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym łomżyńskim ze stolicą tytularną Tigisi in Mauritania. W Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, patrona Metropolii Białostockiej 4 marca 2006 roku  przyjął święcenia biskupie z rąk Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Współkonsekratorami byli abp Wojciech Ziemba - Arcybiskup Metropolita Białostocki i bp Tadeusz Zawistowski - Biskup Pomocniczy Łomżyński Senior.

Benedykt, Biskup i Sługa Sług Bożych przekazuje pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo umiłowanemu Synowi Tadeuszowi Bronakowskiego, kapłanowi Diecezji Łomżyńskiej, Profesorowi Prawa Kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym i Wicekanclerzowi Kurii, wyznaczonemu na Biskupa Pomocniczego, zaszczyconemu tytułem Stolicy Tigisi w Mauretanii.

Ojciec Niebieski, na skutek zamysłu swej dobroci „postanowił ludzi wierzących w Chrystusa zgromadzić w Kościele świętym” (KK 2). My zaś kierujemy się największą troską, aby wszystkim Pasterzom na świecie przyjść z należną pomocą w wypełnianiu ich obowiązków. Chętnie więc przychylamy się do prośby Czcigodnego Brata Stanisława Stefanka TChr, Biskupa Łomżyńskiego, który z racji dużej liczby powierzonych mu wiernych poprosił o Biskupa Pomocniczego. Uznajemy, że Ty, umiłowany Synu, jesteś jak najbardziej odpowiedni, bo wykazałeś się szczególnymi talentami jako nauczyciel prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym, a także posiadasz konieczne przymioty, zwłaszcza zdrową naukę, wiarę i miłość bliźniego.

Kierując się więc pełnią Naszej Apostolskiej władzy, mianujemy Ciebie Biskupem tytularnej stolicy Tigisi w Mauretanii i ustanawiamy Cię Biskupem Pomocniczym Łomżyńskim ze wszystkimi prawami i obowiązkami, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

Jeśli zaś chodzi o Twoje święcenia, pozwalamy, abyś je przyjął z rąk jakiegokolwiek katolickiego Biskupa poza Rzymem, zachowując przepisy liturgiczne. Wyznanie wiary i przysięgę wierności wobec Nas i Naszych Następców powinieneś złożyć wcześniej, zgodnie z przepisami Kościoła.

Wreszcie, umiłowany Synu, powierzamy Ciebie wstawiennictwu Niepokalanej Maryi Dziewicy, Królowej Polski, prosząc Ją, aby wyjednała u Ducha Świętego dla Ciebie niesplamiony umysł oraz konieczne dary i charyzmaty potrzebne do gorliwego posługiwania pasterskiego, mając na uwadze zachętę świętego Grzegorza Wielkiego: „Nie jest dobrem to, co świadczy się na
zewnątrz, jeżeli za to dobro nie składa się wewnątrz na ołtarzu serca przed oczami Boga ofiary nieskazitelności” (Moralia, I, 530.

Dano w Rzymie, u św. Piotra, w dniu 11 lutego roku Pańskiego 2006, w pierwszym roku Naszego Pontyfikatu.

Benedykt XVI, Papież.

 

 


Adres: 

ul. Sadowa 3a
18-400 Łomża

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.