STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Diakonia Wyzwolenia Diecezji Łomżyńskiej organizuje III Diecezjalny Dzień Jedności Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, pod hasłem „Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka (Tb 12,7)”. Spotkanie to odbędzie się 10 czerwca 2023 r. w Sanktuarium Maryjnym w Nowej Osuchowej. Zaproszenie skierowane jest do członków, kandydatów i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz do wszystkich, którzy o tym dziele chcieliby dowiedzieć się więcej. Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest ruchem jednoczącym ludzi, którzy w duchu Ewangelii podejmują służbę mającą na celu ratowanie godności człowieka zniewolonego przez alkoholizm, narkomanię, nikotynizm lub inne uzależnienia. Założyciel KWC, ks. Franciszek Blachnicki, zauważył, że źródłem każdego zniewolenia jest lęk, dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie od niego. Słowo „krucjata” wskazuje na Krzyż jako skuteczny znak ostatecznego zwycięstwa nad wszelkim złem. Podstawową formą działania Krucjaty jest podjęcie postu jakim jest dobrowolna abstynencja od alkoholu, traktowana jako osobisty dar, podjęty z pobudek miłości i odpowiedzialności za dobro drugiego człowieka.

Program spotkania:
9:00 - 9:15 – Rejestracja uczestników
9:30 - Zawiązanie wspólnoty
10:15 - Pantomima, świadectwo, konferencja ks. Adama Anuszkiewicza
11:30 - Spotkania w grupach
13:00 - MSZA ŚWIĘTA
14:00 - Wspólny posiłek
15:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
15:45 - Godzina świadectw i podsumowanie


Spotkanie jest otwarte, a udział w nim bezpłatny. W miarę możliwości prosimy jednak o wcześniejsze zgłoszenie chęci swojego udziału do pani Barbary Gołdys pod numer telefonu: 500 631 339.

ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

ks. Mateusz Rakusiewicz 
MODERATOR DIAKONII WYZWOLENIA