bp Tadeusz Bronakowski

DOKTOR PRAWA KANONICZNEGO
BISKUP POMOCNICZY
BISKUP TYTULARNY TIGISI IN MAURITANIA
WIKARIUSZ GENERALNY
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU KEP ds. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI
CZŁONEK KOMISJI KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ,
CZŁONEK RADY PRAWNEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, CZŁONEK ZESPOŁU KEP ds. POMOCY KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
CZŁONEK ZESPOŁU KEP ds. KONTAKTÓW Z KONFERENCJĄ EPISKOPATU LITWY
 
Zawołanie biskupie: Nolite timere, Deus caritas est

Biskup dr Tadeusz BRONAKOWSKI, s. Henryka i Leonardy z d. Kondracka, urodził się 3.11.1959 r. w Augustowie (pochodzi z parafii Studzieniczna, obecnie parafia Kolnica w diecezji Ełckiej). Szkołę Podstawową ukończył w Poniziu i Kolnicy; Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli. W latach 1978-1984 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Wyświęcony na kapłana 26.05.1984 r. w Katedrze Łomżyńskiej przez Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza. 

Od dnia 1.09.1984 r. do 11.09.1985 r. pracował jako wikariusz w parafii Nowogród w Dekanacie Łomżyńskim św. Brunona z Kwerfurtu. Od 12.09.1985 do 26.03.1986 pełnił funkcję notariusza Sądu Biskupiego w Łomży, a od 27.03.1986 do 30.06.1997 funkcję notariusza Kurii Diecezjalnej w Łomży. W latach 1985-1988 ukończył studia magisterskie z zakresu Prawa Kanonicznego na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Dnia 16.12.1993 r. obronił pracę doktorską nt. „Granice i ustrój Diecezji Łomżyńskiej w latach 1925-1992” na ATK w Warszawie. Od 1989 r. jest wykładowcą Prawa Kanonicznego, Prawa Wyznaniowego i Techniki Kancelaryjnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, od 1994 r. jest wykładowcą Prawa Kanonicznego w Kolegium Teologicznym w Łomży (obecnie Instytut Teologiczny w Łomży), a od 1997 r. jest wykładowcą w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Od 1.07.1991 r. pełni funkcję wicekanclerza Kurii Diecezjalnej. Od 23.02.1994 r. wizytator wstępny dla kanonicznej wizytacji parafii i od 5.12.2003 r. wizytator urzędu dziekańskiego oraz parafii dziekana rejonowego. Od 1995 r. do 2005 r. brał udział w pracach I Synodu Diecezji Łomżyńskiej, a od 28.10.2005 r. jest członkiem Komisji Posynodalnej. Od 1995 jest sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej, a od 1996 r. jest sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Łomżyńskiej. Od 1997 r. pełni funkcję Dyrektora Domu Biskupiego w Łomży i Dyrektora Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Łomży. Od 1997 r. jest współredaktorem kwartalnika „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne” i współredaktorem „Rocznika Diecezji Łomżyńskiej”.

29.01.1999 mianowany kapelanem Jego Świątobliwości.

Od 2002 r. członek Rady Kapłańskiej z urzędu. Od 2003 r. uczestniczy w Radzie Programowej Diecezjalnego Radia Nadzieja. Od 2003 r. delegat Biskupa Łomżyńskiego ds. Szkół Katolickich w Łomży, a od 6.12.2005 r. odpowiedzialny za szkoły katolickie w Diecezji Łomżyńskiej. Od 2004 r. bierze udział jako delegat Biskupa Łomżyńskiego w Zespole ds. Renowacji Katedry Łomżyńskiej. Od 2004 r. pełni funkcję przewodniczącego komisji stypendialnej Funduszu DiecezjiŁomżyńskiej – „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Od 2005 r. należy do Rady Nadzorczej Katolickiego Centrum Informacji Europejskiej w Łomży.

Od czasów seminaryjnych, przez cały czas posługi kapłańskiej, otacza troską dzieci i młodzież z Domu Dziecka w Łomży. 

 


NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

11.02.2006

N. 12.090/06

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Benedykt XVI
przyjął rezygnację z obowiązków
Biskupa Pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej
złożoną przez
Ks. Biskupa Tadeusza ZAWISTOWSKIEGO
zgodnie z przepisami kan. 411 i 401 § 1 KPK.

* * *

Jego Świątobliwość Benedykt XVI
mianował
Biskupem Pomocniczym Diecezji Łomżyńskiej
Ks. Prał. Tadeusza BRONAKOWSKIEGO,
Wiece-Kanclerza Kurii Diecezjalnej Łomżyńskiej 
i wykładowcę prawa kanonicznego
w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży,
przydzielając Mu stolicę tytularną Tigisi in Mauritania.

 

+ Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski


Słowo do Diecezjan o nowym Biskupie Pomocniczym

Moi Bracia i Moje Siostry!

Wdzięcznym sercem przyjmujemy dar Ojca Świętego Benedykta XVI, który posłał do naszej Diecezji Biskupa Pomocniczego w osobie Księdza Prałata dr Tadeusza Bronakowskiego, wicekanclerza Kurii Diecezjalnej i profesora Prawa Kanonicznego 
w naszym Seminarium, Instytucie Teologicznym i w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.
Biskup Nominat urodził się na Ziemi Augustowskiej, wychował w rozmodlonej 
w Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej rodzinie, wykształcił w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży i podjął pracę kapłańską w parafii Nowogród angażując się ofiarnie w przydzielone duszpasterskie obowiązki.
Przyjmując nowe zadania, studia specjalistyczne i pracę w Instytucjach Centralnych Diecezji, kontynuował w możliwym wymiarze posługę pastoralną. Szczególnie niedzielę, Dzień Pański, poświęcał Biskup Nominat pracy parafialnej.
Dziękując Ojcu Świętemu, który w mocy Ducha Świętego powołał Księdza Tadeusza Bronakowskiego do pełni kapłaństwa, modlimy się we wspólnocie Kościoła Łomżyńskiego 
o Moce Boże na wszystkie lata Jego pasterskiej posługi. Modlić się będziemy w czasie przygotowania do przyjęcia święceń biskupich, a szczególnie w dniu konsekracji w Katedrze Łomżyńskiej w Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, Patrona naszej Metropolii.
Razem z Księdzem Biskupem Tadeuszem Zawistowskim mówimy Biskupowi Nominatowi słowa gratulacji i w braterskiej serdeczności zapraszamy do kolegialnej współpracy.


+ Stanisław Stefanek TChr
Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 11 lutego 2006 r.
w święto Matki Bożej z Lourdes
N. 200/B/2006

Czytany 28764 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png